Цитологія Ембріологія Гістологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.70 (5 Голоса)

Лімфатичні вузли

На відміну від селезінки лімфатичні вузли розташовуються по ходу лімфатичних судин, лімфа яких, коли проходить через лімфатичні вузли, збагачується лімфоцитами і антитілами. Одночасно вона піддається фільтрації, звільняється від антигенів, надлишку води, жирів і білків.

Розвиток. Капсула, сполучнотканинні перегородки і ретикулярна строма лімфатичних вузлів утворюється з мезенхіми, що локалізується по ходу закладок лімфатичних і кровоносних судин, які перетворюються надалі на синуси. Заселення вузлів Т - і В-лімфоцитамі відбувається після того, як починають функціонувати центральні органи кровотворення. При цьому в ембріогенезі популяція Т-лімфоцитів є переважаючою. Лімфоцити утворюють дифузну кору, лімфатичні вузлики і тяжі мозкової речовини. Після народження у вузликах з'являються центри розмноження і плазматичні клітини.

Будова. Лімфатичні вузли найчастіше мають бобовидну форму. Їх увігнута частина називається воротами, в які входять артерія і нерви і Виходять вена і виносяча лімфатична судина. З боку опуклої їх частини знаходяться приносячі лімфатичні судини (у свиней, навпаки).

Зовні лімфатичні вузли покриті сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органу відходжують тонкі трабекули. У складі капсули і трабекул є гладенькі міоцити.

У лімфатичних вузлах розрізняють три зони: кіркову і мозкову речовину, і між ними - паракортикальну зону. У кірковій і мозковій речовині зосереджені В-лімфоцити, а паракортикальна зона є Т-залежною.

У кірковій речовині на фоні дифузного розташування лімфоцитів виділяються їх кулясті скупчення - лімфатичні вузлики, або фолікули. Серед них розрізняють первинні (без світлого центру) і вторинні (з світлим центром). У мозковій речовині зосереджені скупчення лімфоцитів у вигляді тяжів (мозкові тяжі, або шнури).

Вторинні вузлики мають характерну для них будову: окрім світлого центру, у них є корона у вигляді підкови, обернутої опуклою частиною у бік підкапсулярного синуса. Корона утворена малими лімфоцитами, а світлий (гермінативний) центр - ліфобластами, великими і середніми лімфоцитами, серед яких є макрофаги з фагоцитованними лімфоцитами (селекція).

У паракортикальній зоні є вени з високим ендотелієм. Через нього здійснюється міграція Т-лімфоцитів з кровотоку у вузол і заселення ними цієї зони.

У мозкових тяжах відбувається перетворення активованих В-лімфоцитів в антитілоутворюючі клітини (плазмоцити).

Мікрооточення у всіх зонах складають ретикулярні клітини, макрофаги і інтердигітуючі клітини. При цьому, вважають, що інтердигітуючі клітини є ні чим іншим, як епідермальними макрофагами (клітинами Лангерганса).

Особливості струму лімфи через лімфатичний вузол.

Приносячі лімфатичні судини, які приносять лімфу зі сторони капсул вузла, відкриваються в підкапсулярний синус, який продовжується углиб органу у вигляді проміжних кіркових і мозкових синусів. Останні зливаються і утворюють центральний, або комірний синус, який переходить у виносячу лімфатичну судину. Всі синуси вузла вистилені плоскими ендотеліоподібними клітинами, що одержали назву «берегових». Синуси заповнені лімфою, в якій містяться лімфоцити, плазматичні клітини, макрофаги, зустрічаються також і зернисті лейкоцити. Ритмічне скорочення міоцитів капсули і трабекул вузла сприяє току лімфи у напрямку до серця, оскільки у області приносячих і виносячого лімфатичних судин є клапани, стулки яких направлені у напряму тока лімфи.

Гемолімфатичні вузли

У жуйних і інших тварин по ходу аорти і ниркових артерій виявляються гемолімфатичні вузли, у яких одні синуси містять лімфу, а інші - кров. Останні по своїй будові схожі на венозні синуси, але в їх просвіті виявляються, як і в лімфатичних синусах, ретикулярні клітини. У гемолімфатичних вузлах утворюються не тільки лімфоцити, але і клітини мієлоїдного ряду: еритроцити і гранулоцити.