Органи чуття
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голоса)

 

Будова вестибулярного апарату

Вестибулярний апарат є периферичним відділом аналізатора рівноваги. Він включає спеціалізовані рецепторні зони, що локалізуються в мішечку, маточці і ампулах півколових протоків перетинкового лабіринту.

Мішечок і Маточка містять плями (макули), які утворені одношаровим призматичним епітелієм, у складі якого розрізняють 2 типи клітин: сенсорні епітеліоцити (волоскові) і опорні. Ті і інші покриті отолітовою мембраною.

Сенсорні епітеліальні клітини містять численні мітохондрії, розвинену АЕС і крупний комплекс Гольджі. На апікальному полюсі клітин розташовується 40-80 нерухомих волосків (стереоцилій - спеціалізованих мікроворсинок) і одна рухома ексцентрично лежача вія (кіноцилія). Серед волоскових клітин розрізняють 2 типи: клітини I типу (грушовидні) по будові схожі з волосковими клітинами I типу спірального органу. Вони мають розширену базальну частину, яка майже повністю охоплена чашеподібним аферентним нервовим закінченням; клітини II типу (призматичні) по будові схожі із зовнішніми волосковими клітинами II типу спірального органу. Вони високі і вузькі. До базальної частини цих клітин прилягають дрібні аферентні і еферентні нервові закінчення.

Опорні клітини розташовуються між сенсоепітеліоцитами. На апікальній поверхні вони містять численні мікроворсинки. Окрім опорної функції, вони беруть участь в трофіці сенсоепітеліоцитів і в утворенні отолітової мембрани.

Отолітова мембрана - шар желатиноподібної речовини, яка покриває макули. В ній занурені стереоцилії і кіноцилії волоскових клітин. На поверхні отолітової мембрани розташовуються декількома шарами кристали карбонату кальцію - отоліти (статоконії), що мають форму загострених циліндрів.

Ампули Півколових каналів містять гребінці (крісти), утворені виступами перетинкового лабіринту і покриті призматичним епітелієм, що містить клітини тих же типів, що і макули, тобто волоскові і опорні. Гребінці розташовуються в площині, перпендикулярній осі каналу. Стереоцилії і кіноцилії їх сенсоепітеліоцитів занурені в шар желатиноподібної речовини, що має вид високого куполу. В ній відсутні отоліти.

Функція органу рівноваги полягає в сприйнятті гравітації, лінійних і кутових прискорень, які перетворюються в нервові сигнали, що передаються в ЦНС, де сигнали декодуються і утворюється сигнал, який координує роботу м'язів, що дозволяє зберігати рівновагу і орієнтуватися в просторі.

Макули мішечка і маточки реагують на гравітацію і лінійні прискорення, а ампулярні гребінці сприймають кутові прискорення, що виникають при обертанні тіла. При цьому рух куполу у бік кіноцилії викликає збудження рецепторів, а в протилежному напрямі - їх гальмування.

Механізм перетворення механічних коливань в біоелектричний сигнал полягає в наступному: при змінах положення голови і тіла в просторі відбувається зсув отолітової мембрани плям і куполу гребінців, що приводить до деформації занурених в них стереоцилій і кіноцилій волоскових клітин, а це викликає виникнення потенціалів дії, що передаються на аферентні нервові волокна.