Органи чуття
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00 (1 Голос)

Орган слуху і рівноваги

Органом слуху і рівноваги є вухо, яке підрозділяється на зовнішнє, середнє і внутрішнє. Вухо є периферичним відділом слухового і вестибулярного аналізатора. Зовнішнє вухо уловлює звукові коливання, середнє - перетворює звукові хвилі в коливання рідини (перилімфи), що знаходиться у внутрішньому вусі, в якому коливання перилімфи трансформуються в нервові імпульси.

Зовнішнє вухо включає вушну раковину, зовнішній слуховий прохід і барабанну перетинку. Середнє вухо включає барабанну порожнину, слухові кісточки і слухову трубу.

У зв'язку з тим, що зовнішнє і середнє вухо достатньо повно описано в підручнику анатомії, тут буде дана гістологічна характеристика тільки внутрішнього вуха.

Внутрішнє вухо Утворене кістковим лабіринтом і розташованим в ньому перетинковим лабіринтом.

Кістковий лабіринт - система порожнин в скроневій кістці. Його окістя сполучене з перетинковим лабіринтом мережею тонких сполучнотканинних тяжів, що лежать в перилімфатичному просторі, в якому циркулює пери лімфа, яка схожа по іонному складу з тканьовою рідиною, але містить дуже мало білка.

Перетинковий лабіринт містить дві розширені порожнини - сферичний мішечок і еліптичну маточку, які зв'язані між собою вузькою протокою. З маточкою пов'язані три півколові канали, які розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. На своіх кінцях вони мають розширення - ампули. Мішечок сполучається з каналом завитки, що має спіралевидний хід. Перетинковий лабіринт заповнений ендолімфою (водянистою рідиною з низькою концентрацією білка і натрію і високої - калія). Він містить рецепторні (сенсорно-епітеліальні) волоськові клітини органів слуху і рівноваги, які концентруються в окремих його ділянках.

Розвиток внутрішнього вуха

Внутрішнє вухо розвивається з 3-х ембріональних зачатків: ектодерми, мезенхіми і гангліозної пластинки. З ектодерми білатерально від закладки довгастого мозку формуються парні слухові плакоди. Їх епітелій формує випинання в підлягаючу мезенхіму. На зразок кришталикового зачатка края випинань замикаються і від ектодерми відокримлюються слухові пухирці. Топографічно вони локалізуються поблизу перших зябрових щілин і гангліозних пластинок, з яких утворюються спіральний і вестибулярний ганглії. Епітелій пухерців починає секретирувати ендолімфу. Незабаром кожен пухирець перетягується, унаслідок чого утворюються два мішечки: сферичний (sacculus) і еліптичний (utriculus). Перший представляє закладку каналу завитки, а другий - дає початок півколовим каналам і їх ампулам.

Епітелій обох зачатків на місці прилягання до закладок гангліїв товщає і незабаром диференціюється в два типи клітин: волоскові сенсорні епітеліоцити і підтримуючі (опорні) клітини. Паралельно з цим з боку гангліїв до сенорних епітеліальних клітин підростають периферичні відростки (дендрити) біполярних нейронів і утворюють з ними синапси. Мезенхіма, яка оточує пухирці, дає початок перетинковому і кістковому лабіринтам.

Механізмам сприйняття звуку.

Звукові хвилі викликають коливання барабанної перетинки, які приводять в рух слухові кісточки, що пов'язані з мембраною овального вікна вестибулярних сходів. Унаслідок цього коливання передаються на її перилімфу і далі через гелікотрему на перилімфу барабанних сходів, що приводить в коливання базілярну мембрану. В результаті її коливань відбувається деформація стереоцилій волоськових клітин, занурених в покривну мембрану. При цьому виникає біоелектричний потенціал, який передається на закінчення дендритів біполярних клітин спірального ганглія (перший нейрон) і далі по їх аксонах, що створюють нерв завитки, в довгастий мозок, на другі нейрони слухового горбика. Центральні відростки цих нейронів прямують до медіальних колінчастих тіл зорового горба, де знаходяться треті мультиполярні нейрони, аксони яких досягають центрального відділу слухового аналізатора, розташованого в корі півкуль великого мозку.