Травна система
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голоса)

Язик

Язик - м'язовий орган, покритий з дорсальної і бічних сторін двошаровою слизовою оболонкою, а з вентральної - між слизовою оболонкою і м'язовою основою є підслизова оболонка. Функції язика багатоманітні: механічна (захоплення і перемішування їжі), модуляція звуку, дотикова і смакова рецепція, часткове переварення харчових речовин корму (секрет залоз Ебнера), участь в акті ковтання, у собак участь в регуляції температури тіла та ін. Мускулатура язика складається з власних його м'язів, що не виходять за межі органу, і скелетних м'язів, що починаються від суміжних частин скелета: під'язикової кістки і нижньої щелепи. Поперечносмугасті м'язи язика взаємно переплітаються і розташовуються в трьох напрямах: подовжньому, вертикальному і поперечному, що забезпечує різносторонній рух органу і сприяє зміні його форми. Точками фіксації м'язів язика у різних видів тварин є спеціальні опорні елементи, такі як волокнисто-хрящовий шар в слизовій оболонці спинки язика коня, подовжня сполучнотканинна перегородка або меса у собаки і кішки, що міститься на нижній поверхні кінчика язика.

Дорсальна поверхня язика характеризується складним рельєфом слизової оболонки, в утворенні якого беруть участь обидва її шари. Це різноманітні сосочки. Одні з них виконують механічну функцію. Вони більш численні, мають конічну форму і називаються ниткоподібними або конічними. Інші - є смаковими. Серед них розрізняють грибоподібні, жолобуваті (або сосочки, оточені валом) і листоподібні. У епітеліальному шарі цих сосочків зосереджені смакові бруньки.

Всі види сосочків побудовані аналогічно: їх основу складає сполучна тканина, що вдається в епітелій у вигляді численних випинань - вторинних сосочків. У власній пластинці слизової оболонки, підслизовій основі і в міжм'язовій сполучній тканині язика є численні дрібні слинні залози, що виробляють слизовий, білковий або змішаний, слизово-білковий, секрет. Вентральна частина язіка має складчастість, в утворенні якої беруть участь слизова оболонка і підслизова основа. У підслизовій основі язика локалізуються піднижньощелепові слинні залози.

Язик як орган смаку.

Язик багато іннервований, в ньому локалізується периферичний відділ смакового аналізатора, представлений смаковими бруньками.

Смакові бруньки складаються з декількох типів епітеліальних клітин: сенсорних і підтримуючих (мал. 35). Сенсоепітеліоцити відрізняються дуже добре розвиненими органелами загального значення. На своїй апікальній поверхні вони містять мікроворсинки з вбудованими в їх плазмолему смаковими рецепторами, які занурені в глікокалікс.

Між мікроворсинками виявляються високоактивні фосфатази і глікопротєїни, які, можливо, беруть участь в адсорбції хімічних подразників, що визначають смакові сприйняття.

смакова брунька

Мал. 35. Схематичне зображення ультрамікроскопичної будови смакової бруньки.

1 - підтримуючі клітини; 2 - сенсоепітеліоцити; 3 - периферичні (перігемальні) клітини; 4 - базальні епітеліоцити смакової бруньки;

5 – базальні епітеліоцити сосочка язика;

6 - мікроворсинки;

7 – смакова пора;

8 – поверхневі єпітеліоцити сосочка;

9 - базальна мембрана;

10 - мієлінове нервове волокно;.

Підтримуючі клітини розташовуються між сенсорними. На їх апікальному полюсі також є мікроворсинки. Ці клітини більш бідні органелами, виконують опорну функцію. У підстави смакових бруньок розташовуються базальні малодиференційовані клітини, а по периферії - перигеммальні клітини, що виконують трофічну функцію.

Смаковий аналізатор.

До підстави сенсорних і перигемальних клітин підходять гілки язикоглоткового, лицьового і блукаючого нервів, що утворені дендритами чутливих біполярних нейронів кам'янистого і колінчастого гангліїв. Аксони біполярів направляються в довгастий мозок, де знаходяться другі мультиполярні нейрони смакового ядра. Тут може здійснюватися перемикання сигналів на ефекторні нейрони, нейрити яких йдуть до мімічної мускулатури, м'язів язика і слинних залоз. По інших нервових шляхах інформація поступає в зоровий горб, де розташовуються тіла третіх нейронів, центральні відростки яких замикаються на четвертих нейронах, що локалізуються в постцентральній звивині - кірковому центрі смакового аналізатора.

 

Дополнительные материалы: