Тканини
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.88 (4 Голоса)

М'язови тканини

До групи м'язових тканин входять різні як по будові, так і за походженням тканини, загальним для яких є здатність активно скорочуватися. Вони забезпечують переміщення тіла в просторі і його частин щодо один одного.

Класифікація м'язових тканин

Класифікація м'язових тканин здійснюється за двома принципами - гістогенетичному (за походженням) і морфофукціональному.

За походженням м'язові тканини діляться на 5 типів:

• мезенхімні (м'язові тканини внутрішніх органів, окрім серця);

• епідермальні (міоепітеліоцити залоз - похідні ектодерми);

• нейральні (з нервової трубки);

• целомічні (з міоепікардіальної пластинки вісцерального листка несегментованої мезодерми);

• соматичні (з міотомів).

По МорфофукціональниХ особливостях м'язові тканини діляться на гладенькі (непосмуговані) і поперечносмугасті (мал. 11).

гладенька  м'язова тканина посмугована м'язова тканина

Мал. 11. Мікрофотографії гладенької (зліва) і посмугованої (справа) м'язових тканин в подовжньому розрізі. Г.-э.

Характерною морфологічною особливістю всіх типів м'язових тканин є подовжена форма їх структурних компонентів, які містять спеціальні органели - міофібріли або міофіламенти, що складаються з скоротливих білків. Між цими органелами розташовуються у великій кількості мітохондрії. У цитоплазмі багато включень глікогену, міоглобіну і ліпідів. Між структурними компонентами м'язових тканин завжди розташовуються прошарки рихлої сполучної тканини, за допомогою яких вони об'єднуються до єдиного функціонального органу (м'яз). Скорочення забезпечується за допомогою двох основних фібрілярних білків - актину і міозину.