Тканини
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.20 (5 Голоса)

Залози

Залози класифікують по декількох ознаках.

По місцю виділення секрету вони діляться на ендокринні і екзокринні. Ті і інші бувають одноклітинні і багатоклітинні.

Ендокринні залози поставляють свій секрет (інкрет) у внутрішнє середовище (кров, лімфу, тканинну рідину), а екзокринні - в зовнішнє. Головною відмінністю ендокринних залоз є те, що вони не мають вивідних проток і багате васкулоризовані. Інкрет містить високоактивні біологічні речовини - гормони, які разом з нервовою системою беруть участь в регулюючих функціях.

 Характеристика екзокринних залоз

 Екзокринні залози свій секрет поставляють в зовнішнє середовище, зокрема в порожнинні утворення (шлунок, кишечник та ін.), що пов'язані із зовнішнім середовищем. Екзокринні багатоклітинні залози складаються з 2-х частин: кінцевих (секреторних) відділів і вивідних проток. Залежно від того, гілкується або не гілкується у них вивідна протока, залози підрозділяються на прості і складні. У простих залоз вивідна протока нерозгалужена.

За формою кінцевих (секреторних) відділів залози бувають альвеолярні, трубчасті, альвеолярно-трубчасті, а по складу секрету, що виділяється, - білкові, слизовіі, білково-слизові (змішані), сальні, сольові (потові, слізні), молочні, пахучі.

Залозисті клітини (гландулоцити), що продукують білковий секрет (сероцити), мають конічну форму, їх кулясте ядро розташовується приблизно в центрі клітини, а цитоплазма забарвлюється базофільно за рахунок великої кількості в ній рибосом, що беруть участь в синтезі білка. Гландулоцити, що продукують слизовий секрет (мукоцити), крупніші за сероцити, їх ядра сплюснуті і різко зміщені у бік базальної мембрани, цитоплазма погано сприймає гематоксилін і еозін (мал. 8), але добре забарвлюється муцикарміном, альциановим синім, реактивом Шиффа, крезілвіолетом та ін. спеціальними фарбниками.

екзокринна трубчасто-альвеолярна залоза

Мал. 8. Схема будови багатоклітинної екзокринної трубчасто-альвеолярної залози, що виробляє змішаний секрет.

По типу секреції екзокринні залози підрозділяються на:

Мерокринові - клітина не руйнується в процесі секреції (слинні залози, підшлункова залоза, більшість потових залоз);

Апокринові - в процесі секреції верхівка залозистих клітин частково руйнується. При цьому розрізняють мікро-апокриновий тип секреції, коли секрет, що накопичується в гландулоциті, поступає у вивідну протоку разом з мікроворсинками, що руйнуються (деякі потові залози), і макро-апокриновий тип, коли в процесі секреції руйнується апікальна частина цитоплазми залозистої клітини (молочна залоза);

Голокринові - в процесі секреції клітина повністю руйнується (сальні залози).

Секрети, що виробляються залозами, мають важливе значення для життєдіяльності організму. Вони беруть участь в регуляції розмноження клітин, їх диференціювання, ріст цілісного організму, функціональної активності травної, сечової та інших систем організму.