Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (2 Голоса)

Тести Нервова тканина

92. Які клiтини в постнатальному онтогенезі втрачають здібність до мітозу і кількісний вміст ДНК в них залишається постійним?

1. Міосимпласти.

2. Астроцити.

3. Нейроцити.

4. Міоцити.

5. Епідермоцити.

93. Назвіть медіатор аксом’язового синапсу (моторної бляшки).

1. Епінефрін.

2. Ацетілхолін.

3. Гамма-оксимасляна кислота.

4. Серотонін.

5. Норепінефрін.

94. Тремор і судоми можуть бути слідством порушення мієлінізації нервових волокон центральної нервової системи. Які клiтини нейроглії беруть участь в мієлінізації нервових волокон?

1. Олігодендрогліоцити.

2. Волокнистi астроцити.

3. Епендімогліоцити.

4. Протоплазматичні астроцити.

5. Мікрогліоцити.