Органи нервової системи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голоса)

Периферична нервова система

Периферична нервова система представлена скупченнями нервових клітин за межами ЦНС (на периферії) у вигляді нервових вузлів і сплетень, а також нервовими провідниками, або периферичними нервами.

Нервові вузли, або ганглії є скупченнями нервових клітин за межами ЦНС. Розрізняють сенсорні і вегетативні нервові вузли. По будові ті і інші - паренхіматозні органи. Паренхімою у них є нейрони і нейроглія, а строма утворена сполучною тканиною.

Сенсорні, або чутливі нервові вузли (інакше називаються спинномозковими, спинальними, або міжхребцевими гангліями) розташовуються ланцюжком уздовж спинного мозку між хребцями. Зовні вони покриті сполучнотканинною капсулою, від якої в паренхіму відходжують тонкі прошарки, що супроводжують кровоносні судини. Паренхіма представлена тілами і відростками псевдоуніполярних нейронів і олігодендроглією. Тіла нервових клітин (перикаріони) розташовуються переважно під капсулою, а їх відростки - в центрі вузлів. Дендрити псевдоуніполярних нейронів йдуть на периферію, де утворюють рецептори, а аксони прямують в дорзальні роги спинного мозку або по його дорзальному канатику в довгастий мозок. Тіла нейронів покриті мантійними гліоцитами, а дендрити і аксони - нейролемоцитами.

Вегетативні нервові вузли є складовою частиною симпатичної і парасимпатичної нервової системи. Вони мають іншу локалізацію: можуть знаходитися в стінках внутрішніх органів (інтрамурально) або ж розташовуються між ними (екстрамурально). У симпатичних гангліях є МІФ-клітини (малі інтенсивно-флуоресціюючі клітини). За розмірами вони невеликі, містять серотонін. Ці клітини регулюють проведення імпульсів з прегангліозних волокон на нейрони ганглія, від якого відходжують постгангліозні волокна. У парасимпатичних гангліях розрізняють нейрони 3-х типів: клітини Догеля I типу - ефекторні нейрони; клітини Догеля II типу - чутливі нейрони місцевих рефлекторних дуг. Ці клітини утворюють синапси з клітинами I типу; клітини Догеля III типу - асоціативні нейрони, що зв'язують сусідні ганглії.

Нейрони спинальних і вегетативних гангліїв відрізняються по своїх морфофукціональним ознаках (табл. 4).

Таблиця 4. Порівняльна характеристика морфологічних особливостей спинномозкових і вегетативних нервових вузлів.

СПИННОМОЗКОВИЙ ГАНГЛІЙ

ВЕГЕТАТИВНИЙ ГАНГЛІЙ

НЕРВОВІ КЛІТИНИ

• розташовуються групами

• нейрони - псевдоуніполярні

• всі нейрони - чутливі

• нейромедіатори: АТФ, субстанція Р, кальцитонин-ген-споріднений пептид

• розташовуються дифузно

• всі нейрони - мультиполярні

• нейрони рухові,

• нейромедіатори: у симпатичній нервовій системі - норадреналін,

В парасимпатичній - ацетілхолін

Периферичний нерв Утворений мієліновимі і безмієліновимі нервовими волокнами, які зібрані в пучки і відмежовані один від одного прошарками сполучної тканини: ендоневрієм, періневрієм і епіневрієм (мал. 22).

судинно-нервовий пучек

периферичний нерв

Мал. 22. Схема будови судинно-нервового пучка (зліва) і периферичного нерва (справа) при осміруванні.

Ендоневрій - тонкий прошарок рихлої сполучної тканини, що відмежовує окремі нервові волокна. Периневрій - Більш виражений прошарок рихлої сполучної тканини, що обхвачує пучок нервових волокон. Епіневрій - зовнішня оболонка нерва, що складається з тонкого шару рихлої сполучної тканини, який об'єднує декілька пучків нервових волокон.

Вегетативна нервова система

Вегетативна нервова система - ВНС (автономна, вісцеральна нервова система) іннервує всі внутрішні органи, серце і судини, екзокринні і ендокринні залози, органи чуття, шкіру і, частково, скелетну мускулатуру. Вона регулює їх функцію, трофіку і рівень тканинного диференціювання.

Центри ВНС локалізуються у вигляді ядер в середньому (у гіпоталамусі) і довгастому мозку і в бічних рогах спинного мозку. Периферичні відділи представлені нервовими вузлами, сплетеннями і нервовими стовбурами. Периферичні вузли ВНС локалізуються як в стінці органів (інтрамуральний), так і поза ними (екстрамурально) - паравертебральні і превертебральные ганглії, парасимпатичні вузли голови.

Автономна нервова система ділиться на 2 відділи: симпатичний і парасимпатичний. Між собою обидва відділи розрізняються по цілому ряду багатофункціональних ознак. Для симпатичного відділу характерний медіатор норадреналін, дія якого, як правило, протилежна впливу ацетілхоліну - медіатора парасимпатичного відділу ВНС. Відомо, наприклад, що на м'яз серця симпатичні терміналі надають стимулюючий вплив, а парасимпатичні - гальмуючий.