Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 (3 Голоса)

Тема: ТКАНИНИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МЕЗЕНХІМА. КРОВ І ЛІМФА. КРОВОТВОРЕННЯ

Задача № 163. У зародка в процесі гiстогенеза з ембріональних зачатків раніше всіх виділяється тканина, що складається з клiтин зірчастої форми і вельми рідкої консистенції міжклітинної речовини. Назвіть цю зародкову тканину. З яких джерел вона розвивається?

Задача № 164. У ембріона в умовному експерименті після появи зародкових листків видалена мезодерма. Яка зародкова тканина не утворюватиметься? Які похідні цієї тканини не розвинуться?

Задача № 165. На поперечному зрізі ембріонального диска зародка, що перебуває на 2-му етапі гаструляції, між ектодермою і мезодермою виявляються клiтини з відростками, що нагадують сітчастий остов, їх цитоплазма при фарбуванні проявляє слабку базофілію. Що представляють ці клiтини?

Задача № 166. В умовному експерименті в стінці жовточного мішка на ранньому етапі ембріогенеза експериментальним шляхом зруйнована мезенхiма. Які наслідки даного порушення?

Задача № 167. Методом авторадіографії в червоному кістковому мозку помітили ядра поліпотентних клiтин гемопоетичного ряду. У якому подальшому класі клiтин виявлятиметься мітка?

Задача № 168. Методом авторадіографії в червоному кістковому мозку помітили ядра частково детермінованих клiтин попередників. У якому наступному класі клiтин виявлятиметься мітка?

Задача № 169. Методом авторадіографії помітили ядра клiтин ерітроцитопоетичного ряду, що проліферірують, які розпізнаються за морфологічними ознаками. У яких клiтинах буде знайдена мітка?

Задача № 170. Методом авторадіографії помітили ядра клiтин нейтрофілоцитопоеза, що проліферірують. У яких клiтинах буде знайдена мітка?

Задача № 171. Методом авторадіографії в червоному кістковому мозку помітили ядра клiтин класу уніпотентних попередників. У яких клiтинах виявиться мітка?

Задача № 172. У червоному кістковому мозку методом авторадіографії помітили ядра дозріваючих клiтин ерітропоетичного ряду. У яких клiтинах виявиться мітка?

Задача № 173. У експерименті інгибірували синтез ерітропоетина. До яких змін приведе це порушення?

Задача № 174. У експерименті на мишах в ранньому неонатальному періоді інгибірували функцію тимуса. Який вид гемопоеза порушиться?

Задача № 175. У умовному експерименті в червоному кістковому мозку в поліхроматофільних еритробластах поруйнували рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться?

Задача № 176. У експерименті з червоного кісткового мозку виділили клiтини еритробластичного ряду, в яких вже закінчений синтез гемоглобіну. Які клiтини були виділені?

Задача № 177. У базофільному проеритробласті пуроміцином пригнічений синтез білка. Який специфічний білок не утворюватиметься і чи можливе подальше диференціювання клiтини?

Задача № 178. Шляхом центрифугування формені елементи відділили від плазми крові, а потім їх розділили на еритроцити, гранулоцити, лімфоцити, тромбоцити і висіяли в живильні середовища. Які з них і чому дадуть ріст колоній?

Задача № 179. На препараті мазка крові видно клiтини з оксифільною цитоплазмою і що не містять ядер. Назвіть ці клiтини.

Задача № 180. На препараті мазка крові видно велику круглу клiтину, цитоплазма забарвлена слабо базофільно, не містить специфічної зернистості, ядро світле, бобовидної форми. Назвіть цю клiтину.

Задача № 181. На препараті мазка крові, що забарвлений азур-эозином, видно клiтину з базофільною зернистістю яка проявляє метахромазію, крізь зернистість видно ядро лопатевої форми. Назвіть цю клiтину.

Задача № 182. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клiтину з ацидофільною зернистістю. Ядро овальне, без ознак пікноза, розташоване ексцентрично. Назвіть цю клiтину.

Задача № 183. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клiтину еритропоетичного ряду, ядро різко пікнотизоване, цитоплазма ацидофільна. Назвіть цю клiтину.

Задача № 184. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клiтину, в цитоплазмі якої крупна ацидофільна зернистість. Ядро паличкоподібної форми. Назвіть цю клiтину.

Задача № 185. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клiтину, що у декілька разів перевищує розміри оточующіх клiтин. У її цитоплазмі визначається дрібна азурофільна зернистість. Ядро величезне, багатолопатеве, сегментоване. Назвіть цю клiтину.

Задача № 186. У полі зору мікроскопа в мазку крові видно клiтину з ядром, що складається з багатьох сегментів. На фоні слабо оксифільної цитоплазми визначається дрібна зернистість, що забарвлюється як основними, так і кислими фарбниками. Назвіть цю клiтину.

Задача № 187. У мазку крові видно клiтину з крупною ацидофільною зернистістю і сегментованим ядром. Назвіть цю клiтину.

Задача № 188. При гетеротрансплантації органів знайдено відторгнення трансплантата. Які клiтини крові забезпечують цей процес?

Задача № 189. У організмі в результаті трансформації виникла популяція ракових клiтин. Які клiтини крові знайдуть і почнуть атакувати клiтини, що відхилилися від нормального розвитку? Як називається це явище?

Задача № 190. Представлені два результати аналізу крові. Дані першого аналізу показують абсолютний зміст еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів в 1 мм3,а дані другого аналізу - процентне співвідношення лейкоцитів в крові. Як називається перша і друга формули?

Задача № 191. При повторному аналізі крові знайдене стійке зниження кількості еритроцитів. Як називається це явище?

Задача № 192. При аналізі крові знайдене стійке підвищення кількості еритроцитів. Як називається це явище?

Задача № 193. У тварини діагностована глистова інвазія. Які зміни в лейкоцитарній формулі слід чекати?

Задача № 194. При аналізі крові знайдене різке збільшення процентного змісту лімфоцитів. Як називається цей стан?

Задача № 195. При аналізі крові знайдене зниження процентного змісту лімфоцитів. Як називається цей стан?

Задача № 196. При аналізі крові в лейкоцитарній формулі знайдене підвищення процентного змісту нейтрофілів. Як називається цей стан?

Задача № 197. При аналізі крові в лейкоцитарній формулі знайдене збільшення процентного змісту базофілів. Як називається цей стан?

Задача № 198. У гемограмі знайдене значне підвищення кількості тромбоцитів. Як називається такий стан?

Задача № 199. У лейкоцитарній формулі підвищений відсоток сегментоядерних нейтрофілів і зникли юні і паличкоядерні нейтрофіли. Як називається даний стан лейкоцитарної формули?

Задача № 200. У лейкоцитарній формулі має місце збільшення процентного змісту юних і паличкоядерних нейтрофілів і зменшення - сегментоядерних нейтрофілів. Як називається даний стан лейкоцитарної формули?

Задача № 201. У лейкоцитарній формулі крові має місце эозинофілія. Про які патологічні стани можна припускати?

Задача № 202. У організмі тварини почався гострий гнійний запальний процес. Які зміни можна чекати в гемограмі?

Задача № 203. У експерименті в організм тварини введений чужорідний білок. Які клiтини крові забезпечують імунологічну відповідь?

Задача № 204. У культуру клiтин крові введені мікроорганізми. У яких клiтинах крові ми їх не знайдемо?

Задача № 205. У культуру клiтин крові введені чужорідні дрібні пилові частинки. У яких клiтинах ми їх знайдемо?

Задача № 206. У експерименті Н³-тимидіном помітили В-лімфоцити крові. Тварині введений під шкіру чужорідний білок. У яких клiтинах поза кровоносними судинами виявлятиметься мітка?

Задача № 207. Відомо, що плазматична клiтина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигена кількість плазматичних клiтин збільшується. За рахунок яких клiтин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

Задача № 208. В процесі взаємодії Т-лімфоцита-супрессора, макрофага і В-лімфоцита вимкнено дію макрофага. Який процес імуногенезу порушиться?

Задача № 209. У умовному експерименті у нейтрофіла видалили лізосоми. Як це відобразиться на функції нейтрофіла?

Задача № 210. Під дією токсину порушений синтез фібріногена. Яка функція крові при цьому зміниться?

Задача № 211. При аналізі крові знайдений понижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

Задача № 212. В умовному експерименті тварині ввели у вену гіпотонічний розчин. Які зміни можуть відбутися з еритроцитами крові?

Задача № 213. При аналізі крові знайдене різке зниження кількості еритроцитів. Як називається це явище і які функції крові зміняться при цьому?

Задача № 214. У лейкоцитарній формулі здорової тварини виявлено 25% нейтрофілів і 65% лімфоцитів. Яким видам тварин це властиво?

Задача № 215. У лейкоцитарній формулі здорової тварини виявлено 65% нейтрофілів і 25% лімфоцитів. Яким видам тварин це властиво?

Задача № 216. Якщо у коня узяти на аналіз кров незабаром після виконання важкої фізичної роботи, то гемограма відрізнятиметься від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв'язку з цим зміниться в крові і яким чином?

Задача № 217. При пошкодженні шкірного покриву спостерігалося триваліше, ніж в нормі, кровотеча з раневої поверхні. Недоліком яких формених елементів крові може бути обумовлене подовження часу кровотечі? Який фермент цих формених елементів бере участь в процесі згортання крові?

Задача № 218. У організмі в результаті травми відбулася велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки був зроблений повторний аналіз крові. Як змінилася кількість еритроцитів в крові після кровотечі? Які зміни відбулися у складі еритроцитів? Як змінилася кількість лейкоцитів в крові? Які зміни можуть спостерігатися в лейкоцитарній формулі?

Задача № 219. Відомо, що діаметр еритроцитів рівний 7-8 мкм. Чи можуть еритроцити проходити через судини з діаметром меншим, ніж їх власний: якщо так, то чому; якщо ні, то чому?

Задача № 220. При патологічних станах можливе істотне посилення функції однієї з популяцій клiтин крові, внаслідок чого значно підвищується проникність стінки судин, що виявляється у формі набряку тканини і уповільнення процесу згортання крові. Про які клiтини крові ведеться мова? Яка речовина їх гранул може змінювати густину клітинних контактів судинної стінки? Яка речовина їх гранул бере участь в регуляції згортання крові?

Задача № 221. При вагітності у відповідь на надходження в кров матері метаболітів плоду може розвиватися токсикоз. Які клiтини крові самок реагуватимуть на ці токсичні продукти? Як змінюватиметься вміст цих клiтин в крові і чому?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Тканини внутрішнього середовища. Мезенхiма.Кров і лімфа. Кровотворення

№ 163. Мезенхiма. Джерела розвитку мезенхiми: дерматом, склеротом, парієтальний і вiсцеральний листки спланхнотома мезодерми.

№ 164. Не утворюватиметься мезенхiма, не розвинуться всі види постнатальних сполучних тканин, гладенька м'язова тканина, кров і лімфа, гліальні макрофаги.

№ 165. Мезенхiма.

№ 166. Порушиться процес ембріонального кровотворення.

№ 167. В частково детермінованих клiтинах гемопоеза.

№ 168. В уніпотентних клiтинах гемопоеза.

№ 169. В проеритробластах, базофільних еритробластах, поліхроматофільних еритробластах, оксифільних еритробластах (нормобластах).

№ 170. В нейтрофільних мієлобластах, промієлоцитах, мієлоцитах, метамієлоцитах.

№ 171. В клітинах, які чутливі до еритропоетину і тромбоцитопоетину, в клiтинах попередниках гранулоцитів і моноцитів, клiтинах попередниках Т - і В-лімфоцитів.

№ 172. В базофільних, поліхроматофільних і эозинофільних еритробластах.

№ 173. До порушення еритроцитопоеза і синтезу гемоглобіну.

№ 174. Т-лімфоцитопоез.

№ 175. Гемоглобін.

№ 176. Еритроцити.

№ 177. Гемоглобін, подальше диференціювання клiтин неможливе.

№ 178. Лімфоцити, серед яких середні і великі лімфоцити зберегли здібність до розподілу.

№ 179. Еритроцити, ретикулоцити.

№ 180. Моноцит.

№ 181. Базофіл.

№ 182. Эозинофільний мієлоцит.

№ 183. Эозинофільний еритробласт.

№ 184. Эозинофільний метамієлоцит.

№ 185. Мегакаріоцит.

№ 186. Сегментоядерний нейтрофіл.

№ 187. Сегментоядерний еозинофіл.

№ 188. Т-лимфоцити-килеры.

№ 189. Т-лімфоцити-кілери; імунологічний нагляд.

№ 190. Гемограмма, лейкоцитарна формула.

№ 191. Еритроцитопенія.

№ 192. Еритроцитоз.

№ 193. Підвищення, числа еозинофілів - эозинофілія.

№ 194. Лімфоцитоз.

№ 195. Лімфоцитопенія.

№ 196. Нейтрофілоцитоз.

№ 197. Базофілія.

№ 198. Тромбоцитоз.

№ 199. Зрушення лейкоцитарної формули управо.

№ 200. Зрушення лейкоцитарної формули вліво.

№ 201. Про алергічні стани організму, глистові інвазії, введення чужорідного білка і гістаміну, про деякі інфекційні захворювання.

№ 202. Збільшення змісту лейкоцитів, особливо нейтрофілів.

№ 203. Т-лімфоцити (хелпери, супресори), В-лімфоцити, моноцити.

№ 204. В еритроцитах, лімфоцитах, мегакаріоцитах.

№ 205. В моноцитах.

№ 206. В плазматичних клiтинах сполучної тканини.

№ 207. За рахунок В-лімфоцитів.

№ 208. Трансформація В-лімфоцита в плазматичну клiтину.

№ 209. Порушиться здібність до фагоцитозу і до переварення захоплених мікроорганізмів.

№ 210. Здатність згущуватися крові.

№ 211. Транспорт газів.

№ 212. Розпад еритроцитів (гемоліз).

№ 213. Анемія; дихальна, транспорт біологічно активних речовин.

№ 214. ВРХ, білим щурам.

№ 215. Коням, собакам, північним оленям.

№ 216. Швидкість обмінних процесів зростає, а отже і потреба кисню, тому збільшується зміст еритроцитів.

№ 217. Тромбоцитів; тромбокіназа.

№ 218. Кількість еритроцитів знизилася; збільшилося число ретикулоцитів; кількість лейкоцитів знизилася; лейкоцитарна формула зсунулася вліво.

№ 219. Можуть, оскільки володіють еластичністю.

№ 220. Базофіли; гістамін; гепарін.

№ 221. Еозинофіли; збільшується кількість еозинофілів - продуцентів антитоксинів.