Органи кровотворення і імунного захисту
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голоса)

Селезінка

Селезінка розташовується по ходу кровоносних судин і є своєрідним фільтром для крові. Під впливом антигенів, які можуть мати місце в крові, в селезінці розвиваються імунологічні реакції, унаслідок яких в ній починається антигензалежна проліферація і диференціювання В - і Т-лімфоцитів.

Макрофаги, що містяться в селезінці, виконують захисну функцію, фагоцитують старі еритроцити та ін. клітини крові, а також представляють інформацію лімфоцитам про властивості антигена. Окрім вказаних функцій, селезінка є депо крові, регулює вміст Са¨ в крові, стимулює кровотворення в ЧКМ, бере участь в підтримці гомеостазу.

Розвиток. Джерелом розвитку селезінки є мезенхіма, яка створює ущільнення в дорзальній брижі майбутнього великого сальника. З мезенхіми розвиваються кровоносні судини і ретикулярна тканина, в петлях якої з'являються СКК, що диференціюються в клітини еритроїдного і лейкоцитарного ряду. Таким чином, в ембріональному періоді селезінка є універсальним органом кровотворення.

Будова. Зовні селезінка покрита сполучнотканинною капсулою і серозною оболонкою. Від капсули всередину органу відходжують трабекули, що складаються з колагенових, еластичних і ретикулярних волокон. У складі капсули і трабекул є пучки гладеньких м'язових клітин, скорочення яких дозволяє швидко викидати в периферичне русло депонован в селезінці кров. Трабекули ділять орган на сегменти, що складаються з червоної і білої пульпи.

Червона пульпа Складає близько 75%. Вона включає стромальні елементи, кровоносні судини, зокрема венозні синуси. У червоній пульпі здійснюється елімінація старих або патологічно змінених клітин крові. Вони руйнуються і фагоцитуються макрофагами, на поверхні яких є рецепторні маркери. Тут же фагоцитується гемосидерин, який потім поступає в печінку, де використовується при синтезі жовчних пігментів, і в ЧКМ, де з'єднання заліза включаються до складу гемоглобіну.

Біла пульпа Є сукупністю лімфатичних вузликів (фолікулів), розташованих навколо центральної артерії. У вузликах розрізняють періартеріальну зону, світлий центр, мантійну і маргінальну зони. Періартеріальна зона є Т-залежною, причому серед Т-лімфоцитів більшість складають Т-хелпери і в меншій мірі - Т-супресори. У цій зоні багато інтердигітуючих клітин, які, як різновид макрофагів, є антигенпредставляючими клітинами. В-залежна зона займає світлий центр вузлика. У мантійній і маргінальній зонах серед дендритних клітин Розташовуються Т - і В-лімфоцити. Маргінальна зона є місцем формування імунної відповіді.

Особливості кровопостачання селезінки.

У ворота селезінки входить селезінкова артерія, яка ділиться на трабекулярні, а потім на пульпарні артерії. Частина пульпарної артерії, яка проходить через лімфатичний вузлик, називається фолікулярною, або центральною. Вже у вузлику і по виходу з нього центральна артерія ділиться на кісточкові артеріоли. Всі судини вказаної ланки, окрім кісточкових артеріол, відносяться до м'язового типу. Кісточкові артеріоли не мають в середній оболонці м'язових елементів, а замість них є ретикулярні клітини, що містять скоротливі філаменти. Свою назву вони одержали тому, що діляться у вигляді кісточки на 15-20 коротких капілярів синусоїдного типу. У цитоплазмі ендотеліоцитів цих капілярів також містяться скоротливі філаменти. Скорочення філаментів артеріол і капілярів приводить до перекриття їх просвіту (виконують роль «краників»).

Навколо капілярів багато макрофагів, які виконують роль фільтрів, в наслідок чого в їх цитоплазмі визначаються фагоцитованні еритроцити. Капіляри впадають у венозні синуси (що не мають перицитів) або відкриваються безпосередньо в ретикулярну строму. Капіляри оточені так званими еліпсоїдами, адвентиційними або перикапілярними макрофагальними футлярами, які, як вважають, утворені або з мононуклеарних макрофагів, або з ретикулярних клітин і лімфоцитів. Макрофаги цієї зони, в цитоплазмі яких знаходяться фагоцитовані еритроцити, мігрують потім у венозний кровотік і далі в печінку.

Венозні синуси впадають в короткі внутрішньоорганні вени, які мають сфінктери. Скорочення сфінктерів приводить до депонування крові в синусах. Трабекулярні вени відносяться до безм'язового типу. Зливаючись, вони утворюють селезінкову вену.

 

Дополнительные материалы: