Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Тестові завдання Тканини внутрішнього середовища Мезенхiма. Кров і лімфа. Гемопоез.

49. Який із показників аналізу крові свідчить про наявність в організмі гострого запалення?

1. Зниження кількості базофільних лейкоцитів.

2. Ріст кількості ретикулоцитів.

3. Ріст кількості тромбоцитів.

4. Ріст кількості нейтрофільних лейкоцитів.

5. Зниження кількості моноцитів.

50. При вивченні мазка крові тварини з наявністю запального процесу при фарбуванні азур-еозином можна бачити велику кількість округлих клiтин з сегментованими ядрами, слабко оксифільною цитоплазмою і дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клiтини крові?

1. Эозинофільні гранулоцити.

2. Ретикулоцити.

3. Нейтрофільні гранулоцити.

4. Базофільні гранулоцити.

5. Лімфоцити.

51. У тварини з підозрою на ехинококкоз в мазку крові знайдена велика кількість клiтин з сегментованим ядром і великими яскраво рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клiтини крові?

1. Базофільні гранулоцити.

2. Базофільні еритробласти.

3. Нейтрофільні гранулоцити.

4. Эозинофільні гранулоцити.

5. Лімфоцити.

52. Після жалення бджоли через декілька годин алергічні явища на шкірі (набряк, свербіння) зникли. Відомо, що одним з медіаторів алергії є гістамін. Які клiтини крові взяли участь в елімінації надлишку гістаміну в місці жалення?

1. Лімфоцити.

2. Нейтрофіли.

3. Базофіли.

4. Еозинофіли.

5. Моноцити.

53. У мазку крові був встановлений підвищений процентний вміст формених елементів, що свідчать про внутрішню кровотечу. Збільшення яких з перерахованих формених елементів крові відбулося?

1. Мегакаріоцитів.

2. Мієлоцитів.

3. Базофільних еритробластів.

4. Оксифільних еритробластів.

5. Ретикулоцитів.

54. У мазку периферичної крові серед лейкоцитів переважають округлі клiтини з сегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними фарбниками. Як називаються ці клiтини?

1. Сегментоядерні нейтрофіли.

2. Сегментоядерні еозинофіли.

3. Сегментоядерні базофіли.

4. Юні нейтрофіли.

5. Моноцити.

55. Для виявлення реалізації потенцій стовбурових клітин червоного кісткового мозку методом авторадіографії в їх ядра ввели радіоактивну мітку, яка надалі була знайдена в ядрах поліхроматофільних еритробластів. У якому напрямі стала розвиватися стовбурова клiтина?

1. У напрямі мієлоцитопоезу.

2. У напрямі гранулоцитопоезу.

3. У напрямі еритроцитопоезу.

4. У напрямі лімфоцитопоезу.

5. У напрямі мегакаріоцитопоезу.

56. Методом авторадіографії в ядра поліпотентних клітин червоного кісткового мозку ввели радіоактивну мітку, яка надалі була знайдена в мієлобластах. У якому напрямі стала диференціюватися поліпотентна клiтина?

1. У напрямі еритроцитопоезу.

2. У напрямі лімфоцитопоезу.

3. У напрямі мегакаріоцитопоезу.

4. У напрямі гранулоцитопоезу.

5. У напрямі тромбоцитоцитопоезу.

57. Для виявлення реалізації потенцій стовбурових клітин червоного кісткового мозку методом авторадіографії в їх ядра ввели радіоактивну мітку. У якому класі клiтин гемопоетичного ряду спочатку буде знайдена мітка, якщо стовбурова клiтина вступить в процес диференціювання?

1. У еритробластах.

2. У мієлобластах.

3. У частково детермінованих клiтинах гемопоеза.

4. У уніпотентних клiтинах гемопоеза.

5. У лімфобластах.

58. Методом авторадіографії в ядра поліпотентних клітин червоного кісткового мозку ввели радіоактивну мітку. У якому класі клiтин гемопоетичного ряду спочатку буде знайдена мітка в процесі подальшого диференціювання поліпотентних клiтин?

1. У еритробластах.

2. У мієлобластах.

3. У уніпотентних клiтинах гемопоеза.

4. У частково детермінованих клiтинах гемопоеза.

5. У лімфобластах.

59. Радіоактивна мітка введена в ядро клітини-попередниці КУО-ГЕММ. У яких з перерахованих клiтин можливе її виявлення при диференціюванні клiтини-попередниці?

1. У гранулоцитах.

2. У еритроцитах.

3. У моноцитах.

4. У мегакаріоцитах.

5. У всіх перерахованих клiтинах.

60. Радіоактивну мітку ввели в ядра клітин-попередниць КУО-МГЦЕ. У яких з перерахованих клiтин можливе її виявлення в процесі диференціювання клiтин-попередниць?

1. У гранулоцитах і моноцитах.

2. У мієлоцитах, гранулоцитах і еритроцитах.

3. У моноцитах, гранулоцитах і еритроблостах.

4. У мегакаріоцитах, гранулоцитах і еритроцитах.

5. У мегакаріоцитах і еритроцитах.

61. Методом авторадіографії в ядро клітини-попередниці КУО-ГМ ввели радіоактивну мітку. У яких з перерахованих клiтин можливе виявлення мітки в процесі диференціювання клiтини-попередниці?

1. У гранулоцитах і мегакаріоцитах.

2. У гранулоцитах і мієлобластах.

3. У гранулоцитах і монобластах.

4. У гранулоцитах і мієлоцитах.

5. У всіх перерахованих клітинах.

62. За допомогою методу цитохімії в червоному кістковому мозку виявлені клiтини, в яких припинився процес синтезу білка. Для яких з нижче вказаних клiтин це характерно?

1. Еритроцитів.

2. Мієлоцитів.

3. Базофільних еритробластів.

4. Поліхроматофільних еритробластів.

5. Эозинофільних еритробластів.

63. Експериментальній тварині введений цитостатик, що вибірково інгібірує мітози в одному з диферонів червоного кісткового мозку. В результаті цього при неодноразових повторних аналізах периферичної крові постійно не виявлялися юні і паличкоядерні гранулоцити. Який з ростків крові піддався пригнобленню?

1. Ерітропоетичний.

2. Мегакаріоцитопоетичний.

3. Моноцитопоетичний.

4. Мієлобластичний.

5. Тромбоцитопоетичний.

64. Експериментальній тварині введений препарат, вибірково стимулюючий утворення одного з видів формених елементів крові. При вивченні результатів аналізу периферичної крові лікар констатував тромбоцитоз. На введення препарату відреагували всі клiтини-попередниці гемопоеза, окрім:

1. КУО-ГЕММ.

2. КУО-МГЦЕ і КУО-МГЦ.

3. КУО-ГМ.

4. КУО-МГЦЕ і КУО-ГЕММ.

5. КУО-МГЦ.

65. У тварини діагнотували захворювання, унаслідок якого в периферичній крові різко підвищився вміст одного з видів формених елементів. На підставі аналізу крові лікар констатував эозинофілію. Який з ростків крові відреагував на патологію?

1. Ерітропоетичний.

2. Мегакаріоцитопоетичний.

3. Моноцитопоетичний.

4. Мієлобластичний.

5. Лімфоцитопоетичний.

66. У тварини виявлена патологія, в результаті якої в периферичній крові збільшилася кількість гранулоцитів. Вміст гранул при фарбуванні основними фарбниками тиазінового ряду проявляє метахромазію. Який з ростків крові відреагував на патологію?

1. Мієлобластичний.

2. Мегакаріоцитопоетичний.

3. Моноцитопоетичний.

4. Еритропоетичний.

5. Лімфоцитопоетичний.

67. У умовному експерименті поруйнували рибосоми в базофільних еритробластах червоного кісткового мозку. У яких з перерахованих клiтин порушиться синтез білка?

1. У мієлобластах.

2. У поліхроматофільних еритробластах.

3. У еритроцитах.

4. У промієлоцитах.

5. У монобластах.