Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (5 Голоса)

Тестові завдання Техніка гістологічних досліджень. Загальна цитологія

1. Для дослідження представлений об'єкт, розміри якого менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм. Який з перерахованих мікроскопів слідує використовувати для вивчення даного об'єкту?

1. Люмінесцентний.

2. Ультрафіолетовий.

3. Світловий.

4. Світловий і ультрафіолетовий.

5. Ультрафіолетовий і люмінесцентний.

2. У полі зору мікроскопа група клiтин, цитоплазма яких забарвлена ядерним фарбником. Які з перерахованих компонентів могли викликати це явище?

1. Полісахариди.

2. Ліпіди.

3. Білки.

4. Стероїдні гормони.

5. Муцини.

3. Представлений об'єкт, розміри якого менше 0,1 мкм. Який метод дослідження слід використовувати для його дослідження?

1. Світлової мікроскопії.

2. Люмінесцентної мікроскопії.

3. Ультрафіолетової мікроскопії.

4. Електронної мікроскопії.

5. Ультрафіолетової і електронної мікроскопії.

4. У представленому об'єкті необхідно вивчити кількісний зміст нуклеїнових кислот. Які методи дослідження слід для цього використовувати?

1. Фарбування гематоксиліном і эозином.

2. Імпрегнація сріблом.

3. Метод цитохимічних досліджень.

4. Метод радіографії.

5. Метод кількісної цитохімії.

5. У досліджуваному об'єкті необхідно з'ясувати наявність нуклеїнових кислот. Які методи дослідження слід для цього використовувати?

1. Фарбування спеціальним фарбником.

2. Метод цитохімії.

3. Метод авторадіографії.

4. Метод цитохімії і імпрегнації сріблом.

5. Метод цитохімії і авторадіографії.

6. Для ідентифікації певних компонентів, що містяться в тканинних структурах, застосований фарбник, який при взаємодії з ними змінив колір на не характерний для цього фарбника. Як називається це явище?

1. Оксифілія.

2. Базофілія.

3. Ацидофілія.

4. Метахромазія.

5. Гетерофілія.

7. У цитоплазмі клiтин виявлені компоненти, які забарвилися одночасно як кислим, так і основним фарбниками. Як називається це явище?

1. Ацидофiлiя.

2. Метахромазія.

3. Базофілія.

4. Гетерофілія.

5. Оксифілія.

8. У живильне середовище, на якій вирощуються соматичні клiтини тварин, додали розчин амінокислоти лейцина з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіоавтографії знайшли високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу визначених органел. Цими органелами можуть бути:

1. Апарат Гольджі.

2. Лізосоми.

3. Агранулярна ендоплазматична сітка.

4. Клітинний центр.

5. Рибосоми.

9. У загиблої тварини патологоанатом знайшов розплавлення клiтин і тканин (аутоліз) головки підшлункової залози. Які клітинні структури при руйнуванні своєї мембрани здатні викликати аутоліз різних тканинних компонентів?

1. Клітинний центр.

2. Рибосоми.

3. Агранулярна ендоплазматична сiтка.

4. Лізосоми.

5. Апарат Гольджі.

10. У експерименті печінку лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опромінюванню, унаслідок чого в цитоплазмі гепатоцитів утворилися білкові фрагменти. Які органели клiтин візьмуть участь в їх утилізації?

1. Комплекс Гольджі.

2. Лізосоми.

3. Ендоплазматична сiтка.

4. Клітинний центр.

5. Рибосоми.

11. При лабораторних дослідженнях сім'я бика-виробника знайдена відсутність рухливості сперміїв (генетичний синдром Картедженера - порушення рухів вій і джгутиків). Які молекулярні механізми лежать в основі цієї патології?

1. Дефіцит спектринів.

2. Надлишок дінєїна.

3. Відсутність тубуліна.

4. Відсутність дінєїна.

5. Недолік гиалуронідази.

12. У полі зору мікроскопа видно клiтини з різко вираженою базофілією цитоплазми. Які органели обумовлюють це явище?

1. Клітинний центр.

2. Комплекс Гольджі.

3. Агранулярна ендоплазматична сітка.

4. Рибосоми.

5. Лізосоми.

13. Транскрипція під час біосинтезу білка йде з ділянок еухроматина. Які зміни в цитоплазмі клiтин виникають у разі ріст кількості еухроматина?

1. Зростає кількість рибосом.

2. Зростає активність лізосом.

3. Зменшується активність клітинного центру.

4. Зростає частка АЕС.

5. Зменшується кількість полісом.

14. При природному блокуванні окремих компонентів генома клiтини придбавають характерні для них морфологічні, біохімічні і функціональні особливості. Яка назва має цей процес?

1. Детерміація.

2. Апоптоз.

3. Рецепція.

4. Адгезія.

5. Диференціювання.