Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (2 Голоса)

Тема: М'ЯЗОВІ ТКАНИНИ

Задача № 286. У міобластах блокована робота білоксинтезуючої системи. Чи зможуть ці міобласти перетворитися в м'язові волокна?

Задача № 287. На ранніх етапах розвитку зародка в експерименті зруйнований міотом. Розвиток якої тканини стане неможливим?

Задача № 288. В умовному експерименті у тварини інгибіровані клiтини мезенхiми. Порушення розвитку якої м'язової тканини може наступити?

Задача № 289. У зародка в експерименті зруйнований вісцеральний листок спланхнотома в краніальному відділі ембріонального диска. Розвиток якої м'язової тканини буде порушений?

Задача № 290. У експерименті в період утворення посмугованої м'язової тканини в ембріогенезі блокований процес злиття міобластів в міосимпласти. Які наслідки даної дії слід чекати?

Задача № 291. У мікропрепараті видно волокнистi структури, в яких визначається поперечна посмугованість і безліч ядер, що розташовані по периферії. Яка це м'язова тканина?

Задача № 292. У полі зору мікроскопа видно клiтини веретеноподібної форми з витягнутим ядром. У центрі клiтини, де розташовується одовжене паличкоподібне ядро, є потовщення. Яка це м'язова тканина?

Задача № 293. Представлені два препарати посмугованої м'язової тканини: на одному з них - скелетна, а на іншому - серцева. По яких структурних особливостях можна відрізнити першу від другої?

Задача № 294. На електроннограмi у м'язовій тканині видно глибокі інвагінації сарколеми, що досягають міофібріл і фіксують їх в певному положенні. Яким терміном ці структури позначаються і до яких різновидів належать ці тканини?

Задача № 295. На електроннограмi представлений міосимпласт, в якому диск I і смужка Н звужені, Z-лінії наближені до диска А. У якій фазі функціональної активності перебувало м'язове волокно в момент фіксації?

Задача № 296. На препараті м'язової тканини видно, що кожна її структурна одиниця має численні рухові нервові закінчення. Яка це тканина?

Задача № 297. На препараті м'язової тканини видно, що не кожна її структурна одиниця має рухове нервове закінчення. Яка це тканина?

Задача № 298. У експерименті досліджується тканина, яка скорочується тонічно і практично невтомна. Яка це тканина? Який відділ нервової системи її іннервує?

Задача № 299. У умовному експерименті в посмугованому м'язовому волокні поруйнували Т-систему. Чи зміниться здібність м'язового волокна до скорочення?

Задача № 300. На електроннограмi м'язової клiтини видно численні мітохондрії з великою кількістю крист, матриксу практично не видно. Для клiтин якої м'язової тканини характерна така будова мітохондрій?

Задача № 301. Патологічним процесом зруйнований вставний диск між кардіоміоцитами. До чого приведе таке порушення?

Задача № 302. З кінцевих відділів слинних залоз секрет поступає у вивідні протоки під тиском. Які клiтини сприяють переміщенню секрету?

Задача № 303. Клiтини епітеліальні за походженням, м'язові по функції. Назвіть ці клiтини.

Задача № 304. Інгибіровано хімічною речовиною надходження іонів Са¨ в саркоплазму. Як це позначиться на функції м'язової клiтини?

Задача № 305. З трьох різновидів м'язових тканин одна утворює самостійні органи і іннервується соматичною і автономною нервовою системою. Визначте цю м'язову тканину.

Задача № 306. В результаті інфаркту міокарду наступило пошкодження серцевого м'яза. Які клітинні елементи забезпечать відновлення дефекту в структурі органу?

Задача № 307. У експерименті у собаки видалена частина стінки шлунку. За рахунок яких елементів можлива регенерація м'язової оболонки цього органу?

Задача № 308. Під час операції видалена частина стінки сечового міхура. Який вид м'язової тканини при цьому ушкоджується і як здійснюється процес її регенерації?

Задача № 309. У гладком'язовій тканині нервове волокно підходить до однієї клiтини, а у відповідь скорочується група з 8-10 клiтин. Поясніть, яким чином імпульс досягає клiтин, що не мають контакту з нервовим волокном?

Задача № 310. У області контакту нервового волокна і поперечносмугастого скелетного м'яза посмугованність у складі скелетного м'яза відсутня. Поясніть, з чим пов'язана посмугованність волокна у складі скелетного м'яза і з чим може бути пов'язаний факт її зникнення?

Задача № 311. Щури тривалий час плавали в басейні. При дослідженні стану їх скелетних м'язів знайдене майже повне зникнення в них глікогену, збільшення числа мітохондрій і прояснення їх матриксу. Яка функція клiтини знаходиться в надзвичайно напруженому стані? З чим пов'язані вказані морфологічні зміни мітохондрій? Чому зник глікоген?

Задача № 312. В процесі розвитку скелетної мускулатури м'язові трубочки вступають в тісне зіткнення з мезенхiмой. Які компоненти скелетного м'яза як органу розвиваються з мезенхiми? Яка їх роль в життєдіяльності м'яза?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: М'язові тканини

№ 286. Немає, оскільки не синтезуватимуться специфічні скоротливі білки - актин і міозин.

№ 287. Поперечносмугастої м'язової тканини.

 № 288. Непосмугованої м'язової тканини.

№ 289. Серцевої м'язової тканини.

№ 290. Міогенез зупиниться на міобластичній стадії.

№ 291. Поперечносмугаста м'язова тканина.

№ 292. Непоперечносмугаста м'язова тканина.

№ 293. Перша має симпластичну будову, друга - клітинну.

№ 294. Т-системи, до поперечносмугастих скелетної і серцевої м'язових тканин.

№ 295. У фазі максимального скорочення.

 № 296. Поперечносмугаста м'язова тканина.

№ 297. Непоперечносмугаста м'язова тканина.

№ 298. Непоперечносмугаста м'язова тканина; автономною нервовою системою.

№ 299. Наступить втрата здібності до скорочення.

№ 300. Серцева м'язова тканина.

№ 301. Порушується передача збудження від клiтини до клiтини, а також скорочення міокарду як єдиного цілого.

№ 302. Міоепітеліоцити.

 № 303. Міоепітеліальна клiтина.

№ 304. Блокується процес скорочення.

№ 305. Поперечносмугаста м'язова тканина.

№ 306. Клiтини сполучної тканини.

№ 307. За рахунок розмноження міоцитів частини стінки шлунку, що залишилася.

№ 308. Непоперечносмугаста м'язова тканина, регенерація можлива за рахунок розмноження міоцитів.

№ 309. Імпульс передається через щілинне з'єднання, що є між клiтинами.

№ 310. Посмуговання пов'язано з впорядкованим розташуванням товстих і тонких міофіламентів у складі мiофiбріли, а факт її зникнення - з локальною зміною їх розташування у області нейро-м'язового синапсу.

№ 311. Енергоутворююча; з інтенсифікацією ресинтеза макроергів; глікоген використаний в процесі окислення як джерело енергії.

№ 312. Епі-, пери - і ендомізій, а також сухожилля. Трофічна і опорна, сухожилля пов'язують м'яз з скелетом.