Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (2 Голоса)

Тема: ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ І ІМУННОГО ЗАХИСТУ

Задача № 400. При мікроскопії в стромі одного з кровотворних органів знайдені мегакаріоцити. Який це кровотворний орган?

Задача № 401. На препараті кровотворного органу видно гранулоцити на різних етапах розвитку. Який це кровотворний орган?

Задача № 402. На серії електроннограм видно, як формені елементи крові, що утворюються в червоному кістковому мозку, проходять через стінки кровоносних капілярів і потрапляють в потік крові. До якого типу капілярів можна віднести судини червоного кісткового мозку, які пропускають зрілі формені елементи крові?

Задача № 403. Селезінка виконує кровотворну функцію. Одночасно з цим її називають кладовищем еритроцитів. У яких структурах селезінки на препараті методом гістохімії можна виявити залізо?

Задача № 404. Селезінка - кровотворний орган. Проте вона є постачальником заліза для червоного кісткового мозку. Що є джерелом заліза в селезінці?

Задача № 405. У селезінці підвищений зміст заліза. Про що свідчить цей факт?

Задача № 406. На препаратах представлені декілька лімфоїдних вузликів з різних кровотворних органів. По якій ознаці серед них можна визначити лимфатичний вузлик селезінки?

Задача № 407. Перед дослідником поставлена задача - вивчити в кровотворних органах взаємодію між лімфоцитами і клiтинами епітеліальної тканини. Які кровотворні органи можна для цього використовувати?

Задача № 408. Представлені мікропрепарати лімфоцитопоетичних органів: тимуса, селезінки, лімфатичного вузла, клоачної сумки, мигдалика. По яких ознаках їх можна відрізнити?

Задача № 409. У сполучнотканиннiй капсулі селезінки і лімфатичних вузлів залягають окремі пучки гладком'язових клiтин. З якою функцією цих кровотворних органів пов'язана відмічена особливість будови капсули?

Задача № 410. Кровотворні органи - селезінка і лімфатичні вузли - здатні, депонувати кров в лімфу. Які особливості будови цих органів забезпечують дану функцію?

Задача № 411. Представлені два мікропрепарати кровотворних органів, що містять лімфатичні вузлики. У першому - вузлик містить на периферії судину, в другому - вузлик судини не містить і від нього відходять тяжі лімфоїдної тканини. Які кровотворні органи представлені на препаратах?

Задача № 412. Унаслідок патологічного процесу порушені еритроцитопоез, грянулоцитопоез, моноцитопоез, тромбоцитопоез. Про патологію якого кровотворного органу свідчать ці порушення?

Задача № 413. При зниженні кислотності шлункового соку порушується процес всмоктування заліза. Який вид гемопоеза і в якому кровотворному органі постраждає?

Задача № 414. У крові відмічене збільшення числа нейтрофільних гранулоцитів з ознакою "омолоджування" (зрушення лейкоцитарної формули вліво). Про зміну функції якого кровотворного органу свідчать ці зрушення в лейкоцитарній формулі?

Задача № 415. При аналізі крові знайдене нормальне число еритроцитів, але з низьким змістом гемоглобіну. Функція якого кровотворного органу порушена?

Задача № 416. У експерименті тварині (реципієнту) пересадили орган іншої, не спорідненої тварини (донора). Як реагуватиме тимус тварини-реципієнта?

Задача № 417. При пересадці чужорідної тканини в організмі тварини-реципієнта розвиваються захисні реакції, які викликають загибель пересадженої тканини. Які клiтини організму-реципієнта викликають загибель пересадженої тканини і в якому кровотворному органі вони утворюються?

Задача № 418. У селезінці закриті венозні сфінктери мікроциркуляторних сегментів. Яка функція селезінки при цьому здійснюється?

Задача № 419. Представлені трубчасті кістки молодої і старої тварин. Як з віком змінюється стан і топографія червоного кісткового мозку в них?

Задача № 420. Під дією рентгенівського опромінювання в лімфатичних вузлах значно змінюється функція лімфоцитопоеза. Це супроводжується зміною морфології органу. Як відобразиться опромінювання на величині площі кіркової речовини, кількості лімфатичних вузликів і величині гермінативних їх центрів?

Задача № 421. Вогнепальне поранення викликало гостру кровотечу. Як цей стан відобразиться на гемопоетичній активності кісткового мозку, кількості бластних клiтин в ньому?

Задача № 422. При дослідженні мікропрепарату лімфатичного вузла спостерігається зменшення площі кіркової речовини, збільшення площі мозкової речовини і стоншування м’кушевих тяжів. У якому функціональному стані знаходиться цей орган?

Задача № 423. При запальному процесі в організмі активується захисна функція селезінки. Як цей стан відобразиться на величині площі білої пульпи, кількості вторинних вузликів?

Задача № 424. Якщо у новонародженої тварини видалити тимус, а потім зробити йому пересадку чужорідного трансплантата, то реакція відторгнення не розвивається. Поясніть причину цього явища.

Задача № 425. При видаленні тимуса у новонароджених тварин в периферичних лімфоїдних органах виникають виражені морфологічні зміни. Які зони селезінки і лімфатичних вузлів найвиразніше реагують на дану операцію і яка їх внутрішньоорганна спеціалізація?

Задача № 426. У новонародженої тварини видалили тимус. В результаті цієї операції у нього різко знизилася здібність до продукції антитіл. Поясніть причину цього явища.

Задача № 427. Тварину зразу ж після народження помістили в стерильні умови. Чи можуть в цій ситуації формуватися вторинні фолікули в периферичних лімфоїдних органах, якщо так, то чому, якщо ні, то чому?

Задача № 428. Тварині двічі через певний проміжок часу вводили один і той же антиген. При цьому вторинна імунна відповідь розвивалася набагато швидше і була інтенсивнішою. Поясніть причину цього явища.

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Органи кровотворення і імунного захисту

№ 400. Червоний кістковий мозок.

№ 401. Червоний кістковий мозок.

№ 402. До синусоїдального.

№ 403. У венозних синусах червоної пульпи.

№ 404. Гемоглобін загиблих еритроцитів.

№ 405. Про загибель і елімінацію великої кількості еритроцитів.

№ 406. По наявності центральної артерії.

№ 407. Тимус, мигдалики, апендикс, клоачна сумка, пейерові бляшки.

№ 408. Тимус - по наявності в стромі часточок тілець Гассаля, селезінка - по наявності центральної артерії в лімфоїдних вузликах, лімфатичний вузол - по наявності кіркової і мозкової речовини, клоачна сумка - по наявності стовпчастого епітелію слизової оболонки, мигдалика - по наявності багатошарового плоского епітелію слизової оболонки.

№ 409. З депонуванням і забезпеченням струму лімфи і крові по судинах.

№ 410. Особливості будови судинної системи, а також - наявність гладенької м'язової тканини в капсулі і трабекулах.

№ 411. Перший - селезінка, другий - лімфатичний вузол.

№ 412. Червоного кісткового мозку.

№ 413. Еритроцитопоез, в червоному кістковому мозку.

№ 414. Червоного кісткового мозку.

№ 4I5. Червоного кісткового мозку.

№ 416. Розвиток акцидентальної інволюції.

№ 417. Т-лімфоцити-кілери, в тимусі.

№ 418. Депонування крові.

№ 419. У молодих тварин червоний кістковий мозок заповнює епіфізи і діафізи трубчастих кісток; з віком він в діафізах заміщається жовтим кістковим мозком, а у старих тварин червоний і жовтий кістковий мозок придбавають слизеподібну консистенцію.

№ 420. Зменшується площа кіркової речовини, знижується кількість лімфатичних фолікулів, зменшується площа реактивних центрів

№ 421. Активізується гемопоез у всіх кровотворних органах, зростає кількість бластних форм клiтин.

№ 422. Понижена лімфопоетична функція лімфатичного вузла.

№ 423. Збільшується площа білої пульпи, зростає кількість вторинних лімфоїдних вузликів.

№ 424. Не утворюються Т-лімфоцити, що забезпечують реакції клітинного імунітету.

№ 425. Т-залежні зони (селезінка - зона навколо центральної артерії лімфоїдного вузлика, лімфатичний вузол - прикіркова зона).

№ 426. Порушено утворення Т-лімфоцитів-хелперів, що беруть участь в перетворенні В-лімфоцитів в плазматичні клiтини.

№ 427. Немає, не можуть, оскільки в стерильних умовах в організм не поступають антигени з навколишнього середовища.

№ 428. Після першої імунізації утворюються клiтини пам'яті, які забезпечують інтенсивну вторинну відповідь.