Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 (3 Голоса)

Тема: ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ

Задача № 63. На електроннограмi представлені чоловічі і жіночі статеві клiтини. Як по складу органел можна відрізнити яйцеклітину від сперматозоїда?

Задача № 64. Статева клiтина оточена двома оболонками: блискучою і променистим вінцем. Назвіть цю клiтину. Які клiтини беруть участь в утворенні цих оболонок?

Задача № 65. На електронних мікрофотографіях представлені поперечні зрізи сперматозоїдів. На одному добре простежуються осьові нитки, які оточені мітохондріями, на іншому видно тільки центріоль. Назвіть, які відділи клiтини представлені на фотографіях.

Задача № 66. На малюнку зображені яйцеклiтини ланцетника, жаби, курки і коня. До якого типу яйцеклiтин по кількості і розподілу жовтка, належить кожна з них?

Задача № 67. Жовтка в яйцеклітині багато і концентрується він переважно на вегетативному полюсі. До якого типу відноситься така яйцеклітина і для якого класу тварин вона характерна?

Задача № 68. Яйцеклітина містить мало жовтка і розподiлений він рівномірно. Визначте тип яйцеклітини, характер дроблення, вид бластули майбутнього зародка. Для якого класу тварин властиві такі яйцеклітини?

Задача № 69. Яйцеклітина містить помірну кількість жовтка і розподiлений він не рівномірно. Визначте тип яйцеклітини, характер дроблення, вид бластули майбутнього зародка. Для якого класу тварин властиві такі яйцеклітини?

Задача № 70. Яйцеклітина переповнена жовтком, ядро в ній зміщене на периферію. Визначте тип яйцеклітини, характер дроблення, вид бластули майбутнього зародка. Яким представникам тваринного світу властиві такі яйцеклітини?

Задача № 71. У полі зору мікроскопа видно яйцеклітину, яка містить мало жовтка і розподiлений він не цілком рівномірно, крім плазмолеми визначаються вторинна і третинна оболонки. Визначте тип яйцеклітини, характер дроблення, вид бластули майбутнього зародка. Яким представникам тваринного світу властиві такі яйцеклітини?

Задача № 72. Відомо, що сперматозоїди направлено рухаються у бік яйцеклітини. Як називається цей направлений рух? Чим це обумовлено у ссавців?

Задача № 73. Проникнення одного сперматозоїда в яйцеклітину ссавця запобігає можливості проникнення інших сперміїв. Як називається це явище? Що перешкоджає проникненню в яйцеклітину більше одного сперматозоїда?

Задача № 74. У самця-донора знайдений симптом "округлої головки сперматозоїдів", що свідчить про порушення формування акросоми. Яка функція сперматозоїда буде змінена? До яких наслідків це може привести?

Задача № 75. Яйцеклітина ссавця запліднена сперматозоїдом, що містить Y-хромосому. Яка буде стать дитинчати?

Задача № 76. В результаті дроблення зіготи утворюється три різних по величині бластомера. Визначте тип дроблення.

Задача № 77. В процесі дроблення зародка послідовно утворюється 2, 4, 8 і т. д. бластомерiв. Визначте тип яйцеклітини і тип дроблення.

Задача № 78. Дані два зародки одного виду тварин. Один на стадії двох бластомерiв, інший на стадії морули. Який зародок більше по масі?

Задача № 79. В результаті дроблення у зародка утворюються мікро - і макробластомери. Для якого типу яйцеклітин характерне утворення таких бластомерiв?

Задача № 80. У зародка дроблення відмічене тільки на анімальному полюсі. Як називається такий вид дроблення і тип яйцеклітини?

Задача № 81. У ланцетника на стадії двох бластомерiв в експерименті знищений один бластомер. Що відбудеться з тим, що залишився?

Задача № 82. У мікропрепараті видно зародок, що складається з парного числа бластомерiв, що мають однакову величину. Визначте, який тип дроблення характерний для цього зародка.

Задача № 83. На малюнку зображені зародки на стадії розвитку целобластули, дискобластули, амфібластули і бластоцисти. До яких класів представників хордових відносяться ці зародки?

Задача № 84. На препараті бластула з багатошаровою бластодермою. Бластоцель розташовується ексцентрично. Визначити тип яйцеклітини, характер дроблення і якому класу тварин це властиво?

Задача № 85. В результаті дроблення зародка виникла целобластула. Визначте тип яйцеклітини і характер її дроблення.

Задача № 86. Дроблення зіготи відбувається повністю, але нерівномірне. Визначте тип яйцеклітини і вид бластули.

Задача № 87. Дроблення зіготи дискоїдальне. Визначте тип яйцеклітини і для яких класів тварин характерне таке дроблення.

Задача № 88. На препараті бластула з одношаровою бластодермою, бластоцель в центрі. Визначити, який тип дроблення забезпечує утворення даної бластули. Як називається такий тип бластули?

Задача № 89. У експерименті на стадії бластули введена речовина, що блокує переміщення клiтин. Розвиток якої стадії ембріогенезу буде блокований?

Задача № 90. На малюнку зображені гаструли ланцетника, амфібії, птахів і плацентарних ссавців. Який тип гаструляції характерний кожному з перерахованих представників?

Задача № 91. У експерименті у зародка птаха на стадії гаструли блокований процес переміщення клiтин через первинну смужку. Розвиток якого зародкового листка буде порушений?

Задача № 92. У експерименті у зародка птаха на стадії гаструли блокований процес переміщення клiтин через головний вузлик. Розвиток якого осьового органу буде порушений?

Задача № 93. Перед дослідником лежать препарати серійних поперечних зрізів зародків курки через 12 годин інкубації їх в термостаті. На одному з препаратів зародкові листки зв'язані між собою щільним скупченням клiтин. Якій стадії розвитку відповідає зародок і на якому рівні вироблений зріз?

Задача № 94. В умовному експерименті мікроманіпулятором поруйнували міотом. Порушення розвитку якої тканини викличе ця дiя?

Задача № 95. В умовному експерименті блоковане переміщення клітинного матеріалу через первинну смужку і головний вузлик. Яке порушення в розвитку зародка викличе ця дiя?

Задача № 96. В умовному експерименті мікроманіпулятором поруйнували дерматом. Порушення розвитку якої тканини викличе ця дiя?

Задача № 97. Експериментальним шляхом у зародка пошкоджений нефротом. Порушення в яких системах розвитку відбудуться?

Задача № 98. У експерименті на амфібіях на стадії гаструли за допомогою суцільної пластинки ізолювали хордальний відросток від ектодерми. Які порушення в розвитку зародка викличе ця дія?

Задача № 99. У експерименті на зародку жаби на стадії ранньої гаструли хорду пересадили під ектодерму вентральної частини зародка. Які зміни відбудуться в результаті цієї дії?

Задача № 100. У експерименті у зародків амфібій на стадії пізньої гаструли зробили пересадку області дорзальной губи бластопора одного зародка на вентральну поверхню іншого зародка. До яких наслідків це приведе? Чи ідентичні по результатах подібні експерименти на стадії ранньої гаструли?

Задача № 101. У зародка, крім інших провізорних органів, розвивається трофобласт. До якого класу тварин відноситься цей зародок?

Задача № 102. У зародків розвинені всі провізорні органи: жовточний мішок, амніон, серозна оболонка і алантоїс. До якого класу тварин слід віднести цих зародків?

Задача № 103. У експерименті у зародка курки порушений процес зрощення амніотичних складок. Утворення яких провізорних органів буде порушене?

Задача № 104. У зародків, що відносяться до типу хребетних, зі всіх провізорних органів розвивається тільки жовточний мішок. До якого класу тварин відносяться зародки і який спосіб життя ведуть їх дорослі особини?

Задача № 105. При розвитку курчати утворюється амніотична складка. Похідними яких зародкових листків вона утворена і які оболонки вона утворює?

Задача № 106. У експерименті у зародка курки пошкоджена позазародкова латеральна мезодерма. Утворення яких позазародкових органів буде порушене?

Задача № 107. При розвитку зародка курки пошкоджений орган, що виконує функції газообміну і екскрецію метаболітів. Як називається цей орган? Які листки його утворюють?

Задача № 108. При розвитку зародка птаха пошкоджена позазародкова ектодерма. До складу яких позазародкових оболонок вона входить і які функції будуть порушені?

Задача № 109. У зародка на стадії гаструли в експерименті блокована амебоїдна рухливість клітинних елементів мезодерми. Які наслідки це викличе?

Задача № 110. У зародка на ранній стадії розвитку сформувався кров'яний острівець. Яка ембріональна тканина служить джерелом появи цього зачатка? Які похідні з нього утворюються?

Задача № 111. На етапі формування кісткових і хрящових структур кінцівок зародків птахів в умовному експерименті блокуються процеси транскрипції і трансляції клiтин - похідних склеротомів. Назвіть цю зародкову тканину, охарактеризуйте наслідки цієї дії.

Задача № 112. При дробленні зіготи утворилися світлі і темні бластомери. Які бластомери є джерелом розвитку ембріобласта?

Задача № 113. При дробленні зіготи утворилися світлі і темні бластомери. Які бластомери є джерелом розвитку трофобласта?

Задача № 114. При дробленні зіготи утворилися темні і світлі бластомери. Світлі бластомери дробляться і обростають одним шаром темні. У утворенні якої плодової оболонки беруть участь світлі бластомери?

Задача № 115. У зародка плацентарного ссавця утворюється порожнина і диференціюються бластомери. Як називається дана стадія ембріогенеза? Які закладки утворюються в період диференціювання бластомерiв?

Задача № 116. Трофобласт дуже рано диференціюється на два шари. Як називаються ці шари і якими гістологічними структурами вони утворені?

Задача № 117. У полі зору мікроскопа зародок ссавця. У порожнині, що обмеженій трофобластом, видно два контактуючі один з одним міхурця. Як називаються ці пухирці? Як називається місце їх контакту? Як називаються шари, що створюють даний контакт?

Задача № 118. У зародка в умовному експерименті після появи зародкових листків видалена мезодерма. Яка зародкова тканина не утворюватиметься? Які похідні цієї тканини не розвинуться?

Задача № 119. У зародка на стадії пізній гаструли в експерименті блокована репродукція клітинних елементів гонадотома. Які наслідки це викличе?

Задача № 120. Клітинний матеріал ембріобласта зародка птаха стає двошаровим. Яка стадія ембріогенеза і механізм утворення шарів ембріонального диска?

Задача № 121. У зовнішньому листку зародкового диска визначається координоване переміщення клітинних мас в каудальному напрямі? Яка структура при цьому утворюється? Як називається ця стадія ембріогенеза?

Задача № 122. У зародка почалася закладка осьових органів. Що розуміють під осьовими органами зародка? Які джерела їх розвитку у вищих хребетних тварин?

Задача № 123. В умовному експерименті у зародка Н³-тимидіном помічені хромосоми клiтин ентодерми. У епітелії яких органів буде знайдена мітка?

Задача № 124. В умовному експерименті у зародка Н³-тимидіном помічені хромосоми в клiтинах вентральної мезодерми і нефрогонадотома. У епітелії яких органів буде знайдена мітка?

Задача № 125. В умовному експерименті у зародка Н³-тимидіном помічені хромосоми в клiтинах ектодерми. У епітелії яких органів буде знайдена мітка?

Задача № 126. В умовному експерименті у зародка Н³-тимидіном помічені хромосоми в клiтинах вентральної мезодерми і нефрогонадотома. У епітелії яких органів буде знайдена мітка?

Задача № 127. В умовному експерименті у зародка Н³-тимидіном помічені хромосоми клiтин ентодерми. У епітелії яких органів буде знайдена мітка?

Задача № 128. В експерименті у пуголовка пересадили очний келих під шкіру спинної частини. Які наслідки цього експерименту слід чекати? Який механізм розвитку демонструє цей процес?

Задача № 129. Диференціювання епітелію в культурі можливе лише у присутності мезенхiми. Пересадка спинної губи бластопора стимулює розвиток нервової трубки в прилеглій ектодермі. Який механізм розвитку демонструє ці приклади?

Задача № 130. У зародка плацентарного ссавця реєструється процес відособлення його тіла від провізорних органів. Утворення якої структури приводить до цього?

Задача № 131. У зародка птаха реєструється процес відособлення його тіла від провізорних органів. Утворення яких структур приводить до цього?

Задача № 132. Однією з оболонок зародків птахів є сероза. Які ембріональні зачатки беруть участь в її утворенні? Які її функції?

Задача № 133. На другому етапі гаструляциї у зародків хребетних тварин з жовточної ентодерми формується пальцевидне випинання в зародковий стебелець. Як називається це утворення? Які функції воно виконує і в розвитку якого дефінітивного органу бере участь?

Задача № 134. При розвитку зародків плацентарних ссавців утворюється жовточний мішок, який не містить жовтка. Яку функцію виконує цей орган?

Задача № 135. На певному етапі ембріогенеза у вищих ссавців між судинною системою матері і плоду встановлюється особливий функціональний зв'язок. Який орган опосередкує цей зв'язок?

Задача № 136. Представлені препарати плодової і материнської частини плаценти гемохоріального типу. Які структурні утворення входять до складу плодової частини плаценти?

Задача № 137. Представлені препарати плодової і материнської частини плаценти гемохоріального типу. Які структурні утворення входять до складу материнської частини плаценти?

Задача № 138. На малюнку зображена дифузна плацента. По яких морфологічних особливостях це можна визначити? Як називається даний тип плаценти по характеру взаємодії тканин плоду і тканин матері?

Задача № 139. На малюнку зображена множинна плацента. По яких морфологічних особливостях це можна визначити? Як називається даний тип плаценти по характеру взаємодії тканин плоду і тканин матері?

Задача № 140. На малюнку зображена поясна плацента. По яких морфологічних особливостях це можна визначити? Як називається даний тип плаценти по характеру взаємодії тканин плоду і тканин матері?

Задача № 141. На малюнку зображена дискоїдальна плацента. По яких морфологічних особливостях це можна визначити? Як називається даний тип плаценти по характеру взаємодії тканин плоду і тканин матері?

Задача № 142. Дитинча після народження протягом певного періоду часу володіє толерантністю до ряду інфекційних хвороб. Чим визначається імунітет новонародженого?

Задача № 143. Ін'єкція сечі вагітної самки статевонезрілим мишам викликає у останніх бурхливе дозрівання фолікулів яєчника (ранній клінічний тест на виявлення вагітності). Яка речовина, що міститься в сечі, визначає даний гонадотропний ефект і де вона синтезується?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Загальна ембріологія

№ 63. Яйцеклітина не містить клітинного центру.

№ 64. Яйцеклітина. Яйцеклітина і фолікулярні клiтини.

№ 65. На першому - шийка сперматозоїда, на другому - початок хвоста.

№ 66. Первинно ізолецитальна, помірне телолецитальна, різко телолецитальна, вторинно ізолецитальна.

№ 67. Помірно телолецитальна, для амфібій.

№ 68. Оліголецитальна первинна ізолецитальна, повне (голобластичне), рівномірне. Целобластула. Ланцетник.

№ 69. Мезолецитальна. Повне нерівномірне. Амфібластула. Амфібії.

№ 70. Полілецитальна різко телолецитальна; меробластичне (дискоїдальне); дискобластула; птахи, рептилії, деякі види риб.

№ 71. Оліголецитальна вторинна ізолецитальна; повне асинхронне; бластоциста; плацентарні ссавці.

№ 72. Хемотаксис. Наявністю гіногамонів і андрогамонів.

№ 73. Моноспермії. Утворення оболонки запліднення.

№.74. Здібність до проникнення і злиття з яйцеклітиною, запліднення неможливе.

№ 75. Чоловічий.

№ 76. Повне асинхронне.

№ 77. Оліголецитальна первинно ізолецитальна. Повне рівномірне.

№ 78. Маса обох зародків однакова.

№ 79. Для помірно телолецитальних яйцеклітин.

№ 80. Меробластичний або дискоїдальний, різко телолецитальна.

№ 81. Розвинеться в нормальну особину.

№ 82. Повне (голобластичне), рівномірне.

№ 83. Ланцетник; птахи і рептилії; амфібії; плацентарні ссавці.

№ 84. Повне (голобластичне), рівномірне.

№ 85. Ізолецитальна яйцеклітина, дроблення повне (голобластичне), рівномірне.

№ 86. Різко телолецитальна, для риб, птахів, плазунів.

№ 87. Помірно телолецитальна, утворюється амфібластула.

№ 88. Повне (голобластичне), рівномірне.

№ 89. Гаструли.

№ 90. Інвагінація, епіболія, міграція і делямінація.

№ 91. Мезодерми.

№ 92. Хорди.

№ 93. Гаструла (виявляється хордо-мезодермальний тяж), на рівні первинного (гензеновського) вузлика.

№ 94. Скелетної м'язової тканини.

№ 95. Не розвинеться хордо-мезодермальний зачаток.

№ 96. Сполучної тканини шкіри (дерма).

№ 97. В сечовій і статевій системах.

№ 98. Блокується утворення нервової трубки і гангліозних пластинок.

№ 99. Нервова трубка виникне на вентральній стороні тіла.

№ 100. Ні до яких, не ідентичні.

№ 101. До плацентарних ссавців.

№ 102. До птахів.

№ 103. Амніотічної і серозної оболонок.

№ 104. До риб, водний спосіб життя.

№ 105. Ектодермой і парієтальним листком мезодерми, серозну і амніотичну.

№ 106. Амніотічної і серозної оболонок.

№ 107. Аллантоїс, ентодерма, вiсцеральний листок мезодерми.

№ 108. Амніотічної і серозної оболонок, захисна, газообмінна.

№ 109. Не будуть утворюватися мезенхiма, всі види сполучних тканин, кров і лімфа, ендотелій, непоперечносмугаста м'язова тканина.

№ 110. Мезенхiма. Всі види сполучних тканин, кров і лімфа, ендотелій, гладенька м'язова тканина.

№ 111. Мезенхiма. Порушиться утворення хондро - і остеобластів, процес гiстогенеза скелетних тканин.

№ 112. Темні.

№ 113. Світлі.

№ 114. Дроблення. Утворюються трофобласт і ембріобласт (внутрішня клітинна маса).

№ 115. Стадія дроблення, в процесі якої утворюється бластоциста, що складається з двох типів клiтин, які формують трофобласт і ембріобласт (внутрішня клітинна маса).

№ 116. Цитотрофобласт і симпластотрофобласт. Утворені, відповідно, клiтинами і симпластом.

№ 117. Амніотичний пухирець і жовточний мішок. Ембріональний диск. Епібласт і гіпобласт.

№ 118. Не утворюватиметься мезенхiма, не розвинуться всі види постнатальних сполучних тканин, гладенька м'язова тканина, кров і лімфа, гліальні макрофаги.

№ 119. Не будуть утворюватися сім’яники і яєчники.

№ 120. Перша фаза гаструляції, деламінація.

№ 121. Первинна смужка. Гаструляцiя.

№ 122. Нервова трубка, хорда і кишкова трубка. Нервова пластинка, прехордальна пластинка, кишкова ентодерма.

№ 123. В слизовій оболонці і залозах дихальної і травної систем (шлунок, печінка, підшлункова залоза).

№ 124. В мезотелії грудної і черевної порожнин, в епітелії статевої і сечової систем.

№ 125. Шкіри, слизової оболонки ротової порожнини, стравоходу, анальної частини прямої кишки, слинних, потових і сальних залоз.

№ 126. В мезотелії грудної і черевної порожнин, в епітелії сечової і статевої систем.

№ 127. В слизовiй оболонці однокамерного шлунку, сичуга, тонкої і товстої кишки, паренхімі печінки і підшлункової залози і їх вивідних проток, а також дихальної системи.

№ 128. Шкіра над очним келихом придбає прозорість. Ембріональна індукція.

№ 129. Ембріональна індукція.

№ 130. Тулубної складки.

№ 131. Тулубної і амніотичної складок.

№ 132. Позазародкова ектодерма і парієтальний листок позазародкової мезодерми. Захисна (оберігає зародок від висихання), дихальна, транспорт іонів Са¨ з скорлупової оболонки до зародка.

№ 133. Алантоїс. Бере участь в накопиченні продуктів обміну речовин, є провідником кровоносних судин і бере участь в утворенні сечового міхура.

№ 134. В ньому формуються перші клiтини крові (у кров'яних острівцях), перші кровоносні судини і гонобласти.

№ 135. Плацента.

№ 136. Амніотична оболонка, хоріальна пластинка.

№ 137. Відпадаючий шар слизової оболонки матки.

№ 138. По наявності контакту між епітелієм ендометрія і структурами ворсинок хоріона. Епітеліо-хоріальний тип.

№ 139. По наявності контакту між структурами власної пластинки ендометрія і ворсинок хоріона. Десмо-хоріальний тип.

№ 140. По наявності контакту між ендотелієм судин власної пластинки ендометрія і структурами ворсинок хоріона. Вазо-хоріальний (ендотеліо-хоріальний) тип.

№ 141. Ворсинки хоріона омиваються материнською кров'ю судинних лакун. Гемо-хоріальний тип.

№ 142. Проникненням антитіл з крові матері в кров плоду.

№ 143. Хоріальний гонадотропін; у плаценті.