Органи кровотворення і імунного захисту
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Клоакальна сумка

Імунологічна система птахів відрізняється від такої у ссавців тим, що в їх організмі, окрім тимуса, є інший центральний орган імунної системи - клоакальна сумка (бурса Фабріциуса), що є відповідальною за гуморальний імунітет. Не дивлячи на те, вона була описана Фабріциусом у курей ще в кінці XVII ст., клоакальна сумка довгий час вважалася рудиментарним утворенням. І лише в 1956 році Б. Глік встановив, що при видаленні її у курчат порушується утворення антитіл. У подальші роки минулого сторіччя була доведена участь сумки Фабріциуса у формуванні гуморального імунітету, як центрального органу.

Клоакальна сумка є кішенєподібним випинанням дорзальної стінки клоаки, слизова оболонка якої має первинні і вторинні складки, що покриті одношаровим призматичним каймистим епітелієм ентодермального походження. У власній пластинці слизової оболонки локалізуються лімфатичні вузлики, або фолікули з характерною для них будовою. Строму вузликів складає ретикулярна тканина, в петлях якої розташовуються В-лімфоцити. У периферичній зоні вузликів локалізуються малі лімфоцити, які щільно прилягають один до одного, тому дана зона на мікропрепаратах забарвлюється інтенсивніше. Вона одержала назву корони. Центральна ж частина вузлика світла, оскільки в ній знаходяться лімфобласти, великі і середні лімфоцити, ядерно-цитоплазматичне співвідношення в яких інше, ніж в малих лімфоцитах. Це світлий центр, або центр розмноження (гермінативний центр). Величина світлого центру може змінюватися залежно від інтенсивності дії на організм антигенів. У багатьох керівництвах указується на те, що у вузликах є кіркова і мозкова речовина, основу яких складають епітеліальні клітини з відростками (Н. Б. Коліч, 2006).

У клоачній сумці розвиваються бурсозалежні лімфоцити (В-лімфоцити), які мігрують до периферичних органів кровотворення, де вони перетворюються на ефекторні клітини - плазмоцити, що забезпечують гуморальний імунітет.

Крім цього, допускається, що в сумці Фабріциуса утворюються також Т-лімфоцити, роль яких ще до кінця не з'ясована (Р. Маслянко, 1999). Припускають, що в бурсі здійснюються всі етапи диференціювання Т-супресорів, які потім мігрують в тимус.

Слід також констатувати, що на сьогоднішній день багато аспектів впливу клоачної сумки і її гуморального чинника на імунні реакції у птахів ще недосить вивчені, зокрема не до кінця з'ясовано, яку роль вона виконує в клітинних механізмах імунітету.

З настанням статевого дозрівання птахів бурса Фабріциуса піддається інволюції.