Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Лабораторне заняття № 40 Сечова система

Мікропрепарати:

1. Будова нирки щура. Г.-е.

При малому збільшенні розглянути структури кіркової і мозкової речовини нирки. Зовні нирка покрита сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органу відходжують якнайтонші септи, що ділять нирку на часточки. Кіркова речовина утворена нирковими тільцями і звитими канальцями нефронів. Мозкова речовина (піраміди) утворена прямими канальцями нефронів і збірними трубочками, які направлені радіально до вершини пірамід.

При великому збільшенні розглянути структури ниркового тільця, різних відділів канальців нефронів і збірних трубочок. У центрі ниркових тілець знаходяться судинні клубочки, оточені щілиневидною порожниною, яка обмежена із зовнішньої сторони зовнішнім листком капсули Шумлянського-Боумена, утвореним одношаровим плоским епітелієм. Внутрішній листок капсули утворений подоцитами, які щільне прилягають до гемокапілярів клубочка. Знайти ділянку в препараті, де в зріз потрапило ниркове тільце зі щільною плямою (macula densa) і розглянути її. Проксимальні канальці утворені кубічними каймистими епітеліоцитами, між якими важко розрізняються межі. Дистальні канальці мають ширший просвіт, щіткова облямівка епітеліоцитів не виражена, цитоплазма їх світла, тому межі між клітинами добре видно. Збірні трубочки утворені призматичним епітелієм, серед клітин якого є з світлою і темною цитоплазмою. Відкриваються трубочки на вершині пірамід, які повернуті в порожнину чашок, що вистелені перехідним епітелієм.

Замалювати з малого збільшення фрагмент нирки, що включає капсулу, кіркову і мозкову речовину.

 

2. Будова сечового міхура. Г.-е.

При малому збільшенні розглянути зріз стінки сечового міхура кролика і теляти. Вона складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, м'язової і серозної, або адвентиційної. Слизова оболонка сечового міхура кролика не має м'язової пластинки, тоді як у КРС вона чітко простежується на межі з підслизовою основою.

При великому збільшенні вивчити перехідний епітелій, що вистилає слизову оболонку. Цитоплазма його клітин забарвлена базофільно. М'язова оболонка складається з 3-х шарів гладеньких м'язів, які розділені тонкими прошарками пухкої сполучної тканини. Зовнішня оболонка в одних препаратах представлена адвентиціей, а в інших - серозною. Це залежить від того, з якого відділу сечового міхура зроблений зріз.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент сечового міхура теляти, що включає всі оболонки.

3. Будова сечопроводу бика. Г.-е.

На малому збільшенні розглянути поперечний зріз сечопроводу. Його стінка складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, м'язової і адвентиційної. Епітелій слизової оболонки перехідний. У ній відсутня м'язова пластинка, тому власна її пластинка без різкої межі переходить в підслизову основу. Разом вони утворюють складки., у зв'язку з чим просвіт сечоводу зірчастий. М'язова оболонка складається з 3-х шарів, утворених гладенькою м'язовою тканиною. Внутрішній і зовнішній шари подовжні, а середній - циркулярний. Зовнішня адвентиційна оболонка багата кровоносними судинами і нервами.

Замалювати будову сечоводу з малого збільшення.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення до малюнків.

Схема будови ниркового тільця

(По Ю. І.Афанас’єву з Співавт., 1983)

Схема будови ниркового фільтру

(По Є. Ф.Котовському)

Схема кровопостачання нирки.

Офарбувати артеріальну ланку судин в червоний колір, а венозну - в синій.

Схема будови ниркового тільця

ПозначитИ і офарбувати: 1Гемокапіляри; 2 - зовнішній листок капсули нефрону;

3 - подоцит внутрішнього листка капсули;

4 - приносна артеріола;

5 - виносна артеріола;

6 - щільна пляма (блакітним);

7 - проксимальний відділ нефрону;

8 - дистальний відділ нефрону;

9 – порожнина капсули;

10 - юкстагломерулярні клітини (червоним);

11 - юкставаскулярні клітини (жовтим);

12 – мезанціоцити (зеленим).

 

 

Схема будови ниркового фільтру

 

 

 

 

 

ПозначитИ:

1 - ……………………………..;

2 - ……………………………………………..;

3 - ……………………………………………..;

4 - ……………………………………………..;

5 - ……………………………………………..;

6 - ……………………………………………..;

7 - ……………………………………………..;

8 - ……………………………………………..;

Схема кровопостачання нирки

ПозначитИ:

1 - …………..………..; 2 - ……..……………..;

3 - ……………………; 4 - ……………………;

5 - ………………………………………………;

6 - ………………………………………………;

7 - ………………………………………… …..;

8 - ………………………………………… …..;

9 - ………………………………………… …..;

10 - ………………………………………… ….;

11 - ……………………………………………..;

12 - ……………………………………………..

 

Мікропрепарат 1.

Будова нирки щура. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова стінки сечового міхура теляти. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Будова стінки сечоводу бика. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - капсула; 2 - кіркова речовина;

3 - мозкова речовина;

4 - ниркове тільце;

5 - проксимальний відділ нефрона;

6 - дистальний відділ нефрона;

7 - тонкий відділ нефрона;

8 - кровоносні судини в стромі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - слизова оболонка і в ній: 1А - перехідний епітелій, 1Б - власна пластинка, 1В - м'язова пластинка; 2 - підслизова основа;

3 - м'язова оболонка і в ній: 3А - внутрішній і зовнішній подовжні шари, 3Б - проміжний циркулярний шар;

4 - серозна (або адвентиційна) оболонка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - слизова оболонка і в ній:

1А - перехідний епітелій,

1Б - власна пластинка;

2 - підслизова основа;

3 - м'язова оболонка;

4 - адвентиційна оболонка.