Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 33 Розвиток і будова органів, що обмежують ротову порожнину. Слинні залози

Мікропрепарати:

1. Будова язика. Г.-е.; тионін-пікринова кислота.

При малому збільшенні вивчити будову фрагментів язика кішки, кролика, теляти, людини. Слизова оболонка язика, як і всіх органів, що обмежують ротову порожнину, двошарова (відсутня м'язова пластинка). Підслизова основа є тільки з нижньої сторони. У зрізі язика кішки видно дорзальна і вентральна поверхні. На дорзальній поверхні знаходяться ниткоподібні сосочки, верхівка яких загострена і зігнута в каудальному напрямі. Вони покриті багатошаровим плоским сильно зроговілим епітелієм. Вентральна поверхня - гладка, покрита незроговілим епітелієм. Основу язика утворює скелетна м'язова тканина. У зрізі язика кролика видно тільки бічну поверхню, де є листоподібний сосочок, покритий незроговілим епітелієм, в товщі якого є смакові бруньки, відмінні світлішим забарвленням. У зрізі язика теляти представлений жолобоватий сосочок (оточений валом). У покриваючому його епітелії також видно багато смакових бруньок, які відсутні в оточуючому сосочок валику. У зрізі язика людини вивчите будову грибоподібного сосочка. У власній пластинці слизової оболонки, в підслизовій основі і в міжм'язовій сполучній тканині багато дрібних слинних залоз. Кінцеві відділи більшості з них виробляють змішаний секрет і лише залози Ебнера є суто серозними. Їх секрет поступає в жолобки сосочків, оточених валом.

При великому збільшенні вивчити основу сосочків, морфологію смакових бруньок, тинкторіальні властивості секреторних відділів слинних залоз язика.

Позначити навчальні елементи в малюнку: «Будова спинки язика».

2. Будова привушної, підщелепної і під'язикової слинних залоз. Г.-е.

При малому збільшенні розглянути будову залоз в порівняльному аспекті. Зовні вони покриті сполучнотканинною капсулою, від якої всередину відходжують прошарки, що ділять залози на часточки. Часточковість найбільш виражена в привушній залозі, а менше всього - в під'язиковій. Звертає на себе увагу своєрідність забарвлення паренхіми залоз. У привушній залозі, що виробляє серозний секрет, вона проявляє виражену базофілію, а в змішаних підщелепній і під'язиковій залозах значна частина секреторних клітин вельми слабо забарвлена. Це мукоцити. У міжчасточковій сполучній тканині розташовуються крупні міжчасточкові вивідні протоки, артерії і вени.

При великому збільшенні вивчити будову кінцевих відділів і системи вивідних проток. Серозні гландулоцити мають конічну форму. Їх круглі ядра займають приблизно середню частину клітин, а цитоплазма забарвлена базофільно. У залозах, що виробляють змішаний секрет, окрім сероцитів, є мукоцити, форма яких також конічна, але вони крупніші сероцитів, містять плискуваті ядра, які різко зміщені до базальної мембрани, а цитоплазма світла, оскільки не сприймає ні еозін, ні гематоксилін. Кінцеві відділи по периферії оточені міоепітеліоцитами з подовженими ядрами. Між секреторними відділами розташовуються вставні протоки. Вони мають якнайменший діаметр, утворені кубічним епітелієм і також оточені міоепітеліоцитами. Усередині часточок виділяються еозінофільною цитоплазмою посмуговані протоки, що утворені призматичним епітелієм із зміщеними апікально ядрами. У базальному їх полюсі визначається посмугованість. Міжчасточкові протоки утворені 2-3-рядним епітелієм, цитоплазма клітин якого забарвлена базофільно.

Замалювати фрагменти привушної і однієї із змішаних слинних залоз, що включають капсулу, 1-2 часточки, систему вивідних проток, і позначити навчальні елементи.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Вивчити схему морфологічних особливостей різних відділів

Травного тракту свині. Позначити навчальні елементи в малюнку «Будова слинної залози»

Гістологія різних відділів травного тракту свині (по Ю. Т.Техверу)

Схема будови слинної залози

Гістологія різних відділів травного тракту свині


Стінка травного канала на більшему протязі сскладається з 4-х оболонок. Звирнути увагу на характер зміни епітеліального покрову в його різних відділах. У початковому і кінцевому відділах він багатошаровий, а в середньому - одношаровий призматичний (у шлунку - залізистий, в кишечнику - каймистий).

Офарбувати: слизову оболонку - в рожевий колір, підслизову основу - в жовтий, м'язову пластинку слизової оболонки і м'язову оболонку - в червоний кольори.

Схема будови слинної залози

Назвати, яка із слинних залоз зображена на малюнку: ……………………………………… ……………………………..…………………….. Позначити цифрами і

Офарбувати цитоплазму:

___ - мукоцити - в жовтий колір;

___ - сероцити - в темно-синій колір;

___ - міоепітеліоцити - в зелений колір;

___ - вставна протока - в блакитний колір;

___ - посмугована протока - в червоний колір.

 

Мікрофото з препарату 1.

Будова спинки язика. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова привушної слинної залози. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Будова змішаної слинної залози. Г.-е.

 

 

 

Позначити:

1 – ниткоподібний сосочок;

2 - грибоподібний сосочок;

3 - жолобоватий сосочок; 4 - жолобок;

5 - багатошаровий плоский епітелій;

6 - смакові бруньки; 7 - вторинні сполучнотканинні сосочки; 8 - м'язова основа язика; 9 - слинні залози язика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - капсула;

2 - міжчасточкова сполучнотканинна септа;

3 - білковий кінцевий відділ;

4 - міоепітеліоцит;

5 - вставний відділ;

6 - посмугована протока;

7 - міжчасточкова вивідна протока;

8 - кровоносні судини в стромі часточки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - капсула; 2 - білковий кінцевий відділ;

3 - слизовий кінцевий відділ;

4 - міжчасточкова сполучнотканинна септа;

5 - змішаний кінцевий відділ і в ньому:

5А - мукоцити, 5Б - білковий полумісяць;

6 - міоепітеліоцити; 7 - вставний відділ;

8 - посмугована протока;

9 - міжчасточкова вивідна протока;

10 - кровоносні судини в стромі часточки.