Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 27 Органи кровотворення і імунного захисту: периферична ланка

Мікропрепарати:

 

1. Будова селезінки кішки. Г.-е.

Вже при розгляді препарату неозброєним оком в селезінці можна розрізнити лімфатичні вузлики, що забарвлені гематоксиліном (біла пульпа), і між ними структури, забарвлені переважне еозіном (червона пульпа). При малому збільшенні знайти сполучнотканинну капсулу селезінки, яка зовні покрита мезотелієм. Від капсули всередину органу відходжують трабекули, що утворюють його строму. При великому збільшенні детально вивчити лімфатичні вузлики, центральна частина яких (реактивний центр, центр розмноження, або гермінативний центр).) світліше, ніж периферична. У реактивному центрі знаходяться переважно лімфобласти, великі і середні лімфоцити. Тут здійснюється їх розмноження. На периферії вузликів локалізуються малі лімфоцити, тому вона темніше забарвлена. Характерною особливістю лімфатичних вузликів селезінки є наявність в них центральної артерії, яка найчастіше розташовується ексцентрично. Іноді у вузлику спостерігається декілька артерій (це гілочки - китичкових артеріол), але можуть зустрічатися вузлики без судин, оскільки вони не потрапили в зріз. Червона пульпа селезінки містить велику кількість кровоносних судин (зокрема венозних синусів), заповнених еритроцитами. У трабекулах розташовуються артерії і вени. При цьому трабекулярні вени безм’язового типу. Евакуація крові з них здійснюється за рахунок скорочення гладеньких міоцитів самих трабекул.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент селезінки, що включає капсулу, трабекули, червону пульпу, лімфатичний вузлик, і зробити позначення.

2. Будова лімфатичного вузла. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу лімфатичного вузла і вивчити структури його кіркової і мозкової речовини. На поверхні капсули є велика кількість адіпоцитів. Від капсули всередину вузла відходжують сполучнотканинні септи. Структури септ легко визначаються по оксифільному їх забарвленню, тоді як паренхіматозні елементи проявляють різною мірою виражену базофілію. Кіркова речовина лімфовузла утворена округлими лімфатичними вузликами з характерною для них будовою. Під кірковою речовиною знаходиться вузька паракортикальна зона. Центральну частину лімфовузла займає мозкова речовина, що складається з мозкових тяжів. Між ними знаходяться ясніше забарвлені структури, що сформовані ретикулярними клітинами і синусами. При великому збільшенні в найсвітліших ділянках препарату відшукати відростчасті ретикулярні клітини.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент лімфатичного вузла, що включає капсулу, септи, лімфатичні вузлики, мозкові тяжі і синуси.

3. Будова піднебінного мигдалика. Г.-е.

Мигдалики представляють скупчення лімфоїдної тканини, асоційованої із слизовою оболонкою ротової порожнини. З поверхні вони покриті багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, інфільтрованим лімфоцитами. У власній пластинці слизової оболонки знаходяться скупчення лімфатичних вузликів, будова яких така ж, як в лімфатичних вузлах. Вивчити препарат при малому і великому збільшеннях.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент мигдалика і позначити навчальні елементи.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи.

 

Схема кровопостачання і розподілу

Т - і В-залежних зон селезінки

Лімфатичний вузол: струм лімфи і кровопостачання (Схема по А. Vitkus, 2003)

Фрагмент мигдалика

(схема по Н. М.Хмельніцкой, 2001)

Схема кровопостачання і розподілу

Позначити:

1 - трабекулярна артерія;

2 - пульпарна артерія;

3 - центральна (фолікулярна) артерія;

4 - китичкові артеріоли;

5 - еліпсоїдні артеріоли;

6 - венозні синуси;

7 - реактивний центр лімфатичного вузлика;

8 - периартеріальна зона;

9 - мантійна зона;

10 - маргінальна зона;

11 – червона пульпа;

12 – трабекулярна вена.

Лімфатичний вузол: струм лімфи і кровопостачання

Позначити:

___ – лімфоїдний вузлик;

___ - м’якотний шнур;

___ - приносяча лімфатична судина;

___ - підкапсулярний синус;

___ - проміжний (корковий) синус;

___ – проміжний (мозковий) синус;

___ – центральній (воротний) синус;

___ – артерія;

___ – вена.

Офарбувати:

Лімфатичні судини – в жовтий колір.

Артеріальну ланку – в червоний колір.

Венозну ланку – в синій колір.

Фрагмент мигдалика

Позначити:

1 – багатошаровий плоский незроговілий епітелій; 2 - базальна мембрана;

3 - власна пластинка слизової оболонки;

4 - лімфоїдний вузлик;

5 - корона;

6 - реактивний центр;

7 - мітози в реактивному центрі;

8 - посткапілярні венули з високим ендотелієм.

 

Мікропрепарат 1.

Будова селезінки. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова лімфатичного вузла. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Будова піднебінного мигдалика. Г.-е.

Позначити:

1 - мезотелій капсули; 2 - трабекула;

3 - лімфатичний вузлик і в ньому:

А - центральна артерія;

Б - гермінативний центр;

В - корона;

4 - червона пульпа.

Позначити:

1 - капсула; 2 - кіркова речовина;

3 - паракортикальна зона; 4 - мозкові тяжі; 5 - крайовий синус; 6 - проміжний кірковий синус; 7 - проміжний мозковий синус;

8 - трабекула.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - крипта;

2 - багатошаровий плоский незроговілий епітелій;

3 - лімфатичні вузлики у власній пластинці;

4 - «капсула» мигдалика.