Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голоса)

Етапи виготовлення і контрастування гістологічних препаратів:

1) Відбір матеріалу з різних органів і тканин здійснюється з урахуванням особливостей їх анатомічної і гістологічної будови.

2) Фіксація матеріалу забезпечує стабілізацію клітинних і неклітинних структур, запобігає їх саморуйнуванню (аутоліз).

Фіксаторами можуть бути різні рідкі хімічні речовини. Розрізняють фіксатори прості (спирти: етиловий і метиловий, розчин формальдегіду, глутаральдегід, кислоти осмієва, пікринова, оцетова, розчини деяких солей важких металів) і складні, які складаються з декількох простих фіксаторів (рідина Карнуа, Буена та ін.).

3) Ущільнення матеріалу досягається тим, що матеріал просочують щільнішою речовиною для запобігання деформації структур досліджуваного об'єкту при виготовленні з нього дуже тонких зрізів. Для цього в світловій мікроскопії застосовують розчинений в ароматичних вуглеводнях і розплавлений парафін, спиртовий розчин целоїдину або заморожують об'єкт в кріостаті.

У електронній мікроскопії ущільнення об'єкту досягається просоченням його епоксидними смолами.

4) Для виготовлення зрізів застосовують мікротоми (санні, роторні, заморожуючі) і ультратоми. Для цього використовують сталеві мікротомні ножі, виготовлені з високоякісної загартованої сталі. Для отримання ультратонких зрізів застосовують ножі із спеціального шведського скла або алмазів.

5) Контрастування гістологічних зрізів здійснюється спеціальними фарбниками, які підрозділяються на 3 основні групи:

Основні (лужні) фарбники (гематоксилін, азур, сафранін, основний коричневий, толуїдіновий синій, галлоцианін, тіонин, метиловий зелений, метилвіолет і ін.);

Кислі фарбники (эозин, ерітрозин, кислий фуксин, пікринова кислота, світлий зелений і інші);

Спеціальні фарбники офарблюють тільки певні структури клітин або окремі хімічні з'єднання в клітинах і міжклітинній речовині (осмієва кислота, азотнокисле срібло, хлорне золото, судани III і IV, орсєїн, муцикармін і ін.).

Здатність різних цито - і гістологічних структур забарвлюватися тими або іншими фарбниками називається тінкторіальною властивістю (від лат. tinctura - настоянка).

6) Заключеня забарвлених зрізів здійснюється при приготуванні тимчасових мікропрепаратів у воду, гліцерин, гліцерин-желатину, а для приготування постійних препаратів - в бальзам, полістирол, спеціальні смоли (дамар-лак та ін.).