Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.88 (4 Голоса)

Тести Травна система

164. Предсталений мікроперпарат язика, в якому видно наступні оболонки: слизова, підслизова і м'язова. Яка поверхня язика в полі зору?

1. Вентральна.

2. Латеральна.

3. Дорзальна.

4. Поверхня коріння язика.

5. Перехід дорзальної поверхні на бічну.

165. У полі зору мікроскопа язик: видно листоподібні сосочки. Яка поверхня язика представлена?

1. Верхня.

2. Нижня.

3. Бічна.

4. Поверхня кінчика язика.

5. Поверхня коріня язика.

166. У більшості видів тварин один з типів сосочків язика добре представлений лише у молодих особин. Які сосочки язика з віком у даних видів зникають?

1. Листоподібні сосочки.

2 Ниткоподібні сосочки.

3. Грибоподібні сосочки.

4. Жолобуваті сосочки.

5. Конічні сосочки.

167. У полі зору мікроскопа знаходиться орган, в основі якого знаходиться поперечносмугаста м'язова тканина. Слизова оболонка двошарова, на одній із сторін покрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, в який вдаються сполучнотканинні сосочки власної пластинки. З другого боку епітелій псевдобагатошаровий, розташовується на рівній базальній мембрані. Що це за орган?

1. Язик.

2. Мигдалик.

3. Тверде піднебіння.

4. Піднебінна завіска.

5. Губа.

168. У полі зору мікроскопа орган, слизова оболонка якого двошарова, покрита багатошаровим зроговілим епітелієм. У нього вдаються невеликі сполучнотканинні сосочки власної пластинки, яка граничить з окістям. Назвіть цей орган:

1. Губа.

2. Десна.

3. Піднебінна завіска.

4. Бічна поверхня язика.

5. Корінь язика.

 

169. В полі зору мікроскопа орган, який з одного боку покритий багатошаровим плоским зроговілим епітелієм, в якому видно базальний, шипуватий і роговий шари. У підепітеліальній сполучній тканині знаходяться кінцеві відділи сальних залоз. Інша поверхня органу також покрита багатошаровим епітелієм, ступінь зроговіння якого виражений у меншій мірі, а в підепітеліальній сполучній тканині знаходяться кінцеві відділи слизових залоз. Для якого органу це характерно?

1. Шкіри.

2. Щоки.

3. Губи.

4. Щоки і губи.

5. Кінчика язика.

170. У полі зору мікроскопа орган, слизова оболонка якого складається з двох шарів: багатошарового зроговілого епітелію і власної пластинки, що вдається в епітелій у вигляді невеликих сосочків. Під власною пластинкою знаходиться виражений прошарок жирової тканини, що граничить з окістям. Назвіть цей орган.

1. Щока.

2. Губа.

3. Десна.

4. Тверде піднебіння.

5. Корінь язика.

171. У мікропрепараті зуба видно одонтобласти. Яка з ділянок зуба представлена в полі зору?

1. Емаль.

2. Інтерглобулярні простори.

3. Пульпа зуба.

4. Дентин.

5. Цемент.

172. У двох препаратах зуба-різця корови гістологічно виявляються: у одному - безклітинний цемент, в другому - клітинний. З якої ділянки зуба виготовлений другий препарат?

1. З верхівки коріня.

2. З області шийки зуба.

3. З верхньої області зуба під яснами.

4. З коронки зуба.

5. З області межі між коронкою і коренєм.

173. У полі зору мікропрепарат подовжньо зрізаного зуба-різця, корінь, шийка і коронка якого покриті цементом. Якій домашній тварині характерна така будова зубів?

1. Собаці.

2. Свині.

3. Корові.

4. Коню.

5. Кролику.

174. Про порушення функції якої із залоз може свідчити пізнє формування органів щелепно-лицьової ділянки і пізнє прорізуваня зубів:

1. Епіфіза.

2. Тимуса.

3. Підшлункової залози.

4. Статевих залоз.

5. Щитовидної залози.

175. При обстеженні теляти лікар констатував аномалію розвитку емалі. Пошкодження яких структурних компонентів зубного зачатка з'явилося цьому причиною?

1. Внутрішнього і проміжного шарів епітелію емалевого органу.

2. Зовнішнього шару епітелію емалевого органу.

3. Внутрішніх епітеліоцитів емалевого органу.

4. Пульпи емалевого органу.

5. Епітелію шийки зубного емалевого органу.

176. В процесі ембріонального розвитку зуба відбулося пошкодження поверхневих мезенхімних клітин зубного сосочка. До порушення формування яких структур зуба це може привести?

1. Цементу.

2. Емалі.

3. Дентину.

4. Періодонта.

5. Кутикули емалі зуба.

177. В процесі гiстогенеза зуба відбулося пошкодження внутрішніх клітин зубного мішечка. Формування яких структур зуба буде порушене?

1. Дентину.

2. Емалі.

3. Цементу.

4. Пульпи зуба.

5. Пульпи емалевого органу.

178. В умовному експерименті впливали на ембріональний зачаток, пошкодження якого привело до недостатнього розвитку пульпи зуба. Яке ембріональне джерело випробувало при цьому пошкодження?

1. Ектодерма.

2. Мезенхiма.

3. Ентодерма.

4. Епітелій ротової порожнини.

5. Дорзальна мезодерма.

179. Для яких клітин під час розвитку зуба характерна зміна їх полярності (інверсія - переміщення органел і ядра в протилежний полюс)?

1. Амелобластів.

2. Одонтобластів.

3. Преодонтобластів.

4. Цементобластів.

5. Цементоцитів.

180. У ембріогенезі ротової порожнини періодонт розвивається з:

1. Зубного сосочка.

2. Зубного мішечка.

3. Зубної пластинки.

4. Преенамелобластів.

5. Енамелобластів.

181. В результаті запального процесу у секреті одній із слинних залоз різко зменшилася активність амілази. Яка із залоз була уражена?

1. Щочна.

2. Привушна.

3. Підщелепна.

4. Деснева.

5. Під'язикова.

182. У слині різко збільшений зміст мукоїдного компоненту. Найвірогіднішою причиною цього є посилення функції:

1. Піднижньощелепових залоз.

2. Під'язикових залоз.

3. Привушних залоз.

4. Під'язикових і піднижньощелепових залоз.

5. Залоз слизової оболонки щок.

183. Привушна залоза має кінцеві відділи, що утворені сероцитами. Які органели цих клітин забезпечують синтез і секрецію компонентів слини?

1. Мітохондрії і комплекс Гольджі.

2. Лізосоми.

3. АЕС і комплекс Гольджі.

4. ГЕС і комплекс Гольджі.

5. Пластинчастий комплекс.

184. При запальному процесі зруйновані гландулоцити привушної слинної залози. Який тип клітин при цьому уражений?

1. Плазмоцити.

2 Мукоцити.

3. Серомукоцити.

4. Міоепітеліоцити.

5. Сероцити.

185. На гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вистилена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Що це за орган?

1. Апендикс.

2 Матка.

3. Сечовід.

4. Ободова кишка.

5. Стравохід.

186. Представлений мікропрепарат однієї з камер багатокамерного шлунку жуйних. Слизова оболонка двошарова, складається з багатошарового епітелію з елементами ороговіння і власної пластинки. Для якої з камер шлунку характерна така будова?

1. Книжки.

2. Сітки.

3. Рубця.

4. Рубця і книжки.

5. Сітки і книжки.

187. У полі зору стінка однієї з камер багатокамерного шлунку жуйних. У структурах, що створюють внутрішній рельєф камери, виявляються м'язові елементи внутрішнього шару м'язової оболонки. Для якої з камер шлунку характерна така будова?

1. Книжки.

2. Сітки.

3. Рубця.

4. Сичуга.

5. Стравохідного жолоба.

188. У мікропрепараті дистального відділу стравоходу м'язова оболонка представлена посмугованими волокнами, в підслизовiй основі виявляються кінцеві відділи слизових залоз. Якій тварині це властиво?

1. Дрібній рогатій худобі.

2. Великій рогатій худобі.

3. Коням.

4. Свиням.

5. Собакам.

189. У мікропрепараті дистального відділу стравоходу м'язова оболонка представлена посмугованими волокнами, в підслизовiй основі відсутні кінцеві відділи залоз. Яким видам тварин це властиво?

1. Всеїдним.

2. Хижим.

3. Жуйним.

4. Хижим і всеїдним.

5. Жуйним і хижим.

190. Представлений мікропрепарат стравоходу. У полі зору в середній його третині в м'язовій оболонці видно як посмуговані волокна, так і непосмуговані міоцити. У підслизовiй основі даної ділянки відсутні залозисті елементи. Якій домашній тварині найімовірніше належить цей орган?

1. Коням і ВРХ.

2. Собаці.

3. Кішці.

4. ВРХ.

5. Свині.

191. Відомо, що злоякісна анемія розвивається унаслідок пошкодження залозистих клiтин шлунку, що виробляють антианемічний чинник. Назвіть ці клiтини:

1. Головні екзокриноцити.

2. Парієтальні клiтини.

3. Мукоцити.

4. Ендокриноцити.

5. Малодиференційовані клiтини.

192. При проведенні рН-дослідження шлункового соку виявлена тотальна гіперацидність (підвищення кислотності). З посиленням функції яких клiтин епітелію шлунку це найймовірніше може бути зв'язано?

1. Головних екзокриноцитів.

2. Шиєчних мукоцитів.

3. Фібріловезікулезних екзокриноцитів.

4. Парієтальних екзокриноцитів.

5. Ендокриноцитів.

193. На гістологічному зрізі дна шлунку у складі залоз видно порівняно великі клiтини з ацидофільною цитоплазмою. При електронній мікроскопії в цих клiтинах визначається складна система внутрішньоклітинних канальців. Що продукують ці клiтини?

1. Пепсиноген.

2. Хлориди (соляну кислоту).

3. Слиз.

4. Гастрін.

5. Серотонін.

194. Пухлинним процесом уражений пілорічний відділ шлунку. Які процеси в ШКТ будуть порушені?

1. Секреція соку в 12-палій кишці.

2. Перистальтика кишок.

3. Всмоктування в 12-палій кишці.

4. Евакуація химуса в 12-палу кишку.

5. Перистальтика і всмоктування в кишках.

195. На мікропрепараті донного відділу шлунку в залозах видно гландулоцити, цитоплазма яких забарвлюється базофільно. Назвіть ці клiтини:

1. Додаткові мукоцити.

2. Париєтальні клiтини.

3. Шиєчні мукоцити.

4. Головні клiтини.

5. Ендокриноцити.

196. Представлений мікропрепарат шлунку. При малому збільшенні мікроскопа видно глибокі ямки, в які відкриваються залози з сильно розгалуженими кінцевими відділами. У складі залоз переважають мукоцити. Для якого відділу шлунку це найбільш характерно?

1. Донного.

2. Пілоричного.

3. Фундального.

4. Кардіального.

5. Кардіального і пілоричного.

197. У полі зору мікроскопа один з відділів травного тракту. У складі слизової оболонки багато кінцевих відділів розгалужених залоз. У них виявляється велика кількість мукоцитів, між якими зустрічаються окремі клiтини з оксифільною цитоплазмою. При переміщенні мікропрепарату в поряд розташованій ділянці слизової оболонки видно багатошаровий незроговiлий епітелій. Для якого відділу травного тракту це характерно?

1. Пілорічного відділу шлунку.

2. Фундального відділу шлунку.

3. Кардіального відділу шлунку.

4. Стравоходу.

5. Стравохідного жолоба жуйних.

198. На мікропрепараті видно складний рельєф слизової оболонки одного з відділів травного тракту, що утворений складками і ямками, в глибині яких відкриваються залози. При детальному розгляді залоз виявлено, що вони трубчасті, слабо гілкуються, вистлані призматичними епітеліоцитами, серед яких більшість забарвлюється базофільно і є клiтини з оксифільною цитоплазмою. Який з відділів травного тракту представлений на мікропрепараті?

1. Кардіальний відділ стравоходу.

2. Кардіальний відділ шлунку.

3. Стравохідний жолоб.

4. Донний відділ шлунку.

5. Пілорічний відділ шлунку.

199. При ентероскопічном дослідженні під час активного травлення наблюдається часта зміна довжини ворсинок тонкої кишки. Що є причиною цього явища?

1. Перистальтика.

2. Утворення складок.

* 3. Скорочення непосмугованих міоцитів ворсинок.

4. Подовження крипт.

5. Розширення судин.

200. У гістологічному препараті в підслизовiй основі кишки собаки містяться кінцеві (секреторні) відділи залоз. Який відділ кишки представлений на препараті?

1. 12-пала кишка.

2. Сліпа кишка.

3. Товста кишка.

4. Тонка кишка.

5. Апендикс.

201. Для виготовлення гістологічного препарату узята ділянка тонкої кишки, що віддалена на 6 м від пілоричного відділу шлунку. У її підслизовiй основі знайдені кінцеві (секреторні) відділи білкових залоз. Якому виду домашніх тварин це властиво?

1. Свиням.

2. Великій рогатій худобі.

3. Коням.

4. Собакам.

5. Дрібній рогатій худобі.

202. У гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт визначаються клiтини, цитоплазма яких забарвлена базофільно, в апікальній їх частині знаходяться великі ацидофільні секреторні гранули. Які це клiтини?

1. Келихоподібні клiтини.

2. Клiтини Панета.

3. Безкаймисті ентероцити.

4. Ендокринні клiтини.

5. Стовпчасті каймисті ентероцити.

203. Патологія тонкої кишки супроводжується порушенням пристінного травлення. Із зміною функції яких клiтин це зв'язано?

1. Клiтин Панета.

2. Стовпчастих з облямівкою.

3. Келихоподібних.

4. Стовпчастих без облямівки.

5. Ендокриноцитів.

204. У гістологічному препараті паренхіма органу представлена структурами, що мають форму шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок. Між пластинками розташовуються синусоїдальні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний орган має таку морфологічну будову?

1. Підшлункова залоза.

2. Привушна слинна залоза.

3. Печінка.

4. Піднижньощелепова слинна залоза.

5. Під'язикова слинна залоза.

205. В результаті дії гепатотропної отрути в гепатоцитах опинилася зруйнованою гранулярна ЕПС. Синтез яких речовин буде порушений в паренхімі печінки?

1. Холестерину.

2. Альбумінів і фібріногена.

3. Глікогену.

4. Солей жовчних кислот.

5. Гепаріна.

206. Порушення ендокринної функції підшлункової залози виявляється зменшенням кількості гормону глюкагона в крові. Функція яких клiтин в цьому випадку страждає?

1. С-клітин острівців Лангерганса.

2. В-клітин острівців Лангерганса.

3. РР-клiтин острівців Лангерганса.

4. D-клiтин острівців Лангерганса.

5. А-клітин острівців Лангерганса.