Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Тестові завдання Органи сенсорної системи

102. У гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, що складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують два ядерних, два сітчастих і шар гангліозних клітин. Яке структурне утворення має дану морфологічну будову?

1. Радужка.

2. Судинна оболонка.

3. Склера.

4. Війчасте тіло.

5. Сітчаста оболонка.

103. У абортованого плоду при дослідженні очного яблука визначена аномалія розвитку переднього епітелію рогівки. З аномалією розвитку якого зародкового листка пов'язана дана поразка?

1. Дерматома.

2 Ентодерми.

3. Мезодерми.

4. Ектодерми.

5. Склеротома.

104. У тварини знайдене помутніння кришталика (катаракта). Порушення яких його структур приводить до даного явища?

1. Кришталикових волокон.

2 Епітелію кришталика.

3. Війкової зв'язки.

4. Капсули кришталика.

5. Війкового поясочка.

105. На мікроскопічному препараті ока в клiтинах пігментного шару сітківки виявлене багато фагосом. Яка функція пігментоцитів при цьому найбільш виявляється?

1. Регенераторна.

2 Захисна.

3. Проникність.

4. Чутливість.

5. Транспортна.

106. Якщо знайдене порушення смеркового зору, функція яких клiтин сітківки змінена?

1. Радіальних гліоцитів.

2 Колбочкових нейросенсорних клiтин.

3. Паличкових нейросенсорних клiтин.

4. Амакринових клiтин.

5. Гангліонарних нейронів.

107. Відомо, що при призначенні великих доз стрептоміцину може наступити втрата слуху. Функція яких клітин внутрішнього вуха в цьому випадку страждає?

1. Волоскових клітин.

2 Клітин-стовпів.

3. Клітин Дейтерса.

4. Фалангових клітин.

5. Біполярних нейронів спірального ганглія.

108. У гістологічному препараті визначається рецепторна зона сенсоепітеліального органу чуття, у складі якої мають місце наступні види клітин: зовнішні і внутрішні сенсорні, зовнішні і внутрішні фалангові, стовпові. Якому органу чуття належить дана рецепторна зона?

1. Органу зору.

2 Органу нюху.

3. Органу слуху.

4. Органу рівноваги.

5. Органу дотику.

109. Назвіть клiтини, пошкодження яких може привести до втрати нюху.

1. Базальні епітеліоцити.

2 Підтримуючі епітеліоцити.

3. Нейросенсорні клiтини.

4. Війчасті епітеліоцити.

5. Мікроворсинчасті епітеліоцити.

110. При обстеженні встановлено, що відбулася атрофія слизової оболонки язика. Яка чутливість при цьому втрачена?

1. Всі види чутливості.

2 Смакова.

3. Температурна.

4 Тактильна.

5. Больова.

111. При атрофії слизової оболонки язика втрачається смакова чутливість. Які структури при цьому страждають?

1. Покривні клiтини епітеліального пласта.

2. Ниткоподібні сосочки.

3. Базальний шар епітелію.

4. Шипуватий шар епітелію.

5. Смакові бруньки.

112. В результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в цій області відсутня смакова чутливість, яка пов'язана з руйнуванням смакових сенсорних клітин. Які структури сенсоепітеліоцитів беруть участь в сприйнятті смакового роздратування?

1. Мікроворсинки на апікальній поверхні сенсоепітеліоцитів.

2. Латеральна поверхня сенсоепітеліоцитів.

3. Мікроворсинки на базальній поверхні сенсоепітеліоцитів.

4. Ядра сенсоепітеліоцитів.

5. Базальна мембрана.