Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Тестові завдання СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

113. І. М.Сеченов назвав артеріоли «кранами» серцево-судинної системи. Які структурні елементи забезпечують цю функцію артеріол?

1. Еластичні волокна.

2. Подовжньо розташовані міоцити.

3. Циркулярний шар міоцитів.

4. Колагенові волокна.

5. Посмуговані м'язові волокна.

114. У стінці кровоносної судини виявляється велика кількість еластичних волокон у всіх оболонках і вікончасті еластичні мембрани в середній оболонці. Які чинники зумовлюють ці особливості будови стінки судин?

1. Низький тиск крові.

2. Великий тиск крові.

3. Велика швидкість руху крові.

4. Мала швидкість руху крові.

5. Осмотичний тиск.

115. На гістологічному препараті представлена кровоносна судина, внутрішня оболонка якої складається з ендотелію, підендотеліального шару і внутрішньої еластичної мембрани, а в середній оболонці багато міоцитів. Для якої судини характерні дані морфологічні ознаки?

1. Артерії м'язового типу.

2. Артерії еластичного типу.

3. Капіляра.

4. Вени м'язового типу.

5. Вени безм'язового типу.

116. На електронній мікрофотографії капіляра з широким просвітом чітко визначаються фенестри в ендотелії і пори в базальній мембрані. Визначте тип капіляра.

1. Синусоїдальний.

2. Соматичний.

3. Атиповий.

4. Шунтовий.

5. Вісцелярний.

117. На мікропрепараті добре видно густу сіть капілярів, що розташовані між артеріолами (rete mirabile). У якому органі можна знайти цю сіть?

1. У наднирковій залозі.

2. У печінці.

3. У селезінці.

4. У нирці.

5. У сітківці ока.

118. У гістологічному препараті визначається порожнистий орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Середня оболонка відносно тонка, а зовнішня - найтовща. Вкажіть, який орган представлений в препараті?

1. Артерія.

2. Вена.

3. Сечовід.

4. Серце.

5. Матка.

119. При вивченні шкіри у складі дерми знайдені судини, внутрішня оболонка яких містить еластичну мембрану, а в середній оболонці переважаючими є непосмуговані м'язові клiтини. Як називаються ці судини?

1. Капіляри .

2. Артерії м'язового типу.

3. Артеріоло-венулярні анастомози.

4. Венули.

5. Артеріоли.

120. При благополучному результаті інфаркту міокарду відбувається відновлення морфологічної цілісності стінки серця. За рахунок якої тканини здійснюється регенерація ураженої ділянки?

1. Епітеліальної тканини.

2. Непосмугованої м'язової тканини.

3. Посмугованої м'язової тканини.

4. Сполучної тканини.

5. Нервової тканини.

121. Одна з оболонок серця по гiстогенезу і тканинному складу подібна стінці кровоносної судини. Що є джерелом її розвитку?

1. Мезенхiма.

2. Вісцеральний листок спланхнотома.

3. Парієтальний листок спланхнотома.

4. Ектодерма.

5. Ентодерма.

122. На мікропрепараті представлена стінка серця. У одній з його оболонок знаходяться скоротливі, секреторні і провідні міоцити, ендомізій з кровоносними судинами. Якій оболонці і якому відділу серця належать дані структури?

1. Перикарду.

2. Ендокарду шлуночків.

3. Міокарду передсердя.

4. Адвентиціальній оболонці.

5. Епікарду.

123. У міокарді передсердя при гістохімічному дослідженні виявляються кардіоміоцити, що містять гранули, багаті глікопротеїнами. Назвіть даний вид клітин.

1. Перехідні клiтини.

2. Скоротливі.

3. Р-клiтини.

4. Клiтини Пуркинье.

5. Секреторні клiтини.

124. У одній з оболонок органу серцево-судинної системи при гістологічному дослідженні визначаються волокна, що складаються з контактуючих клітин. У області їх контактів мають місце вставні пластинки. Яка тканина утворює дану оболонку?

1. Поперечносмугаста скелетна м'язова.

2. Поперечносмугаста серцева м'язова.

3. Непоперечносмугаста м'язова.

4. Рихла волокниста сполучна.

5. Щільна волокниста сполучна.

125. В процесі гісто - і органогенезу впливали хімічною речовиною, яка вибірково порушила нормальний розвиток кардіоміоцитів. Який з ембріональних зачатків був підданий такій дії?

1. Вісцеральний листок спланхнотома.

2. Міотом.

3. Ентодерма.

4. Дерматом.

5. Мезенхiма.

126. На мікропрепараті серця розрізняємо клiтини прямокутної форми, завдовжки від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, великою кількістю міофібріл і зв'язані вони між собою вставними дисками. Яка функція характерна для цих клітин?

1. Скоротлива.

2. Проведення імпульсів.

3. Ендокринна.

4. Захисна.

5. Регенераторна.