Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Тестові завдання Органи кровотворення і імунного захисту

127. У гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, що розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

1. Солітарний фолікул.

2. Тимус.

3. Лімфатичний вузол.

4. Мигдалик.

5. Селезінка.

128. У новонародженого має місце недорозвинення тимуса. Який вид гемопоеза буде порушений?

1. Лімфопоез.

2. Моноцитопоез.

3. Еритропоез.

4. Гранулоцитопоез.

5. Мегакаріоцитопоез.

129. При дії на організм несприятливих чинників в тимусе відбулася перебудова органу, яка супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх до периферичних органів, проліферацією епітеліоретикулоцитів. Яка назва носить таке явище?

1. Атрофія тимуса.

2. Вікова інволюція тимуса.

3. Гіпотрофія тимуса.

4. Дистрофія тимуса.

5. Акцидентальна інволюція тимуса.

130. У гістологічному препараті визначається орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова речовина складається із зовнішньої зони, що містить лимфатичні вузлики, і паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовуються мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

1. Тимус.

2. Лімфатичний вузол.

3. Нирка.

4. Надниркова залоза.

5. Селезінка.

131. У новонародженого виявлена природжена атрофія тимуса. Дефіцит яких клітин імунної системи матиме місце перш за все?

1. Антігенпредставляючих клітин.

2. В-лімфоцитів.

3. Макрофагів.

4. Т-лімфоцитів.

5. В-клеток пам'яті.

132. В процесі клінічних досліджень була виявлена пухлина мозку. Який з перерахованих органів імунної системи в першу чергу відповідає за порушення протипухлинного імунітету?

1. Тимус.

2. Лімфатичні вузли.

3. Селезінка.

4. Кістковий мозок.

5. Солітарний фолікул.

133. Відомо, що плазматичні клiтини виробляють специфічні антитіла на конкретний антиген. При введенні антигена кількість плазмоцитів збільшується. За рахунок яких з позначених нижче клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

1. Базофілів.

2. Т-лімфоцитів.

3. Нейтрофілів.

4. Еозинофілів.

5. В-лімфоцитів.

134. При лабораторному дослідженні крові була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з перерахованих клітин імунної системи виробляють імуноглобуліни?

1. Плазмоцити.

2. Плазмобласти.

3. Т-кілери.

4. Т-хелпери.

5. Т-супресори.

135. Після гетеротрансплантації нирки розвинулася реакція відторгнення. Які основні ефекторні клiтини беруть участь в даній імунологічній реакції?

1. Т-лімфоцити-супресори.

2. Т-лімфоцити-хелпери.

3. Т-лімфоцити цитотоксичні.

4. Плазмоцити.

5. В-лімфоцити.

136. При аналізі в сироватці крові була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Функція яких з перерахованих клітин імунної системи порушена?

1. Макрофагів.

2. Т-хелперів.

3. Плазматичних клітин.

4. Плазмобластів.

5. Т-супресорів.

137. Парентеральне введення чужорідного білка приводить до збільшення кількості плазматичних клітин, що виробляють специфічні антитіла на даний антиген. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення кількості плазмоцитів?

1. Т-хелперів.

2. Т-супресорів.

3. Т-кілерів.

4. В-лімфоцитів.

5. В-клеток пам'яті.

138. У експерименті радіоактивною міткою помітили В-лімфоцити крові. Тварині введений під шкіру чужорідний білок. У яких клітках поза кровоносними судинами виявлятиметься мітка?

1. У плазмоцитах.

2. У Т-лімфоцитах.

3. У макрофагах.

4. У тканинних базофілах.

5. У фібробластах.

139. Аутоіммунне запалення щитовидної залози супроводжується значним збільшенням кількості плазматичних клітин. З проліферацією і диференціюванням яких клітин крові це зв'язано?

1. В-лімфоцитів.

2. Т-супресорів.

3. Т-хелперів.

4. Тканинних базофілів.

5 Т-кілерів.