Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 (3 Голоса)

Тести М'язові тканини

85. У тварини знайдене пошкодження м'язів кінцівки. За рахунок яких клiтин можлива репаративна регенерація м'язових волокон і відновлення функції м'язів?

1. Міобластів.

2. Міоепітеліальних клiтин.

3. Міофібробластів.

4. Фібробластів.

5. Міосателітоцитів.

86. У умовному експерименті в процесі утворення м'язової тканини в ембріогенезі блокували злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушений?

1. Скелетної м'язової тканини.

2. М'язової тканини нейрального походження.

3. М'язової тканини епідермального походження.

4. М'язової тканини мезенхімного походження.

5. Серцевої м'язової тканини.

87. При дослідженні поперечносмугастого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. У яких структурах м'язового волокна виявлятимуться патологічні зміни при його вивченні в поляризованому світлі?

1. У диску А і в диску I.

2. У диску I.

3. У половині диска А.

4. У диску А.

5. У половині диска I.

88. При дослідженні поперечносмугастого м'язового волокна після дії гидролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які надмолекулярні структури випробували пошкодження?

1. Тропоколагенові комплекси.

2. Міозинові міофіламенти.

3. Тонофібріли.

4. Актинові міофіламенти.

5. Нуклеопротєїдні комплекси.

89. У експерименті у тварини провели резекцію частини тонкої кишки. За рахунок яких елементів можлива регенерація її м'язової оболонки?

1. Міосимпластів.

2. Непосмугованих міоцитів.

3. Міофібробластів.

4. Міосателітоцитів.

5. Фіброцитів.

90. У гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею якої є волокно, що складається з симпласта і сателітоцитів, які покриті загальною базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?

1. Скелетної поперечносмугастої м'язової тканини.

2. Міоневральної тканини.

3. Непосмугованої м'язової тканини.

4. Серцевої поперечносмугастої м'язової тканини.

5. Рихлої сполучної тканини.

91. У тварини з метою витягання плоду зроблена операція кесаревої перетини, унаслідок чого цілісність стінки матки була порушена на значному протязі. Яким механізмом відбудеться загоєння у області ушитого міометрія?

1. Новоутворенням непосмугованої м'язової тканини.

2. Гіпертрофією непосмугованих міоцитів.

3. Формуванням сполучнотканинного рубця.

4. Формуванням посмугованої м'язової тканини.

5. Проліферацією міосателітоцитів.