Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Тестові завдання Епітеліальні тканини. Залози

35. Одним з шарів серозних оболонок є епітелій. Назвіть його.

1. Ендотелій.

2. Війчастий багаторядний епітелій.

3. Мезотелій.

4. Епідерміс.

5. Залозистий епітелій.

36. Ветеринарний патологоанатом виявив в черевній порожнині тварини зміни у вигляді спаєчного процесу. Який епітелій очеревини випробував зміни перш за все?

1. Одношаровий призматичний залозистий.

2. Одношаровий стовпчастий багаторядний війчастий.

3. Одношаровий кубічний.

4. Одношаровий призматичний каймистий.

5. Одношаровий плоский.

37. У полі зору мікроскопа порожнистий орган, що вистилений зсередини одношаровим призматичним каймистим епітелієм. Для якого органу це характерно?

1. Трахеї.

2. Шлунку.

3. Кишки.

4. Артерії.

5. Стравоходу.

38. У полі зору мікроскопа порожнистий орган, епітелій якого одношаровий стовпчастий багаторядний війчастий. Для якого органу це характерно?

1. Стравоходу.

2. Шлунку.

3. Кишки.

4. Трахеї.

5. Сечоводу.

39. У полі зору мікроскопа порожнистий орган, епітелій якого одношаровий стовпчастий однорядний залозистий. Для якого органу це характерно?

1. Кишки.

2. Шлунку.

3. Стравоходу.

4. Трахеї.

5. Сечоводу.

40. У полі зору мікроскопа слизова оболонка, епітелій якої містить на апікальній поверхні вії. Для якого органу це характерно?

1. Кишки.

2. Бронха.

3. Шлунку.

4. Трахеї.

5. Трахеї і бронха.

41. Ветеринарним лікарем у тварини діагностоване поверхневе пошкодження зовнішнього епітелію рогівки. Які клiтини епітеліального пласта забезпечать регенерацію пошкодженої ділянки?

1. Клiтини поверхневого шару.

2. Клiтини рогового шару.

3. Клiтини зернистого шару.

4. Клiтини блискучого шару.

5. Базальні клiтини.

42. Під впливом радіації постраждали клiтини базального шару епідермісу. Яка функція клiтин цього шару стане слабішою або загальмується в першу чергу?

1. Всмоктуюча.

2. Регенераторна.

3. Захисна.

4. Бар'єрна.

5. Секреторна.

43. При цитохимічному дослідженні в цитоплазмі епітеліоцитiв виявили включення білка елеїдіна. Для якого епітелію це характерно?

1. Одношарового призматичного багаторядного.

2. Одношарового плоского.

3. Багатошарового плоского незроговiлого.

4. Багатошарового плоского зроговiлого.

5. Перехідного.

44. Цитохімічний аналіз показав наявність в епітеліоцитах включень білка кератогіаліна. Для якого шару епідермісу це характерно?

1. Рогового.

2. Блискучого.

3. Зернистого.

4. Шипуватого.

5. Базального.

45. При дослідженні мікропрепарату в епітеліальному пласті виявлено два типи клiтин, що контактують з базальною мембраною: низькі базальні і грушовидні. Для якого епітелію це характерно?

1. Одношарового призматичного багаторядного.

2. Одношарового призматичного однорядного.

3. Багатошарового плоского незроговiлого.

4. Багатошарового плоского зроговiлого.

5. Перехідного.

46. У полі зору мікроскопа знаходяться клiтини конічної форми, ядро кругле, займає центральну їх частину, цитоплазма забарвлена базофільно. Для яких клiтин залозистих утворень це характерно?

1. Мукоцитiв.

2. Сероцитiв.

3. Сероцитiв і мукоцитiв.

4. Міоепітеліоцитiв.

5. Гландулоцитiв.

47. У полі зору мікроскопа знаходяться клiтини конічної форми, ядро приплюснуте, різко зміщене базально, цитоплазма погано забарвлена гематоксиліном і эозином. Для яких клiтин залозистих утворень це характерно?

1. Сероцитiв.

2. Сероцитiв і мукоцитiв.

3. Мукоцитiв.

4. Міоепітеліоцитiв.

5. Гландулоцитiв.

48. У мікропрепараті виявлені одноклітинні ендоепітеліальнi залози, що мають келихоподібну форму, їх цитоплазма забарвлена муцикарміном. Для яких органів характерна наявність таких гландулоцитiв?

1. Кишки.

2. Шлунку і кишки.

3. Стравоходу.

4. Трахеї.

5. Трахеї і кишки.