Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Тема: ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

Задача № 479. При хронічному запальному захворюванні респіраторного відділу дихальної системи у тварини розвинулася зміна стану еластичного каркаса легенів. До яких наслідків це приводить і чому?

Задача № 480. Напади задухи при алергічних станах пов'язані з порушенням нормального функціонування (спазм) ряду структурних елементів стінки повiтряносних шляхів. Назвіть ці елементи і обгрунтуйте свою точку зору.

Задача № 481. У експерименті на тваринах встановлено, що тривале надходження тютюнового диму різко змінює структуру альвеолярного епітелію аж до його загибелі, ушкоджується сурфактант, різко порушується дихання. З чим це пов'язано?

Задача № 482. Вдихання їдких газів приводить до стулення голосової щілини. Які структури в цьому беруть участь і який механізм змін, що відбуваються?

Задача № 483. У умовному експерименті блокована рухова активність війчастого епітелію, унаслідок чого в порожнині легеневих альвеол різко збільшується кількість макрофагів. Чим пояснюється це явище?

Задача № 484. В умовному експерименті у тварини блокували рухливість альвеолярних макрофагів і помістили її в приміщення з високою концентрацією пилу. До яких наслідків приведе така дія?

Задача № 485. У полі зору двох мікроскопів представлені гістологічні препарати легені. У першому - видно один з відділів повiтряносних шляхів, в епітеліальному пласті якого відсутні келихоподібні клiтини, добре виражена м'язова пластинка слизової оболонки, відсутні залози і острівці хряща; у другому - в порожнинному утворенні епітелій кубічний, позбавлений вій, місцями зміняється респіраторними альвеолоцитами, в тонкій власній пластинці слизової оболонки містяться одиничні клiтини гладенької м'язової тканини. Визначте, які відділи представлені на першому і другому препаратах.

Задача № 486. Дані два мікропрепарати з різних відділів повiтряносних шляхів дихальної системи. На першому - слизова оболонка має багаторядний миготливий епітелій, добре виражені залози і крупні пластинки гіалінового хряща, на другому - епітелій слизової оболонки кубiчний миготливий, в ньому відсутні келихоподібні клiтини, немає острівців хрящової тканини і залоз, зустрiчаються поодинокi м'язовi елементи. Визначте, які відділи представлені на першому і другому препаратах.

Задача № 487. Представлено два гістологічні препарати трубчастих органiв. Епітелій в першому - багатошаровий плоский незроговiлий, в другому – одношаровий стовпчастий багаторядний миготливий. Власна пластинка слизової оболонки другого препарату містить поперечно зрізані еластичні волокна. Визначити, якi органи представлені на препаратах.

Задача № 488. При частих запальних захворюваннях в дихальній системі порушуються процеси диференціювання секреторних альвеолоцитів. До яких наслідків це приводить?

Задача № 489. У зародка птаха в процесі розвитку трахеї дією екзогенних чинників блокована синтетична активність хондробластів в скелетогенних острівцях. До яких наслідків це приведе?

Задача № 490. В умовному експерименті введенням цитостатиків у зародка блокована мітотична активність мезенхімних клiтин респіраторного відділу дихальної системи. До яких наслідків це приведе? Які структури стінки бронхіол не сформуються?

Задача № 491. У умовному експерименті в легенях тварини під дією ушкоджувальних чинників відбулося кількісне переважання респіраторних альвеолоцитів. Якими патофізіологічними змінами це супроводжується?

Задача № 492. У науковому експерименті тварина піддавалася тривалій дії задимленої атмосфери, що привело до накопичення частинок пилу і диму в тканинах легені і регіональних лімфатичних вузлів, унаслідок чого колір цих органів змінився з рожевого на сірий. Що відбувається з частинками пилу і диму при попаданні в просвіт альвеол і яким чином вони опиняються в регіональних лімфатичних вузлах?

Задача № 493. Представлено два мікропрепарати. На одному з них трахея птаха, а на іншому - ссавця. По яких морфологічних ознаках можна встановити їх видову приналежність?

Задача № 494. Представлено два мікропрепарати. На одному з них респіраторний відділ дихальної системи птаха, а на іншому - ссавця. По яких морфологічних ознаках можна встановити їх видову приналежність?

Задача № 495. Представлено два мікропрепарати. На одному з них трахея гусеняти, а на іншому - дорослого гусака. По якій ознаці, крім деаметрів, можна відрізнити ці препарати?

Задача № 496. Представлено два мікропрепарати, в яких видно різні відділи повiтряносних шляхів дихальної системи птаха. У одному з них в полі зору - вторинний бронх, а в іншому - третинний бронх (парабронх). По якій ознаці можна відрізнити ці препарати?

Задача № 497. Порожнина альвеоли (воздухоносного капіляра у птахів) респіраторного відділу легенів відокремлена від порожнини гемокапіляра аерогематичним бар'єром. Які структури складають аерогематичний бар'єр? Яке функціональне значення він має?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Дихальна система

№ 479. До різкого порушення газообміну, пов'язаного із зміною характеру і глибини дихання.

№ 480. Малий бронх і термінальна бронхіола, в яких хрящ відсутній, а в м'язовій пластинці слизової оболонки наростає кількість гладенької мускулатури, що здібна до тривалого скорочення під впливом ендо - і екзогенних чинників.

№ 481. Це пов'язано з пошкодженням бiлоксинтезуючої системи, загибеллю мітохондрій і ядер клiтин, порушенням процесу газообміну.

№ 482. Рецептори слизової оболонки гортані, її м'язові елементи, дихальний центр. Рефлекторний.

№ 483. Відсутністю мерехтіння вій проти струму повітря; проникнення пилу, відмерлих клiтин епітеліального вистилання, бактерій викликає активацію легеневих макрофагів.

№ 484. Не функціонуватимуть легеневі макрофаги, частинки пилу заповнюють альвеоли і утрудняють газообмін.

№ 485. На першому - малий бронх, на другому - респіраторна бронхіола.

№ 486. Крупний бронх і термінальна бронхіола.

№ 487. Стравохід, один з відділів повітряносних шляхів.

№ 488. До порушення утворення великих альвеолоцитів і продукції сурфактанту.

№ 489. До порушення формування трахеї, оскільки не утворюватиметься проміжна речовина хряща.

№ 490. До порушення розвитку респіраторного відділу дихальної системи. Порушується утворення похідних мезенхіми (алвеолярного епітелію, сполучної і м'язової тканин).

№ 491. Зменшення кількості секреторних альвеолоцитів приведе до пониження синтезу сурфактанту.

№ 492. Захоплюються альвеолярними макрофагами, якими переносяться в структури лімфатичних вузлів.

№ 493. Трахея ссавців має незамкнуті на дорзальній стороні хрящові кільця, у птахів вони замкнуті, можуть костеніти.

№ 494. Респіраторний відділ ссавців представлено ацинусами, а у птахів - часточками. У центрі часточок знаходиться парабронх, від нього радіально відходять атрії.

№ 495. У дорослих гусаків хрящові кільця трахеї костеніють.

№ 496. Для вторинного бронха характерна наявність 4-х оболонок, а відповідно і острівців хряща, епітелій в ньому багаторядний миготливий. У стінці парабронха добре виражені не посмуговані м'язові елементи, немає острівців хряща, а епітелій, що їх вистилає - одношаровий кубічний або навіть плоский.

№ 497. До складу аерогематичного бар'єру входять структури стінки альвеоли і гемокапіляра, а саме: пласт альвеолоцитів, їх базальна мембрана, якнайтонший прошарок сполучнотканинної строми, базальна мембрана гемокапіляра і його ендотелій.