Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Тема: ОРГАНИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

Задача № 429. Жабі введений екстракт епіфіза, що містить мелатонін. Як і чому зміниться забарвлення тварини?

Задача № 430. У статевонезрілої тварини в експерименті видалений епіфіз. Як зміниться швидкість статевого дозрівання тварини?

Задача № 431. Різко збільшене добове виділення сечі. Недостатністю секреції якого гормону гіпоталамуса можна пояснити це явище?

Задача № 432. У корови під час отелення знайдене пониження скоротливої здатності матки. Який гормон, що виділяється гіпоталамусом, може збільшити скоротливу здатність матки в даній ситуації?

Задача № 433. У експерименті тварині введений тироліберін. Як зміниться швидкість секреції тиротропіна клiтинами передньої частки гіпофіза?

Задача № 434. Експериментальній тварині введений соматостатин. Як зміниться швидкість секреції соматотропіна клiтинами передньої частки гіпофіза?

Задача № 435. У експериментальної тварини перерізані аксони нейросекреторних клiтин, що знаходяться в супраоптичному і паравентрикулярному ядрах гіпоталамуса. Як зміниться вміст нейросекрета в нейрогіпофізі?

Задача № 436. У ембріона в експерименті видалена гiпофiзарна кишеня. Розвиток яких часток гіпофіза порушиться?

Задача № 437. У експерименті у тварини видалена щитовидна залоза. Гіпертрофія яких клiтин буде знайдена в гіпофізі?

Задача № 438. Експериментальній тварині введений тиротропін. Як зміниться функція щитовидної залози?

Задача № 439. У експерименті у тварини видалений гіпофіз. Як зміниться при цьому функція щитовидної залози?

Задача № 440. У мікропрепараті передньої частки аденогiпофiза знайдені полігональні клiтини, що розташовані переважно в центрі і забарвлюються основними фарбниками. Які гормони виділяють дані клiтини?

Задача № 441. У передній частці аденогiпофiза знайдені клiтини округлої форми, цитоплазма яких забарвлюється ацидофільно. Які гормони виробляють дані клiтини?

Задача № 442. У пропорційно складеного лошати наступило зменшення швидкості росту. З недостатністю секреції якого гормону гіпофіза може бути пов'язане це відставання?

Задача № 443. У експерименті на тварині порушили функцію гонадотропоцитів. У яких органах в першу чергу розвиватимуться патологічні зміни?

Задача № 444. У мікропрепараті щитовидної залози видно фолікули з плоским епітелієм, які заповнені щільним колоїдом. Про який функціональний стан залози свідчить ця картина?

Задача № 445. У мікропрепараті щитовидної залози видно фолікули з високим епітелієм, які заповнені світлим колоїдом з великою кількістю резорбтивних вакуолей. Про який функціональний стан залози свідчить ця картина?

Задача № 446. У мікропрепараті щитовидної залози при обробці солями срібла видно великі аргирофільні клiтини, що розташовані в стінках фолікулів і біля них. Який гормон виділяють дані клiтини?

Задача № 447. Експериментальній тварині протягом місяця вводили високі дози тиротропіна. Як зміниться при цьому висота тироцитів?

Задача № 448. У мікропрепараті прищитовидної залози не виявляються ацидофільні клiтини. Який імовірно вік тварини, якої належить дана залоза?

Задача № 449. У експериментальної тварини видалені прищитовидні залози. Як зміниться рівень кальцію в крові?

Задача № 450. Експериментальній тварині якийсь час вводили гормон прищитовидної залози (паратгормон). Які зміни відбудуться в кістковій тканині?

Задача № 451. У ембріогенезі експериментально порушений процес міграції нейробластів з гангліозних пластинок. Як це відобразиться на структурі надниркових залоз?

Задача № 452. У мікропрепараті надниркової залози під клубочковою зоною виявлені клiтини, що містять незначну кількість ліпідів. Як називається ця зона?

Задача № 453. У мозковій речовині надниркових залоз знайдені клiтини, що забарвлюються розчином двухромовокислого калія в бурий колір. Які речовини синтезують дані клiтини?

Задача № 454. У тварини видалена кора однієї з надниркових залоз. Як зміниться структура кори другої надниркової залози?

Задача № 455. У стінці бронха знайдені клiтини, що здатні накопичувати аміни і їх декарбоксилірувати. До якої системи відносяться дані клiтини?

Задача № 456. Відомо, що глюкокортикоїдні гормони пригноблюють функціональну активність хондробластів і остеобластів. Як вплине введення великих доз глюкокортикоїдів вагітній самці на остеогенез в трубчастих кістках ембріона?

Задача № 457. Відомо, що мішенню кальцитоніна є клiтини кісткової тканини, при цьому зменшується вміст кальцію в крові. У яких клiтинах буде знайдений мічений кальцитонін, якщо його ввести тварині?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Органи ендокринної системи

№ 429. Тварина стане світлішою унаслідок переміщення меланіну з відростків в тіла пігментних клiтин.

№ 430. Статеве дозрівання буде прискорено.

№ 431. Антидіуретичного гормона (вазопресина).

№ 432. Окситоцин.

№ 433. Помітно посилиться.

№ 434. Посилиться.

№ 435. Припиниться депонування нейросекрета.

№ 436. Не розвинуться передня і середня частки гіпофіза.

№ 437. Тиротропоцитів.

№ 438. Посилиться продукція гормонів, що містять йод.

№ 439. Це приведе до значної гіпофункції щитовидної залози.

№ 440. Базофільні аденоцити виробляють тиротропний і гонадотропний гормони.

№ 441. Ацидофільні аденоцити виробляють соматотропін і лактотропний (маматропний) гормони.

№ 442. Соматотропіна.

№ 443. В гонадах (сім’яниках і яєчниках).

№ 444. Про гіпофункцію.

№ 445. Про гіперфункцію.

№ 446. Кальцитонін.

№ 447. Клiтини стануть високими стовпчастими.

№ 448. Це властиво молодій тварині.

№ 449. Рівень Са¨ в крові різко впаде.

№ 450. Спостерігатиметься підвищена резорбція кісткової тканини.

№ 451. Не розвинеться мозкова речовина надниркових залоз.

№ 452. Суданофільна зона.

№ 453. Норепінефрин і епінефрин.

№ 454. Відбудеться гіпертрофія кори другої надниркової залози.

№ 455. До APUD-системи (одиночним клітинам, що продукують гормони).

№ 456. Остеогенез порушиться унаслідок придушення резорбції хрящової тканини.

№ 457. В остеобластах і остеокластах.