Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Тема: СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Задача № 378. На препараті представлена стінка кровоносної судини, що утворена тільки двома видами клiтин. Назвіть судину і клiтини, створюючі її стінку.

Задача № 379. При імпрегнації внутрішньої оболонки кровоносних судин солями срібла були виявлені клiтини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клiтини і джерело їх розвитку.

Задача № 380. На препаратах представлено дві судини однакового діаметру - 20 мкм. Стінка одного з них утворена двома видами клiтин, іншого - одним. Які це судини? Назвіть клiтини, створюючі їх стінки.

Задача № 381. На препаратах представлені зрізи печінки, селезінки, кісткового мозку. Ендотелій їх кровоносних судин володіє захисними властивостями і відноситься до макрофагичної системи. Назвіть ці судини.

Задача № 382. На препараті добре видно густу мережу капілярів, що розташовані між двома артеріолами. Дайте назву цій структурі і в якому органі можна знайти цю мережу?

Задача № 383. Представлені два гістологічні препарати, на одному добре видно капілярну мережу, розташовану між двома артеріолами, на другому - між двома венами. Дайте назву капілярної мережі і в яких органах вона знаходиться?

Задача № 384. На препараті видно кровоносні судини, діаметр яких 20-30 мкм, а їх стінка полягає з трьох слоїв. Як називаються ці судини? У яких органах вони зустрічаються?

Задача № 385. На препараті представлені артеріоли і гемокпiляри, діаметр яких 20 мкм. По якій ознаці можна визначити артеріоли? До якого типу відносяться дані капіляри?

Задача № 386. Відомо, що І. М.Сеченов образно назвав артеріоли "кранами" кровоносної системи організму. Які гістологічні і функціональні особливості артеріол з'явилися приводом для такого порівняння?

Задача № 387. У мікропрепараті представлені кровоносні судини, навколо яких в прилеглій сполучній тканині міститься велике скупчення клiтин, що мігрували з крові. Цитоплазма цих клiтин містить базофільні гранули, які проявляють метахромазію при фарбуванні толуїдиновим синім. Як називаються ці судини? Які клiтини крові мігрували за їх межі?

Задача № 388. При вивченні препарату у полі зору світлового мікроскопа видно артерію м'язового типу і однойменну вену, які забарвлені орсєїном. Назвіть структурні елементи судин що забарвлюються цим фарбником. По яких ознаках можна безпомилково визначити артерію?

Задача № 389. Стінки артерій і вен складаються з трьох оболонок. При описі двох оболонок було вказано, що вони містять судини судин. Які це оболонки?

Задача № 390. У мікропрепараті видно кровоносні судини, що містять могутній шар подовжньо розташованих непосмугованих м'язових клiтин, скорочення яких може викликати закриття просвіту судини. Назвіть ці судини.

Задача № 391. У стінці кровоносних судин і в стінці серця розрізняють декілька оболонок. Яка з оболонок серця по гiстогенезу і тканинному складу схожа із стінкою судини?

Задача № 392. У судинах і в серці середня оболонка представлена однойменними тканинами. Яким видом м'язової тканини вона утворена? Яке джерело її походження?

Задача № 393. У стінці кровоносних судин і в стінці серця розрізняють декілька оболонок, що представлені різними видами тканин. Які види тканин присутні в стінці серця, але відсутні в кровоносних судинах?

Задача № 394. На ветеринарну експертизу представлені два препарати поперечносмугастої м'язової тканини. На одному видно симпластичні структури з розташованими по периферії ядрами, на іншому - клітинні, ядра в їх клiтинах розташовуються в центрі. Який з препаратів відноситься до серцевої м'язової тканини?

Задача № 395. При вивченні ультраструктури кардіоміоцитів знайшли, що одні містять багато міофібрил і мітохондрій, але мало саркоплазми, а інші - мало міофібрил і мітохондрій і багато саркоплазми. Який тип клiтин виявлений в першому і в другому випадку?

Задача № 396. При вивченні ультраструктури кардіоміоцитів в них знайшли добре розвинені мiофiбрили з темними і світлими дисками, численні мітохондрії і вставні диски. До якого типу клiтин вони відносяться?

Задача № 397. На ряду мікрофотографій, зроблених з гістологічного препарату стінки серця, представлені: ендотеліоцити, клiтини мезотелія, непосмуговані і посмуговані міоцити, дрібні кровоносні судини. Які оболонки серця мають ці структури?

Задача № 398. При сильному охолоджуванні шкіра блідне. З якими гістофункціональними особливостями судинної системи це зв'язано?

Задача № 399. У полі зору мікропрепарату видно кровоносну судину, внутрішня оболонка якої утворює клапани. Які судини мають клапани і якими гістологічними структурами вони утворені?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Серцево-судинна система

№ 378. Гемокапіляр. Ендотеліоцити і перицити.

№ 379. Ендотеліоцити. Мезенхiма.

№ 380. Перший - гемокапіляр, другий - лімфатичний капіляр. У першому випадку - ендотелій і періцити, в другому - тільки ендотелій.

№ 381. Гемокпiляри синусоїдного типу.

№ 382. Чудова мережа. У нирках.

№ 383. Чудова мережа. У першому випадку - в нирках, в другому - в печінці.

№ 384. Артеріоли і венули.

№ 385. По наявності еластичних мембран між оболонками. До мікроциркуляторного русла.

№ 386. Наявність непосмугованих м'язових клiтин в їх стінці, скорочення яких регулює кровотік.

№ 387. Гемокпiляри. Тканинні базофіли.

№ 388. Еластичні волокна. По наявності внутрішньої і зовнішньої еластичних мембран.

№ 389. Середня і зовнішня.

№ 390. Артеріоловенулярнi анастомози замикаючого типу.

№ 391. Ендокард.

№ 392. В судинах – не посмугованої м'язової тканини, що розвивається з мезенхiми, в серці - посмугованої, яка розвивається з вісцерального листка мезодерми.

№ 393. Серцева м'язова тканина, мезотелій.

№ 394. Другий.

№ 395. Перші - скоротливі, другі - провідні.

№ 396. До скоротливих.

№ 397. Ендокард - ендотеліоцити, непосмуговані міоцити; міокард - кардіоміоцити, кровоносні судини; епікард - мезотелій, кровоносні судини.

№ 398. З скороченням артеріол, набуханням ендотелію і перицитів гемокапiлярiв, що приводить до зменшення кровотоку в судинах мікроциркуляторного русла.

№ 399. Вени кінцівок. Утворені структурами внутрішньої оболонки вен.