Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.60 (5 Голоса)

Тема: ОРГАНИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Задача № 336. В процесі наукового експерименту в ядрах вентральних рогів спинного мозку шийного і грудного відділів знайдені дегенерація і зменшення кількості клітин, що їх утворюють. Функція якої тканини при цьому порушена в першу чергу в результаті поразки ядер?

Задача № 337. Захворювання полімієлітом супроводжується ураженнями спинного мозку і порушеннями функцій рухового апарату. Деструкцією яких нейронів можна пояснити це явище? Яка ланка рефлекторної дуги при цьому порушена?

Задача № 338. Унаслідок травми пошкоджені вентральні корінці спинного мозку. Функція яких органів буде порушена? Які зміни в них наступають?

Задача № 339. В результаті травми пошкоджений вентральний корінець спинного мозку. Визначити, відростки яких нейронів постраждали?

Задача № 340. В результаті травми пошкоджені дорзальні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів при цьому ушкоджуються?

Задача № 341. Пошкоджені нейрони власного ядра дорзального рогу спинного мозку. Функція яких провідних шляхів порушена?

Задача № 342. Патологічним процесом уражені клiтини грудного ядра (ядра Кларка) спинного мозку. Функція яких провідних шляхів порушена?

Задача № 343. В умовному експерименті на тварині зруйнована біла сполучна гілка. У якому елементі автономної нервової системи визначаються функціональні порушення?

Задача № 344. В умовному експерименті на тварині в дорзальному канатику білої речовини спинного мозку перерізані нейрити пучкових клiтин, що розташовані поблизу сірої речовини. Функція яких провідних шляхів порушена? Яка ланка рефлекторної дуги випадає?

Задача № 345. В умовному експерименті на тварині перерізаний дорзальний канатик білої речовини в торакальному відділі спинного мозку. Які провідні шляхи перестають функціонувати? Чим це супроводжується? Відростки яких нейроцитів пошкоджені?

Задача № 346. В результаті вірусної інфекції загинули псевдоуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги вимикається?

Задача № 347. Експериментально встановлено, що алкогольна інтоксикація супроводжується пошкодженням структурних елементів мозочка, унаслідок чого порушується координація руху і рівноваги. Функція яких клiтин мозочка порушується в першу чергу?

Задача № 348. У тіло одного з грушовидних нейронів мозочка введений електрод. Під час вступу електричного розряду було зареєстровано підвищення біоелектричної активності сусідніх нейронів в площині, що розташованої: 1) упоперек звивини; 2) уздовж звивини. Які клiтини кори мозочка сприяли тому генералізації імпульсу в першому і в другому випадках?

Задача № 349. Еффекторна ланка мозочка представлена грушовидними клiтинами, їх дендріти мають численні синаптичні зв'язки, через які одержують інформацію від пропріорецепторiв про стан рухового апарату і положення тіла в просторі. Назвіть асоціативні клiтини, які встановлюють зв'язки між грушовидними клiтинами.

Задача № 350. Унаслідок дегенеративних змін в клiтинах III і V шарів кори великих півкуль мозку відбувається демієлінізацiя і дегенерація волокон пірамідних шляхів. Функція якої еффекторної тканини при цьому порушується?

Задача № 351. У потиличну долю кори великих півкуль мозку введено два електроди: один в клiтину пірамідного, інший - в клiтину зернистого шару. Яскравим променем освітили очі. Біопотенціал якої клiтини буде вищим?

Задача № 352. У область скроневої звивини мозку в кірковий кінець слухового аналізатора введені електроди: один в клiтину пірамідного, інший - в клiтину зернистого шару. Біопотенціал якої клiтини буде вищим при звуковому роздратуванні?

Задача № 353. У область передньої центральної звивини кори мозку введені два електроди: один в клiтину пірамідного, інший - в клiтину зернистого шару. Біопотенціал якої клiтини буде вищим при активних рухах кінцівок?

Задача № 354. В умовному експерименті на тварині блокована функція III, IV і VI шарів сірої речовини рухової зони кори лівої півкулі великого мозку. Які провідні шляхи припиняють функціонувати? Які органи страждають і на якій стороні тіла?

Задача № 355. У тварини виникло порушення рухової функції кінцівок правої половини тіла без порушення чутливості. У якій частині головного мозку і в яких вищих нервових центрах слід припускати локалізацію патологічного процесу?

Задача № 356. У експерименті на тварині введені речовини, що блокують дію мадіатора ацетілхоліну. У яких ділянках автономної нервової системи при цьому уривається передача нервового імпульсу?

Задача № 357. У експерименті на тварині введені речовини, що блокують дію медіатора норадреналіну. У яких ділянках автономної нервової системи при цьому уривається передача нервового імпульсу?

Задача № 358. У експерименті на тварині ввели нейроблокатор нікотин, який порушує рухову функцію скелетної мускулатури. Яка функція нервової системи залишається без зміни?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Органи нервової системи

№ 336. Порушена функція скелетної м'язової тканини.

№ 337. Необоротними змінами і загибеллю моторних нейронів вентрального рогу. Порушена еферентна ланка рефлекторної дуги.

№ 338. Скелетних м'язів тулуба і кінцівок. Порушення іннервації і трофіки скелетних м'язових волокон, порушення іннервації внутрішніх органів.

№ 339. Пошкоджені аксони рухових нейронів і центральних нейронів симпатичної нервової системи.

№ 340. Псевдоуніполярні нейрони і їх нейрити.

№ 341. Вентрального спинно-мозочкового і спінно-таламічного шляхів.

№ 342. Дорзального спинно-мозочкового шляху.

№ 343. Постгангліонарні волокна симпатичних нейронів вертебральних гангліїв, що направляються до шкіри і до скелетної мускулатури.

№ 344. Дорзальних спінно-сенсорних шляхів. Асоциативне.

№ 345. Пучки Голля і Бурдаха. Порушення глибокої пропріоцептивної чутливості тулуба і задніх кінцівок; аксони чутливих псевдоуніполярних нейронів міжхребцевих гангліїв.

№ 346. Чутлива ланка рефлекторної дуги.

№ 347. Грушовидних клiтин мозочка.

№ 348. А) кошиковi і зірчасті клiтини; Б) клітини-зерна.

№ 349. Колатералі нейритів грушовидних клiтин, нейрити кошикових клiтин, нейрити клiтин-зерен, нейрити асоціативних клітин головного і спинного мозку (лыановидні волокна).

№ 350. Функція скелетної м'язової тканини.

№ 351. Клiтини зернистого шару.

№ 352. Клiтини зернистого шару.

№ 353. Клiтини пірамідного шару.

№ 354. Пірамідні шляхи, скелетні м'язи правої сторони тіла.

№ 355. Ліва півкуля, в зоні передньої центральної звивини.

№ 356. В синапсах прегангліонарних волокон симпатичного і в синапсах пре - і постгангліонарних волокон парасимпатичного відділів автономної нервової системи.

№ 357. В синапсах постганліонарних волокон симпатичного відділу автономної нервової системи.

№ 358. Трофічна.