Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Тема: НЕРВОВА ТКАНИНА

Задача № 313. У зародка амфібії в експерименті пересадили хордальний відросток з дорсальної у вентральну зону зародка. Яким чином це відобразиться на розвитку нервової трубки?

Задача № 314. В умовному експерименті у зародка видалили гангліозну пластинку. Які порушення слід чекати при подальшому розвитку нервової тканини?

Задача № 315. В умовному експерименті в процесі розвитку нервової трубки зруйновані спонгіобласти. Які порушення виникнуть при подальшому диференціюванні нервової тканини?

Задача № 316. Зародку жаби на стадії нейрули введені антиметаболіти, що блокують синтез білка. Які зміни виникнуть в нервовій трубці?

Задача № 317. Введення колхиціна викликає дезорганізацію цитоскелета нейронів. До яких структурних і функціональних змін нейронів це приведе?

Задача № 318. У полі зору мікроскопа представлені два нейрони: у одному з них виявляються крупні базофільні глибки, а в другому - глибки мають вид дрібної пилоподібної зернистості. До якого функціонального типу відносяться перший і другий нейрони?

Задача № 319. Представлені два препарати нервової тканини: на першому - в цитоплазмі нейронів виявляється велика кількість зерен ліпофусцина, на другому - зерна ліпофусцина відсутні. Представникам якої вікової групи належать препарати?

Задача № 320. Тварині в експерименті наносили тривалі і надмірні больові роздратування. Які структурні зміни спостерігатимуться в хроматофільній речовині рухових нейронів при забарвленні по Нісслю при вивченні за допомогою світлової мікроскопії?

Задача № 321. Тварині в експерименті наносили тривалі і надмірні больові роздратування. Які структурні зміни спостерігатимуться в рухових нейронах при ультрамiкроскопiчному дослідженні?

Задача № 322. На препаратах представлені три нейрони: псевдоуніполярний, біполярний і мультиполярный. Скільки аксонів можна визначити у кожної з перерахованих клiтин?

Задача № 323. При дослідженні швидкості передачі нервового імпульсу різних нервових волокон знайдено, що швидкість проведення у перших - 1-2 м/сек, у других - 5-120 м/сек. До якого типу відносяться перші і другі нервові волокна?

Задача № 324. В процесі травми відбувся повний розрив змішаного нерва. Відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?

Задача № 325. На місці перерізання нервового волокна виник грубий сполучнотканинний рубець. Як це відобразиться на процесі регенерації нервового волокна?

Задача № 326. Перерізане нервове волокно. На препараті знайдені булавоподібні розширення осьового циліндра (колби ріст). До якого відрізка нервового волокна відноситься досліджувана ділянка?

Задача № 327. У експерименті тварині за два тижні після перерізання нервового волокна ввели речовину, що гальмує розмноження леммоцитів. Як це відобразиться на процесі регенерації?

Задача № 328. На схемі представлені 2 типи клітинних елементів нейроглії: I - клiтини призматичної форми, що мають на апікальній поверхні вії; II - дрібні клiтини з численними відростками. До якого типу гліоцитів відносяться ті і інші клітинні елементи?

Задача № 329. У полі зору мікроскопа видно два види нейрогліоцитів, що мають численні відростки. Перший вид гліоцитів локалізований в сірій речовині, другий - в білій речовині спинного мозку. До якого типу гліоцитів відносяться ті і другі клітинні елементи?

Задача № 330. На схемі представлені два види гліоцитів. Перший вид гліоцитів має численні відростки, другий - 2-3 коротких відростка, що гілкуються, клiтини здібні до амебоїдного руху. До якого типу гліоцитів відносяться ці клітинні елементи?

Задача № 331. Патологічним процесом необоротно пошкоджені нейрони сірої речовини спинного мозку. Які клітинні елементи братимуть участь в нейронофагиї?

Задача № 332. На одному з препаратів надане нервове закінчення, що оточене сполучнотканинною капсулою, на іншому - капсула відсутня, галуження осьового циліндра супроводжують леммоцити. До якого морфологічного типу відносяться ці нервові закінчення?

Задача № 333. На одному з мікропрепаратів представлене кінцеве галуження осьового циліндра, яке супроводжується гліоцитами, на іншому - галуження тільки осьового циліндра. До якого морфологічного типу відноситься перше і друге нервові закінчення?

Задача № 334. У експерименті перерізані чутливі нервові волокна, що йдуть до шкіри. Які структурні і функціональні зміни спостерігатимуться при цьому в шкірі?

Задача № 335. Введена речовина, що блокує синтез медіатора в чутливому нейроні. Які ультраструктурні і функціональні зміни наступлять в рефлекторній дузі?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Нервова тканина

№ 313. На вентральній стороні зародка.

№ 314. Порушиться розвиток чутливих нейронів, нейронів автономної нервової системи, мозкової речовини надниркових залоз, парагангліїв.

№ 315. Порушення розвитку макроглії.

№ 316. Порушується процес проліферації і диференціювання нервової тканини.

№ 317. Зникнення нейрофібріл, порушення струму цитоплазми по аксону.

№ 318. Перший - до рухових нейроцитів, другий - до чутливих.

№ 319. Перший - старій тварині, другий - молодій.

№ 320. Тигроліз (зменшення базофільної субстанції).

№ 321. Зменшення числа рибосом.

№ 322. По одному аксону у кожної клiтини.

№ 323. Перші - безмієлінові, другі - мієлінові.

№ 324. Рухових, чутливих нейронів, аксони нейронів автономної нервової системи.

№ 325. Регенерація нервового волокна не відбудеться.

№ 326. До центрального.

№ 327. Порушиться мієлінізація нервового волокна.

№ 328. Перші - епендімоцити, другі - астроцити.

№ 329. Перші - до плазматичних астроцитів, другі - до волокнистих астроцитів.

№ 330. Перші - до астроцитів, другі - до гліальних макрофагів.

№ 331. Мантійні гліоцити і гліальні макрофаги.

№ 332. Перше - до інкапсульованого, другі - до неінкапсульованого.

№ 333. Перше - до невільного, друге - до вільного.

№ 334. Дезорганізація рецепторних структур шкіри, випадання тактільної, температурної і больової чутливості.

№ 335. Зникнення синаптичних пухирців в закінченнях аксона чутливого нейрона і порушення проведення нервового імпульсу.