Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Тема: СКЕЛЕТНІ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ

Задача № 253. Представлені два мікропрепарати. На першому - еластичний хрящ, на другому - гiалiновий. По яких ознаках їх можна розрізнити?

Задача № 254. На гістологічному препараті хрящової тканини видно численні грубі пучки колагенових волокон. До якого вигляду відноситься дана хрящова тканина?

Задача № 255. Представлено два мікропрепарати. На одному з них гiалiновий хрящ молодої тварини, а на іншому - старої. По якій ознаці можна визначити хрящову тканину старої тварини?

Задача № 256. У хрящовій тканині знайдені численні клiтини, що містять, фагосоми. Як називаються ці клiтини?

Задача № 257. Інформаційну РНК, яку виділели з хондробластів, ввели в овоцити жаби. Який новий білок може тепер синтезуватися в овоцитах?

Задача № 258. У експерименті хрящова тканина, що піддана дії колагеназ. Як зміниться міцність хряща?

Задача № 259. У експерименті Н3-тимидiном помічені клiтини охрястя новонародженої тварини. Чи буде знайдена мітка в клiтинах хряща?

Задача № 260. У мікропрепараті представлена одна з опорних тканин, в якій відсутні обмінні мікросудини. Що це за тканина?

Задача № 261. У експериментальної тварини порушили синтез глікозаміногліканів типу А і С. Як відобразиться це порушення на розвитку хрящової тканини?

Задача № 262. В процесі старіння тварини в хрящовій тканині збільшується зміст гіалуронової кислоти. Як змінюється при цьому проникність хрящової тканини?

Задача № 263. З віком вміст води в гіаліновому хрящі зменшується. Як при цьому змінюється пружність хряща?

Задача № 264. На гістологічному препараті в хрящовій тканині видно значні зони окрейдення. Який вірогідний вік тварини?

Задача № 265. В процесі старіння вміст глікозаміногліканів типу хондроїтинсульфатів в хрящовій тканині зменшується. Чи змінюється при цьому ступінь метахромазії міжклітинної речовини?

Задача № 266. Представлені дві електроннограми хрящової тканини. На першій в хрящових клiтинах багато мітохондрій, на другій - мало. Яка з них належить молодому хрящу, яка старому?

Задача № 267. У експерименті видалена ділянка хряща. Якою тканиною буде заповнюватися дефект?

Задача № 268. При введенні тварині міченого тимiдiна, окремі клiтини кісткової тканини інтенсивно мітяться. Які це клiтини?

Задача № 269. У кістковій тканині знайдені клiтини, що містять численні лізосоми. Як називаються ці клiтини?

Задача № 270. Відомо, що аскорбінова кислота необхідна для функції остеобластів. Як зміняться властивості кісткової тканини при недостатньому її надходженні в організм?

Задача № 271. Експериментальна тварина одержувала корм з недостатнім змістом солей кальцію. Як це відобразилося на розвитку кісткової тканини?

Задача № 272. У експерименті інформаційну РНК, яку виділили з остеобластів, ввели в овоцити жаби. Який новий білок синтезуватиметься в овоцитах?

Задача № 273. Під час операції на великому протязі порушена структура окістя. Які зміни можуть відбутися в кістковій тканині?

Задача № 274. Експериментальній тварині введений мічений тимідін. Де буде знайдене більше число мічених клiтин - в шарі остеонів або в окісті?

Задача № 275. При гіпокінезії у тварин істотно знижується функціональна активність остеобластів. Як це відображається на швидкості росту кістки?

Задача № 276. На поперечному зрізі трубчастої кістки між остеонами видно кісткові пластинки, що не створюють остеонів. Як вони називаються? Яке походження цих пластинок?

Задача № 277. На препараті трубчастої кістки ссавця відсутня метафізарна пластинка ріст. Який вірогідний вік тварини?

Задача № 278. Експериментальне видалення епіфіза приводить до передчасного статевого дозрівання, унаслідок чого швидшає окостеніння метафізарної хрящової пластинки ріст. Як це впливає на ріст тварини?

Задача № 279. Відомо, що в постнатальному онтогенезі в процесі розвитку кісток в них збільшується зміст кальцію. Як його збільшення позначається на плотністі кісткової тканини?

Задача № 280. Відомо, що при старінні збільшується діаметр каналів остеонів. Як ці зміни впливають на механічні властивості кістки?

Задача № 281. Щури протягом місяця знаходилися в умовах космічного польоту. Як зміниться вміст солей кальцію в кістковій тканині?

Задача № 282. Щури протягом місяця піддавалися фізичному навантаженню (біг в спеціальному апараті). Як зміниться міцність кісткової тканини кінцівок?

Задача № 283. Піддослідній тварині з травмою скелета введений препарат екзогенних РНК, що стимулює синтез білків в остеобластах. Як зміниться швидкість регенерації кісткової тканини?

Задача № 284. Тварині з експериментальним переломом кістки введений гормон кальцитонін, що стимулюює функцію остеобластів. Як вплине на процес регенерації кістки введення кальцитоніну?

Задача № 285. У тварини видалена ділянка кісткової тканини. Як зміниться інтенсивність проліферації окістя, прилеглого до видаленої ділянки кістки?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Скелетні сполучні тканини

№ 253. По наявності еластичних волокон в міжклітинній речовині еластичного хряща.

№ 254. До коллагенововолокнистої хрящової тканини.

№ 255. По вираженій оксифілії міжклітинної речовини, що обумовлена окрейдуванням хряща при старінні.

№ 256. Хондрокласти.

№ 257. Колаген.

№ 258. Зменшаться.

№ 259. Буде знайдена в периферичному шарі хряща, що виникає в результаті аппозиційного ріст.

№ 260. Хрящова тканина.

№ 261. Розвиток хрящової тканини у даної лінії мишей сповільнено.

№ 262. Проникність хрящової тканини зменшується.

№ 263. Зменшиться.

№ 264. Стара тварина.

№ 265. Так, зменшується.

№ 266. Перша - молодому, друга - старому

№ 267. Грубоволокнистою сполучною тканиною.

№ 268. Остеобласти.

№ 269. Остеокласти.

№ 270. Зменшаться кількість колагенових волокон і кристалів кальцію.

№ 271. Розвиток скелета порушився (множинна деформація).

№ 272. Колаген.

№ 273. Порушиться живлення кісткової тканини

№ 274. В окісті.

№ 275. Швидкість росту кістки зменшиться.

№ 276. Вставні пластинки, що залишилися після руйнування остеонів колишніх генерацій.

№ 277. Стара тварина.

№ 278. Відбувається рання зупинка ріст.

№ 279. Твердість в кістковій тканині збільшується.

№ 280. Міцність кістки зменшиться.

№ 281. Зменшиться.

№ 282. Збільшаться.

№ 283. Швидкість регенерації збільшиться.

№ 284. Регенерацію кістки буде прискорено.

№ 285. Інтенсивність проліферації клiтин збільшиться.