Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Тема: Основи цитології

Задача № 16. У мікропрепараті видно неклітинну структуру, що містить безліч ядер в цитоплазмі і обмежена загальною біологічною мембраною. Як називається така структура?

Задача № 17. Під великим збільшенням мікроскопа в полі зору знайдена група клiтин, які після мітоза зберігають зв'язок один з одним у вигляді якнайтонших цитоплазматичних перемичок. Як називаються такі скупчення клiтин? У яких органах вони можуть зустрічатися?

Задача № 18. При ультрамiкроскопiчному дослідженні клiтини на одній з її поверхонь видно численні вирости цитоплазми, що обмежені плазмолеммой і містять мікроканальці. Як називаються ці структурні утворення? Яке їх функціональне значення?

Задача № 19. На електроннограмі в цитоплазмі панкреоцита видно порожнинні мембранні утворення у вигляді канальців і цистерн, на поверхні яких виявляються численні зернисті структури. Про яку органелу загального значення може йти мова? Що представляють зерна на її поверхні і яка їх функція?

Задача № 20. У цитоплазмі при ультрацитохімічних дослідженнях знайдені вакуолізовані тільця, що обмежені мембраною. У їх вмісті виявлена висока концентрація різних гидролаз. Про які структурні утворення йде мова? Які їх різновиди (типи) Вам відомі? Які функції вони виконують?

Задача № 21. На електроннограмi міосимпласта видно подовжені порожнинні утворення, що обмежені двома мембранами, внутрішня з яких утворює випинання у всередину порожнин. Ідентифікуйте ці структури. Які функції вони виконують?

Задача № 22. Під електронним мікроскопом в цитоплазмі гландулоцита привушної слинної залози виявлені численні тільця розміром до 20-25 нм, в яких при цитохімічному дослідженні знайдена різко позитивна реакція на білки і РНК. Що представляють ці структурні утворення? Які їх різновиди Вам відомі? Які функції вони виконують?

Задача № 23. Клiтину обробили речовинами, що порушують конформацію білків, які входять до складу плазмолеми. Які функції клітинної мембрани будуть порушені?

Задача № 24. Відомо, що деякі клiтини володіють високою рухливістю. Які утворення клітинної поверхні забезпечують цей процес?

Задача № 25. За межами плазмолеми знаходяться іони Са, концентрація яких усередині клiтини більше, ніж зовні. Чи можливе надходження цих іонів в клiтину? Якщо можливо, то який механізм такого транспорту?

Задача № 26. При переміщенні клiтина зустріла частинку органічної речовини. Який можливий механізм надходження цієї речовини в клiтину?

Задача № 27. Методом електронної гістохімії встановлено, що в цитоплазмі клiтин печінки в процесі життєдіяльності можуть з'являтися і зникати розеткоподібні структури, що містять глікоген. Як називаються такі структури клiтини?

Задача № 28. У цитоплазмі клiтин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з'являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів клiтини можна віднести ці гранули?

Задача № 29. На трьох препаратах представлені клiтини. У однієї - добре розвинені мікроворсинки, у іншої - вії, третя має довгі відростки. Яка з цих клiтин спеціалізована на процес всмоктування?

Задача № 30. На вільній поверхні клiтин виявляються структури, в яких під електронним мікроскопом видно 9 пар периферичних і 2 пари центральних мікротрубочок. Як називаються ці структури і яка їх роль?

Задача № 31. При дослідженні різних клiтин під електронним мікроскопом було знайдено, що одні на вільній поверхні мають одиничні мікроворсинки, інші - щіткову облямівку. Який можна зробити висновок про функцію цих клітин.

Задача № 32. При дослідженні під електронним мікроскопом ізольованої клiтини на одній її поверхні були знайдені миготливі вії, на іншій - десмосоми. Яка з вказаних поверхонь вільна, а яка контактуюча?

Задача № 33. Епітеліальні клiтини, що вистилають порожнину кишечника, мають щіткову облямівку. При деяких патологічних станах вона руйнується. Яка функція клiтин при цьому постраждає?

Задача № 34. Відомо, що при вдиханні парів чотирьоххлористого вуглецю відбувається порушення цілісності мембран лізосом гепатоцитів. Які зміни відбудуться в них?

Задача № 35. В результаті дії іонізуючої радіації в деяких клiтинах має місце руйнування окремих органел. Яким способом здійснюватиметься утилізація їх залишків?

Задача № 36. У області раневої поверхні з'являється велика кількість клiтин, що містять первинні лізосоми, багато фагосом і вторинних лізосом. Яке функціональне значення цих клiтин?

Задача № 37. В процесі життєдіяльності клiтини різко збільшується число цистерн і канальців агранулярної ендоплазматичної сітки. Синтез яких речовин активується в клітині?

Задача № 38. За допомогою мікроманіпулятора з клiтини видалили центріоль клітинного центру. Як це відобразиться на подальшій життєдіяльності клiтини?

Задача № 39. На клiтини подіяли препаратом, що змінює структуру рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені?

Задача № 40. За допомогою мікроманіпулятора з клiтини видалили комплекс Гольджі. Як це відобразиться на її подальшій життєдіяльності?

Задача № 41. Клiтину обробили речовиною, що блокує процес фосфорилування нукдеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клiтини буде порушений?

Задача № 42. Клiтину обробили колхицином - речовиною, що руйнує мікротрубочки і мікрофіламенти. Які функції клiтини постраждають?

Задача № 43. Культуру тканини обробили препаратом, що блокує функцію ядерця. Як це відобразиться на життєдіяльності клiтин?

Задача № 44. Культуру тканини обробили препаратом, що вибірково руйнує бiлки-гiстони. Яка структура при цьому постраждає в першу чергу?

Задача № 45. Культуру тканини обробили хімічною речовиною, яка тимчасово блокує синтетичні процеси в премітотичному періоді клітинного циклу. У який період клітинного циклу клiтини вступлять із запізненням?

Задача № 46. На клiтину подіяли колхицином, блокуючим збірку білків - тубулінiв, що входять до складу ахроматинового веретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

Задача № 47. В результаті мітоза виникло дві дочірні клiтини. Одна з них вступає в стадію клітинного циклу, друга - в результаті диференціювання втрачає здібність до розмноження. Яка кінцева доля першої і другої клiтини?

Задача № 48. При дослідженні каріотипу собаки і свині знайдені два види клiтин. Одні з них мали 40 хромосом, а інші - 78. Які з них належать собаці?

Задача № 49. В процесі мітоза діплоїдної соматичної клiтини звичний його хід був порушений, внаслідок чого утворилася одна одноядерна тетраплоїдна клiтина. Які етапи мітотичного циклу пройшли нормально? На якому етапі нормальний перебіг мітоза був перерваний? Які причини порушення нормального ходу мітотичного розподілу могли привести до формування однієї поліплоїдної клiтини?

Задача № 50. На соматичну діплоїдну клiтину, що ділиться мітозом, подіяли препаратом, який дуже швидко руйнує веретено розподілу, внаслідок чого нормальний перебіг мітоза був порушений. На якому етапі був перерваний нормальний перебіг мітоза? Скільки ядер утворюється в результаті такого мітотичного розподілу? Який набір хромосом міститиме ядро, що утворилося (або ядра)?

Задача № 51. У мікропрепараті видно діплоїдну клітину на стадії анафази, що ділиться мітозом. Скільки хромосом входить до складу кожної дочірньої зірки?

Задача № 52. У гістологічному препараті видно діплоїдну клітину, що ділиться мітозом, на стадії метафази. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки?

Задача № 53. За допомогою мікроманіпулятора хірургічним шляхом амебу розділили на два фрагменти: один з них містить ядро, а другий - без'ядерний. Яка подальша доля цих фрагментів і з чим вона зв'язана?

Задача № 54. В процесі судового розгляду в генетичну лабораторію для встановлення статевої приналежності була направлена свинина. Після спеціальної обробки декількох клiтин було встановлено, що їх ядра не містять статевого хроматина. Тварині якої статі належали досліджувані структури?

Задача № 55. У мікропрепараті в цілому ряду клiтин знайдене зменшення розмірів клітинних ядер, їх ущільнення, зморщення і інтенсивніше фарбування хроматина, ніж в незмінених ядрах. Як називається це явище? Що можна сказати про функціональний стан клiтини?

Задача № 56. Під електронним мікроскопом в цитоплазмі міоциту виявлена мембранна система мікроканальців, вакуолей і трубочок з гладкою поверхнею. При цитохимічних дослідженнях в ній знайдені іони кальцію. Як називається ця система? Які функції вона виконує?

Задача № 57. На електроннограмi видно невеликі скупчення мембранних утворень, що складаються з канальців і уплощених цистерн, які на периферії мають розширення у вигляді мішечків. Щодо ядра вони полярні. Назвіть ці структури. Які функції вони виконують?

Задача № 58. При забарвленні гематоксилін-эозином в препараті видно клiтини. Цитоплазма одних базофільна, а інших оксифільна. Які речовини, що присутні в цитоплазмі, обумовлюють її такі тинкторіальні властивості?

Задача № 59. На електроннограмi міосимпласта видно подовжені порожнинні утворення, що обмежені двома мембранами, внутрішня з яких утворює випинання у всередину порожнин. Ідентифікуйте ці структури. Які функції вони виконують?

Задача № 60. Клітину обробили речовинами, які порушують конформацію білків, що входять до складу цитолеми. Які функції клітинної мембрани будуть порушені?

Задача № 61. Відомо, що в культурі тканини клiтини можуть прикріплятися до субстрата і утворювати клітинні агрегати. Які структури клiтини беруть в цьому участь?

Задача № 62. Відомо, що деякі клiтини володіють високою рухливістю. Які утворення клітинної поверхні забезпечують цей процес?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Основи цитології

№ 16. Симпласт.

№ 17. Синцитії. Зустрічаються в звитих канальцях сім’яника в процесі сперматогенезу.

№ 18. Мікроворсинки, збільшують всмоктуючу поверхню клiтини.

№ 19. Про гранулярну ЕПС, на поверхні якої у вигляді зерен локалізуються рибосоми, що беруть участь в біосинтезі білка.

№ 20. Про лізосоми. Розрізняють первинні, вторинні лізосоми (фаголізосоми і аутофагосоми) і залишкові тільця. В них містяться гидролази (протеїнази, нуклеази, глюкозідази, фосфатази, ліпази), що розщеплюють різні біополімери при рН < 7,0.

№ 21. Це мітохондрії, які в своєму матриксі містять ферменти циклу трикарбонових кислот, що беруть участь в окислювальному фосфорилуванні АДФ, перетворенні її в АТФ - основний внутріклітинний енергетичний еквівалент.

№ 22. Це рибосоми. Вони можуть бути вільними в цитоплазмі (полісоми) і фіксованими на мембранах ЕПС. Перші синтезують білки для власних потреб, а другі - «на експорт».

№ 23. Транспортна і рецепторна.

№ 24. Псевдоподії, ундулірующі мембрани, джгутики.

№ 25. Можливо шляхом активного транспорту.

№ 26. Піноцитоз, фагоцитоз.

№ 27. Включення.

№ 28. До включень.

№ 29. Клiтина з мікроворсинками.

№ 30. Вії.

№ 31. Клiтина з щітковою облямівкою спеціалізується на процесі всмоктування.

№ 32. На вільній поверхні - миготливі вії, на контактуючій - десмосоми.

№ 33. Здібність до всмоктування.

№ 34. Розвинеться аутоліз, здатний привести клiтину до загибелі.

№ 35. За допомогою ферментів в порожнині вторинних лізосом.

№ 36. Захисне, вони беруть участь у фагоцитозі.

№ 37. Ліпідів і вуглеводів.

№ 38. Втрата здібності до мітозу.

№ 39. Синтез білків (процеси трансляції).

№ 40. Порушиться синтез вуглеводів, утворення лізосом, упаковка, дозрівання і виведення секреторних продуктів клiтини.

№ 41. Ресинтез АТФ.

№ 42. Рухливість клітинних структур і клiтини в цілому, транспорт речовин в клітці, утворення ниток ахроматинового веретена, а, відповідно, і розподіл клiтини.

№ 43. Порушиться утворення рибосом і синтез білків.

№ 44. Зміниться структура хроматина, а, отже, структура і функція хромосом.

№ 45. В синтетичний період клітинного циклу.

№ 46. Метафаза і анафаза.

№ 47. Перша - розділиться, друга - може тривало функціонувати, а потім загинути. Для деяких клiтин можливе повернення їх в мітотичний цикл.

№ 48. Ті, які мають 40 хромосом.

№ 49. Нормально пройшли профаза і метафаза, порушення мітоза на стадії анафази, порушення структури і функції мiтотичного веретена.

№ 50. На стадії анафази. Одне ядро. Тетраплоїдний набір.

№ 51. Діплоїдний набір.

№ 52. Діплоїдний набір.

№ 53. Фрагмент, що мiстить ядро, відновить клiтину. Без'ядерний - загине. Ядро регулює всі процеси, у тому числі і репарацію клiтини.

№ 54. Чоловічій статi.

№ 55. Пікноз. Клiтина дегенерірує.

№ 56. Агранулярний ендоплазматичний ретикулум, який бере участь в метаболізмі і синтезі ліпідів і полісахаридів, інактивації токсинів, а в м'язових тканинах депонує іони Са¨.

№ 57. Пластинчастий комплекс. Бере участь в накопиченні, хімічній переробці, дозріванні, модифікації і сегрегації продуктів, синтезованих в ЕПС, в утворенні лізосом. Самостійно синтезує, полісахариди, утворює їх комплекси з білками, конденсує білки у вигляді секреторних гранул і виводить продукти секреції.

№ 58. Базофілію обумовлює наявність РНК, а оксифілію - наявність основних білків.

№ 59. Це мітохондрії, які в своєму матриксі містять ферменти циклу трикарбонових кислот, що беруть участь в окислювальному фосфорилуванні АДФ, перетворенні її в АТФ - основний внутріклітинний енергетичний еквівалент.

№ 60. Транспортна, рецепторна, ендоцитоз і екзоцитоз.

№ 61. Глікопротєїни надмембранного комплекса.

№ 62. Глікопротєїни надмембранного комплекса.