Ситуационные задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (2 Голоса)

Тема: Техніка гістологічних досліджень

Задача № 1. Виходячи з уявлень про будову світлового мікроскопа, визначити, яке зображення Ви одержуєте при дослідженні гістологічного препарату за допомогою його оптичної системи?

Задача № 2. При дослідженні мікропрепарату використовується об'єктив „40" і окуляр „15". Яке при цьому буде загальне збільшення мікроскопа?

Задача № 3. Як називається та частина світлового мікроскопа, в якій знаходиться набір об'єктивів?

Задача № 4. При вивченні мікропрепарату Ви помістили його на предметний столик покривним склом вниз. Чи можливий розгляд препарату на малому і великому збільшенні?

Задача № 5. Розміри досліджуваного об'єкту менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм. Який з перерахованих мікроскопів слідує використовувати для вивчення даного об'єкту: світловий, люмінісцентний або ультрафіолетовий?

Задача № 6. Цитоплазма клiтини забарвилася ядерним фарбником. Яким терміном слід позначити її тинкторіальну властивість?

Задача № 7. Гістологічний препарат в своєму складі має структури кісткової тканини, що забарвлюються цитоплазменними фарбниками. Яким терміном слід позначити їх тинкторіальні властивості?

Задача № 8. Деякі структури цитоплазми можуть одночасно сприймати як ядерні, так і цитоплазменні фарбники. Яким терміном слід позначити їх тинкторiальні властивості?

Задача № 9. При фарбуванні гістологічного препарату фарбником тиазінового ряду толуїдиновим синім окремі його структури придбали бузковий колір. Як називається явище зміни кольору фарбника на йому не властивий?

Задача № 10. Клiтини відрізняються один від одного різним складом білків. Якими методами можна виявити ці відмінності?

Задача № 11. При забарвленні гематоксилін-эозином в препараті видно клiтини. Цитоплазма одних базофільна, а інших оксифільна. Які речовини, що присутні в цитоплазмі, обумовлюють її такі тинкторіальні властивості?

Задача № 12. Перед дослідником поставлена задача - виявити кількісний вміст ДНК і РHK в клiтинах. Які методи він повинен для цього використовувати? На підставі яких ознак можна судити про вміст в структурах ДНК і РНК?

Задача № 13. Перед дослідником поставлена задача вивчити мітохондрії і лізосоми нервових клітин. Якими методами це можна зробити? По яких ознаках можна відрізнити мітохондрії і лізосоми між собою?

Задача № 14. Відомо, що живі клітини здібні до переміщення. Яким методом можна зафіксувати це явище?

Задача № 15. До складу клiтини входять різні органічні речовини. Якими методами можна визначити: а) їх якісний склад; б) їх кількісний зміст?

Відповіді до ситуативних задач

Тема: Техніка гістологічних досліджень

№ 1. Зворотне і уявне зображення.

№ 2. Загальне збільшення складатиме 600.

№ 3. Револьвер.

№ 4. Можливий розгляд препарату тільки на малому збільшенні. На великому збільшенні зображення об'єкту одержати не можна, оскільки його фокусна відстань менше товщини предметного скла.

№ 5. Ультрафіолетовий, оскільки його роздільна здатність складає 0,1 мкм.

№ 6. Базофілія.

№ 7. Ацидофiлiя, або оксифілія.

№ 8. Нейтрофілія, або гетерофілія.

№ 9. Метахромазія.

№ 10. Методом іммунофлуоресценциї.

№ 11. А) цитоплазматична РНК, Б) цитоплазматичні основні білки.

№ 12. Методи цитохімії і авторадіографії. По включенню мічених попередників і специфічним тінкторіальним властивостям.

№ 13. Методом електронної мікроскопії; мітохондрії на відміну від лізосом мають подвійну мембрану, внутрішня мембрана утворює кристи.

№ 14. Методом цейтномерної кінозйомки.

№ 15. А) методами цитохімії, Б) методами цитофотометрії.