Паразитологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

ТЕМА 21. Акаріформниє кліщі - збудники саркоптоїдозов сільськогосподарських тварин

Систематика збудників саркоптоїдозов домашніх тварин заснована на морфології і біології кліщів. Морфологія кліщів сімейства Psoroptidae, Sarcoptidae і Demodecidae різна і заві­сит від їх способу життя. Вивчити величину і форму тіла кліщів, особливості будови хоботка, кінцівок і яєць біля різних ві­дов. Поважно знати біологію кліщів: екто - і ендопаразіти, фази і терміни розвитку на тілі господаря і збереження життєздатності поза тілом господаря, специфічність саркоптоїдних кліщів, а також джерела і шляхи зараження. Вказати, яка сезонність забольова­ній, яке значення мають умови вмісту, годування і воз­раста тварин при саркоптоїдозах. Вивчити патогенез при раз­лічних видах збудників і характерні ознаки хвороби, її діагностику: епізоотологичеськую, клінічну і лабораторну.

Способи лікування залежно від вигляду збудника, сезону, вигляду і кількості хворих тварин неоднакові: у холодну пору року - це дустірованіє, ін'єкції препаратів, газоокуріва­ніє і вживання аерозоля акаріцидов; у тепле - купання, опри­ськиваніє, обтирання. Поважно знати особливості лікування саркоптої­дозов біля різних видів тварин, терміни проведення химіотера­пії. При використанні акаріцидов, що не володіють залишковою дією (персистентность менше 10 днів), обробки повторюють після виходу нового покоління личинок з яєць.

Профілактика полягає, в основному, в заходах по підвищенню за­щитних сил організму і виключенню контакту тварин благопо­лучних і неблагополучних господарств. Тварини, що поступають в господарство, підлягають карантину. Вказати на необхідність періо­дічеських оглядів їх шкірного покриву.

У господарствах, які знаходяться під загрозою інвазії, вводять профілактичні обробки тварин акаріцидамі.