Паразитологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

ТЕМА 22. Комахи - стаціонарно-періодичні паразити тварин.

Комахи як збудники ентомозов - проміжні хозяє­ва паразитів і переносники збудників інфекційних і інвазі­онних хвороб домашніх тварин. Комахи, що викликають псування продуктів тваринного походження.

Хвороби, що викликаються личинками оводів: гиподерматози круп­ного рогатої худоби, едемагеноз північних оленів, естроз овець, рінестрози коней, цефалопіноз верблюдів, цефеноміоз північних оленів і гастрофілези коней.

Хвороби, що викликаються личинками оводів, виникають, в результа­те паразитування личинок в тканинах, органах або порожнинах тіла домашніх тварин.

Вивчити морфологію статевозрілих особин, яєць першої і треть­ей стадій і лялечок. Окрилені оводи різко відрізняються від гедзів і інших зоотропних комах по морфологічних ознаках і по способу життя. Статевозрілі оводи не харчуються, живуть короткий час за рахунок запасу живильних речовин, накопичених у фазі личинки. При вивченні біології обернути вніма­ніє на способи і місця відкладання самками яєць або личинок, на пу­ті міграції і терміни проживання личинок в різних ділянках тіла хо­зяїна. У південних районах шлункові і носоглоткові оводи дають дві генерації в рік.

Економічні втрати залежать від інтенсивності інвазії і складаються із зниження молочної продуктивності, поврежде­нія шкіри, зниження працездатності і загибелі тварин. Пато­генез і клінічну картину слід зв'язати з морфологічними і біологічними особливостями личинок і спільним станом організму тварини. Діагноз ставлять на підставі даних епізо­отологиі, клінічних ознак, виявлення личинок і патологоанатомічних досліджень.

Боротьбу з підшкірними оводами проводять у вигляді комплексу ме­ропріятій, направлених на попередження інвазірованія жі­вотних і знищення личинок різними інсектицидами сис­темної дії (гиподермін - хлорофос, діхлофос, сульфідофос, фаськоверм, амідофос, івомек). Велике значення має уніч­тоженіє окрилених оводів. Для знищення личинок естрід застосовують аерозольні способи (естразоль), розчини хлорофосу, ДДВФ, івомек, фаськоверм, шашки ШИФ-1, ПХСШ і ін. Для химіотерапії гастрофілеза в основному використовують івомек, еквалан і ін.

Успіх боротьби залежить від своєчасності і повноти обхвату протиоводовими обробками всього поголів'я на території населеного пункту, району, області.

Дополнительные материалы: