Органи нервової системи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Рефлекторні дуги

Розрізняють рефлекторні дуги соматичної (анімальної) і автономної (вегетативної) нервової системи. Початкова рефлекторна ланка (перший нейрон) утворена як для анімальної, так і для автономної нервової системи чутливими псевдоуніполярними нейронами спинномозкових вузлів. Їх довгі дендрити йдуть на периферію, де закінчуються рецепторами, аксони ж входять в дорзальні роги спинного мозку.

Тіла других - вставних (асоціативних) нейронів для анімальної рефлекторної дуги знаходяться в ядрах дорзальних рогів спинного мозку, а для вегетативної - в латеральних ядрах бічних рогів.

Кінцева ланка короткої рефлекторної дуги анімальної нервової системи - третій моторний нейрон - знаходиться у вентральних рогах спинного мозку. Його аксон у складі вентральних корінців виходить із спинного мозку і йде до скелетного м'яза, де утворює аксо-м'язовий синапс (моторну бляшку). Аксони моторних нейронів медіальної групи іннервують м'язи тулуба, а латеральних - м'язи кінцівок.

Якщо аксон псевдоуніполярного нейрона перемикається на асоціативний (другий) нейрон власного ядра дорзального рогу (довга дуга), то сигнал по його нейриту переходить через вентральну білу спайку на протилежну сторону спинного мозку, де утворює вентральні спиномозочковий і спиноталамічний шляхи у складі бічного канатика білої речовини. Інформація від рецепторів м'язів, сухожиль і суглобів (пропріоцептивна чутливість) перемикається на нейрони ядер Кларка, аксони яких у складі дорзального спиномозочкового шляху тієї ж половини білої речовини передають сигнал в мозочок або по таламічному каналу - в дорзальну центральну звивину великих півкуль мозку. Нейрити асоціативних нейронів медіальних ядер бічних рогів приєднуються до вентрального спиномозочкового шляху тієї ж сторони.

Кінцевий - моторний нейрон автономної нервової системи знаходиться за межами головного і спинного мозку або безпосередньо в органах (інтраорганні парасимпатичні ганглії), або поблизу хребта (паравертебральні симпатичні і превертебральні, головним чином парасимпатичні, ганглії). Аксони вставних нейронів ЦНС, що йдуть до вегетативних гангліїв, називаються прегангліозними, а що виходять з гангліїв і прямують безпосередньо до субстрата (ефектора), який вони іннервірують, - постгангліозними нервовими волокнами.