Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 41 Статева система самців

Мікропрепарати:

1. Будова Сім’яника щура. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу і ворота сім’яника. Від воріт у бік опуклої сторони сім’яника радіально відходжують сполучнотканинні септи, які розділяють його на часточки. У часточках розташовуються зрізані в різній площині звивисті сім’яні канальці, в яких протікають процеси сперматогенезу. Між канальцями знайти тонкі прошарки пухкої сполучної тканини з кровоносними, лімфатичними судинами і нервами.

На великому збільшенні знайти базальну мембрану і підтримуючі клітини Сертолі, що лежать на ній, які мають пірамідну форму і крупне світле ядро. У звивистих сім’яних канальцях вивчити різні стадії сперматогенезу. У підстави клітин Сертолі на базальній мембрані розташовуються сперматогонії. Це найдрібніші сперматогенні клітини. Їх круглі ядра забарвлені найінтенсивніше. Над сперматогоніями знаходяться найкрупніші клітини - сперматоцити 1-го порядку, а декілька люмінальніше знаходяться клітини подрібніше - сперматоцити 2-го порядку. Ядра сперматоцитів крупніші, ніж в сперматогоніях і світліше забарвлені. У інших канальцях прослідити процес формування сперматозоїдів із сперматид. Ядра сперміїв, що сформувалися, подовжені і повернуті у бік клітин Сертолі, а джгутики - в просвіт канальців. Навколо гемокапілярів знайти скупчення крупних оксифільно забарвлених інтерстиціоцитів (клітин Лейдіга).

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент сім’яника, що включає капсулу, септи і 2-3- звитих канальця на різних стадіях сперматогенезу.

 

2. Будова придатка Сім’яника щура. Г.-е.

При малому збільшенні знайти головку і тіло придатка сім’яника. Розглянути морфологічні особливості епітеліального вистилання виносних канальців сім’яника і протоки придатка.

При великому збільшенні вивчити будову стінки канальців придатка. Її внутрішній шар у виносних канальцях головки придатка утворений «фестончатим» епітелієм, у складі якого розрізнити високі війчасті клітини, які чергуються з низькими кубічними залізистими клітинами. Під базальною мембраною епітелію знаходиться щільна сполучна тканина і гладенькі міоцити. Протока придатка, формує його тіло і хвіст. У складі його епітелію є вставні клітини, тому ядра в ньому розташовуються в 2 ряди. На відміну від виносних канальців просвіт канальця тіла і хвоста рівний.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент придатка, який включає 2-3- зріза виносного канальця і протоки придатка.

 

3. Передміхурова залоза собаки. Г.-е.

При малому збільшенні знайти сполучнотканинну капсулу, від якої всередину залози відходжують перегородки, що ділять її на часточки. У деяких препаратах в зрізи потрапив просвіт сечовипускального каналу, вистилений перехідним епітелієм. У складі капсули і перегородок у великій кількості знаходяться гладенькі м'язові клітини, які разом з сполучнотканинними структурами формують строму органу. У центрі часточок в 3 поверхи розташовуються розгалужені трубчасто-альвеолярні залози, секреторні відділи яких утворені одношаровим залізистим епітелієм. Висота гландулоцитів міняється залежно від фази секреторного циклу.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент простати, що включає капсулу і 2-3 часточки.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення до малюнків.

Розвиток статевої системи по чоловічому типу (по Корнінгу, з І. Станека, 1977)

Схема будови сім’яника і придатка

(По A. W.Ham, D. H.Cormak)

Схема Гематотест И Кулярного бар'єру

Розвиток статевої системи по чоловічому типу

Позначити:___ - мошонка; ___ - статевий член; ___ - нирка; ___ - сечопровід;

___ - сім’яник; ___ - придаток сім’яника;

___ - передміхурова залоза; ___ - сім'явивідна протока; ___ - сім’яні міхурці; ___ - сечовий міхур; ___ - зв’язка сім’яника.

хема будови сім’яника і придатка

 

Позначити:

____ - білкова оболонка сім’яника;

____ - міжчасточкові септи;

____ - звивисті сім’яні канальці;

____ - прямі канальці сім’яника;

____ - сітка сім’яника;

____ - виносні канальці сім’яника;

____ - головка придатка;

____ - тіло придатка; ____ - хвіст придатка; ____ - протока придатка (ductus epididymis);

____ - ductus deferens.

Схема Гематотест И Кулярного бар'єру

Позначити:

1 - сустентоцит; 2 - базальна мембрана звивистого канальця сім’яника; 3 – внутрішній волоконний шар; 4 – зовнішній волоконний шар (інтерстицій); 5 – внутрішня базальна мембрана міоїдного шару; 6 – міоїдний шар; 7 – зовнішня базальна мембрана міоїдного шару; 8 – базальна мембрана гемокапіляра;

9 - ендотеліоцит; 10 - еритроцит; 11 – синцитій світлих сперматогоній; 12 - темна сперматогонія; 13 - сперматоцит I порядку;

14 - сперматоцити II порядку; 15 - сперматиди; 16 - спермій; 17 – інтерстиціоцити (клітини Лейдіга); 18 - мітоз.

 

Мікропрепарат 1.

Будова Сім’яника щура. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова придатка Сім’яника щура. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Будова передміхурової залози собаки. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити: 1 - капсула; 2 - мезотелій серозної оболонки; 3 - міжчасточкові сполучнотканинні септи; 4 - звивисті канальці; 5 - ядро сустентоцита (клітини Сертолі); 6 - сперматогонії; 7 - сперматоцити 1-го і 2-го порядків; 8 - сперматиди; 9 - зрілі спермії; 10 - інтерстиціоцити (клітини Лейдіга).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - капсула;

2 - канальці головки придатка з фестончатим епітелієм;

3 - канальці тіла придатка;

4 - кровоносні судини в інтерстиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - капсула;

2 - міжчасточкові сполучнотканинні септи з гладенькими м'язовими клітинами і кровоносними судинами;

3 - кінцеві відділи;

4 - вивідні протоки:

4А – внутрішньочасточкова і

4Б - міжчасточкова.