Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 38 Будова печінки і підшлункової залози.

Мікропрепарати:

1. Будова печінки коня. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу і розглянути паренхіму печінки, структурними одиницями якої є класичні часточки. Вони багатокутні і слабо розмежовані між собою тонкими прошарками сполучної тканини. У кутках часточок знаходяться тетради: артерія, вена, лімфатична судина і жовчна протока. Останній відрізняється по кубічному епітелію, що вистилає просвіт протоки. Артерії і вени у складі тетрад відносяться до м'язового типу. Просвіт артерій майже не помітний, що є наслідком дії фіксатора. У венах видно формені елементи крові. У центрі часточки знайти центральну вену (безм’язового типу). Її стінка дуже тонка. Від вени радіально розходяться печінкові пластинки, що складаються з щільно сполучених гепатоцитів. При великому збільшенні розглянути їх будову. Цитоплазма гепатоцитів еозінофільна. Багато клітин має 2 ядра. Між сусідніми пластинками розташовуються внутрішньочасточкові гемокапіляри синусоідного типу.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент печінки, що включає капсулу, одну з часточок і тетради.

2. Будова печінки свині. Пікрофуксин і Гем-н.

При малому збільшенні розглянути часточки печінки свині, які дуже добре помітні, оскільки між ними є виражені прошарки сполучної тканини, що забарвлені фуксином в рожевий колір. Цитоплазма гепатоцитів забарвлюється пікриновою кислотою в жовто-зелений колір. У центрі часточки знаходиться центральна вена, а по кутах - тетради. При великому збільшенні вивчити структури печінкових балок і розташованих між ними синусоідних гемокапілярів.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент органу, що включає капсулу, одну з часточок і тетради.

3. Будова підшлункової залози собаки. Г.-е.

При малому збільшенні вивчити загальний план будови залози. Знайти капсулу, від якої відходять тонкі сполучнотканинні прошарки, що розділяють залозу на часточки. У прошарках знаходяться кровоносні судини і міжчасточкові вивідні протоки, які утворені одношаровим призматичним епітелієм. Паренхіма часточок складається з панкреоцитів, велика частина яких (97%) організована в ацинуси, що представляють екзокринну частину залози. Близько 3% панкреоцитів утворюють острівці Лангерганса (ендокринна частина залози). Ацинуси представлені секреторними відділами і внутрішньочасточковими вивідними протоками. При великому збільшенні розглянути ациноцити. По морфології вони дуже схожі з сероцитами привушної слинної залози. Форма їх конічна, ядра круглі, займають приблизно центр клітин. Цитоплазма чітко полярна. Базальна частина клітин забарвлюється гомогенно базофільно (гомогенний полюс), а апікальна - містить ацидофільні гранули зімогена (зімогенний полюс). Ендокриноцити острівців Лангерганса утворюють невеликі скупчення і відрізняються світлим забарвленням цитоплазми і ядер. Між ендокриноцитами знаходяться широкі просвіти гемокапілярів синусоідного типу.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент органу, що включає капсулу, одну з часточок, острівець Лангерганса.

Демонстрація. Вивчити без зарисовки: 1) Включення глікогена в гепатоцитах. Кармін Беста.

2) Гранули зімогена в підшлунковій залозі. Залізн. гем-н.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення до малюнків.

Ультраструктурна організація часточки печінки (по Є. Ф.Котовському)

Схема кровопостачання печінки

(по Є. Ф.Котовському)

Схема будови екзокринної частини підшлункової залози

 

Ультраструктурна організація часточки печінки

ПозначитИ:

1 – ……………………………………………….;

2 - ..………………………………………………;

3 - ..………………………………………………;

4 - ..………………………………………………;

5 - ..………………………………………………;

6 - .……………………………………………….;

7 - .……………………………………………….;

8 - .……………………………………………….;

9 - ………………………………………………..;

10 - …………………………….. …………………;

11 - …………………………….. ………………….

Схема кровопостачання печінки

 

Позначити:

1 - центральна вена;

2 - печінкова пластинка;

3 - міжчасточкова вена;

4 - міжчасточкова жовчна протока;

5 - міжчасточкова артерія;

6 - навколочасточкова артеріола;

7 - навколочасточкова венула;

8 - навколочасточкова жовчна протока;

9 - венозний синус;

10 - піддолькова (збірна) вена.

Офарбувати

Артеріальну ланку судин в червоний колір, венозну - в синій; жовчну протоку – в жовтий.

Схема будови екзокринної частини підшлункової залози

 

 

 

Позначити:

1 - гемокапіляр;

2 - сполучнотканинна строма;

3 - міжчасточкова вивідна протока;

4 - центроацинозні клітини;

5 - гомогенний полюс панкреоцита;

6 - зімогенний полюс панкреоцита.

 

Мікропрепарат 1.

Печінка коня. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Печінка свині. Пікрофуксин і Гем-н.

Мікропрепарат 3.

Підшлункова залоза собаки. Г.-е.

   

 

 

Позначити: 1 - сполучнотканинна капсула; 2 - міжчасточкові сполучнотканинні септи;

3 - кінцеві відділи ацинусів;

4 - внутрішньочасточкова вивідна протока;

5 - міжчасточкова вивідна протока;

6 - екзокринний панкреоцит і в ньому:

6А - зімогенний полюс,

6Б - гомогенний полюс;

7 - острівець Лангерганса.

ПозначитИ:

 

1 - сполучнотканинна капсула;

2 - міжчасточкові сполучнотканинні септи;

3 - центральна вена;

4 - тетрада і в ній: 4А - артерія, 4Б - жовчна протока, 4В - вена; 4Г - лімфатична судина;

5 - печінкові балки;

6 – внутрішньочасточкові гемокапіляри;

7 - піддолькова вена.