Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 37 Будова кишок

Мікропрепарати:

 

1. Будова дванадцятипалої кишки. Г.-е.

При малому збільшенні вивчити в порівняльному аспекті будову 12-палої кишки кролика і собаки. Знайти слизову, підслизову, м'язову і серозну оболонки. Рельєф слизової оболонки утворений ворсинками і криптами.

При великому збільшенні розглянути призматичні ентероцити, серед яких розрізняють каймисті і келихоподібні клітини, а також ендокриноцити, які при звичному забарвленні не виявляються. Цитоплазма келихоподібних клітин світла. У власній пластинці ворсинок мають місце міоцити і кровоносні судини. У підслизовій основі знаходяться секреторні відділи підслизових (дуоденальних) залоз. У собак вони виробляють суто слизовий секрет, тому цитоплазма гландулоцитів слабо забарвлена, а ядра плискуваті і зміщені до базальної мембрани. У кроликів крім мукоцитів приблизно в співвідношенні 1:1 є і сероцити, цитоплазма яких забарвлена різко базофільно, а їх ядра круглі і займають приблизно центральну частину клітин. Вивідні протоки залоз відкриваються на дні крипт.

М'язова оболонка складається з 2-х шарів: внутрішнього циркулярного і зовнішнього подовжнього. У підслизовій основі і міжм'язовій сполучній тканині зустрічаються нервові сплетення і багато кровоносних судин. Серозна оболонка така ж, як і в шлунку.

Замалювати з малого збільшення загальний план будови стінки кишки.

2. Будова порожньої кишки собаки. Г.-е.

При малому збільшенні вивчити будову оболонок, що становлять стінку порожньої кишки. Ворсинки порожньої кишки тонші і довші, а крипти ширші, ніж в дванадцятипалій кишці.

При великому збільшенні розглянути клітинний склад епітелію ворсинок і крипт. Тут значно більше келихоподібних клітин, ніж в 12-палій кишці. На дні крипт знайти клітини Панета, в апікальному полюсі яких розташовуються еозінофільні гранули. Між слизовою оболонкою і підслизовою основою чіткіше виділяється м'язова пластинка. У підслизовій основі немає залоз. Морфологія м'язової і серозної оболонок без особливостей.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент слизової оболонки порожньої кишки і позначити навчальні елементи.

3. Будова товстої кишки собаки. Г.-е.

При малому збільшенні знайти оболонки, що становлять стінку товстої кишки. Вивчити особливості будови слизової оболонки. У ній немає ворсинок, а численні крипти глибші, ніж в порожній кишці.

При великому збільшенні вивчити клітинний склад епітеліального вистилання крипт. Серед ентероцитів переважають келихоподібні гландулоцити. Їх цитоплазма практично не забарвлена. Між келихоподібними клітинами групами розташовуються каймисті клітини, на поверхні яких знаходиться еозінофільна щіткова облямівка. У власній пластинці слизової оболонки і в підслизовій основі зустрічаються скупчення лімфоїдної тканини у вигляді окремих вузликів і бляшок.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент слизової оболонки товстої кишки і позначити навчальні елементи.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення в малюнках.

Будова 12-палої, порожньої і товстої кишки (по P. R.Wheater et al., 1987) І ультраструктура Ентероцитів (схема)

 

Будова 12-палої, порожньої і товстої кишки

1

2

3

 

Позначити:

_____ - ендокриноцит;

_____ - каймистий ентероцит;

_____ - малодиференційований ентероцит;

_____ - М-клітини;

_____ - келихоподібний гландулоцит; _____ - апікальнозернистий ентероцит (клітина Панета);

_____ - олігомукозний ентероцит;

_____ - лімфоцити;

_____ - гемокапіляр.

ПозначитИ:

1 - ……………………………………………..; 2 - ……………………………………………….;

3 - ……………………………………………..;

4 – крипти; 5 - ворсинки; 6 - власна пластинка слизової оболонки; 7 - м'язова пластинка слизової оболонки; 8 - підслизова основа; 9 - дуоденальні залози; 10 - келихоподібні гландулоцити;

11 - каймисті ентероцити; 12 - клітини Панета (офарбувати їх гранули в червоний колір).

 

Мікропрепарат 1.

Будова 12-палої кишки кролика. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова порожньої кишки собаки. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Будова товстої кишки собаки. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - ворсинка; 2 - крипта;

3 - епітеліальний пласт і в ньому:

3А - каймиста клітина,

3Б - келихоподібна клітина;

4 - власна пластинка слизової оболонки;

5 - м'язова пластинка слизової оболонки;

6 - підслизові залози;

7 - м'язова оболонка;

8 - серозна оболонка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - ворсинка;

2 - крипта;

3 - епітеліальний пласт і в ньому:

3А - каймистий ентероцит,

3Б - келихоподібний гландулоцит,

3В - клітина Панета;

4 - власна пластинка слизової оболонки;

5 - м'язова пластинка слизової оболонки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - крипта;

2 - епітеліальний пласт і в ньому:

2А - каймистий ентероцит,

2Б - келихоподібні гландулоцити;

3 - власна пластинка слизової оболонки;

4 - м'язова пластинка слизової оболонки.

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - шлункові ямки;

2 - розгалуження пілоричних залоз;

3 - мукоцит;

4 - власна пластинка слизової оболонки;

5 - м'язова пластинка слизової оболонки.