Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 36 Будова однокамерного шлунку

Мікропрепарати:

1. Перехід стравоходу в шлунок собаки. Г.-е.

При малому збільшенні розглянути слизову оболонку по всій довжині зрізу. Знайти зону переходу стравоходу в шлунок, де багатошаровий плоский епітелій стравоходу різко зміняється одношаровим призматичним епітелієм шлунку. Звернути увагу на те, що під цією зоною в підслизовій основі знаходяться пакети кінцевих відділів залоз стравоходу, а у власній пластинці слизової оболонки шлунку залягають прості трубчасті розгалужені кардіальні залози. М'язова пластинка слизової оболонки стравоходу складається з 2-х, а в шлунку - з 3-х шарів гладеньких міоцитів. М'язова оболонка стравоходу утворена двома шарами поперечнопосмугованої м'язової тканини, які заходять і в область шлунку, де ця оболонка вже містить 3 шари гладеньких м'язів. При великому збільшенні в кардіальних залозах знайти мукоцити і парієтальні клітини, орієнтуючись на їх характерні тинкторіальні особливості.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент слизової оболонки в зоні переходу і позначити навчальні елементи.

2. Дно шлунку собаки. Конго червоний і Гематоксилін.

При малому збільшенні знайти слизову оболонку, що вистилена призматичним епітелієм, який занурюється у власну пластинку, утворюючи шлункові ямки. У них відкриваються короткими вивідними протоками прості трубчасті залози із слабо розгалуженими кінцевими відділами. При великому збільшенні вивчити тинкторіальні особливості гландулоцитів ямок і залоз. Ямки утворені мукоцитами з характерними для них морфологічними особливостями. Їх цитоплазма слабо забарвлена в жовтувато-оранжевий колір, а ядра зміщені до базальної мембрани. У залозах знайти головні клітини, що забарвлені базофільно, і крупні парієтальні клітини округлої форми, цитоплазма яких забарвлена в цегляно-червоний колір. Між залозами видно тонкі прошарки пухкої сполучної тканини з кровоносними судинами. М'язова пластинка слизової оболонки складається з 3 шарів подовжньо і поперечно зрізаних гладеньких міоцитів. У підслизовій основі знайти кровоносні і лімфатичні судини, а також нервові сплетення.

М'язова оболонка шлунку складається з 3-х шарів гладеньких м'язових клітин. Між ними в прошарках пухкої сполучної тканини проходять кровоносні судини і локалізується міжм'язове нервове сплетення.

Серозна оболонка складається з пухкої сполучної тканини, яка зовні покрита мезотелієм.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент стінки Фундального відділу шлунку і позначити навчальні елементи.

3. Пілорична частина шлунку собаки. Г.-е.

При малому і великому збільшенні вивчити слизову оболонку стінки шлунку, звернувши увагу на морфологічні особливості структур, що ії формують, порівняно з іншими відділами шлунку. Глибина шлункових ямок тут досягає половини товщини слизової оболонки, а прості трубчасті залози мають найбільш розгалужені кінцеві відділи. Між ними видно досить широкі прошарки пухкої сполучної тканини. Серед залізистих клітин переважають мукоцити і ендокриноцити, парієтальні клітини в пілоричному відділі відсутні.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент слизової оболонки стінки шлунку і позначити навчальні елементи.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Вивчити схему будови ФундальноЇ залози і її Гландулоцитів.

Схема будови ФундальноЇ залози шлунку

Ультраструктура Гландулоцитів шлунку

Схема будови ФундальноЇ залози шлунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити і

Офарбувати:

 

1 - шлункова ямка;

2 - шийка залози;

3 - тіло залози;

4 - дно залози;

5 - головні клітини;

6 - слизові додаткові клітини (в жовтий колір);

7 - слизові шийні клітини (в помаранчевий колір);

8 - парієтальні клітини (в червоний колір).

.

2

3 4

ПозначитИ і Офарбувати:

1 – ...………….…………………………;

2 – ...…………………………….………;

3 - ...………………… ………….………;

4 – ...…………………………….………;

5 - ядро; 6 - мікроворсинки; 7 - мітохондрії; 8 - ЕПС; 9 - комплекс Гольджі; 10 - внутріклітинні мікроканальці;

11 - включення муцину (в жовтий колір); 12 - включення пепсиногену (в блакітний колір); 13 - включення інкрету (в чорний колір); 14 - десмосоми; 15 - гемокапіляр.

Вкажіть функції гландулоцитів:

Головні клітини Виробляють……. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….. Парієтальні клітини Виробляють.. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….. Мукоцити Виробляють …………… …………………………………………. ………………………………………….. Ендокриноцити Виробляють …….. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….

 

Мікропрепарат 1. Перехід стравоходу в шлунок собаки. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Дно шлунку собаки. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Пілорична частина шлунку собаки. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - багатошаровий плоский незроговілий епітелій стравоходу;

2 - одношаровий призматичний залізистий епітелій шлунку; 3 - шлункові ямки;

4 - розгалуження кардіальних залоз і в них: 4А - мукоцити, 4Б - парієтальні клітини;

5 - власна пластинка слизової оболонки

6 - м'язова пластинка слизової оболонки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - шлункові ямки;

2 - фундальні (власні) залози шлунку;

3 - головні гландулоцити;

4 - парієтальні гландулоцити; 5 - мукоцити;

6 - власна пластинка слизової оболонки;

7 - м'язова пластинка слизової оболонки;

8 - підслизова основа; 9 - м'язова оболонка;

10 - серозна оболонка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - шлункові ямки;

2 - розгалуження пілоричних залоз;

3 - мукоцит;

4 - власна пластинка слизової оболонки;

5 - м'язова пластинка слизової оболонки.