Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 35 Будова стравоходу і БезЗалозиСтих камер шлунку жуйних

Мікропрепарати:

 

1. Будова стравоходу собаки в поперечному розрізі. Г.-е.

Стінка стравоходу складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, м'язової і адвентиції.

При малому збільшенні видно, що внутрішній просвіт стравоходу має виражену складчастість. Складки утворені як слизовою оболонкою, так і підслизовою основою. Звернути увагу на особливості будови стінки стравоходу собаки, про які вказано в лекції, а саме, слизова оболонка в передньому відділі не має вираженої м'язової пластинки. Кількість гладеньких м'язових компонентів в ній наростає в каудальному напрямі. По цій ознаці можна визначити рівень зрізу органу. Слизова оболонка покрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, в товщу якого у вигляді сосочків вдається підлегла пухка сполучна тканина власної пластинки. У підслизовій основі на всьому протязі розташовуються пакети секреторних відділів слизових залоз стравоходу. Характерною особливістю гландулоцитів є те, що їх цитоплазма слабо забарвлена, а ядра зміщені до базальної мембрани. М'язова оболонка на всьому протязі представлена соматичною посмугованою м'язовою тканиною. Її внутрішній шар розташовується подовжньо, тому м'язові волокна виявляються в поперечному розрізі, зовнішній же шар циркулярний і складається з подовжньо зрізаних пучків м'язових волокон, що особливо добре видно при великому збільшенні. У адвентиційній оболонці багато судин і зустрічаються нервові сплетення.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент стінки стравоходу і позначити навчальні елементи.

2. Будова рубця, сітки і книжки теляти. Г.-е.

Стінка беззалозистих камер шлунку жуйних складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, м'язової і серозної.

При малому збільшенні вивчити внутрішній рельєф рубця, сітки і книжки. У рубці він утворений сосочками, в сітці - складками (гребенями) і комірками, а в книжці - листочками. У формуванні вказаних утворень в рубці і сітці бере участь тільки слизова оболонка, а в книжці - також підслизова основа і внутрішній шар м'язової оболонки. Слизова оболонка рубця складається з багатошарового плоского зроговілого епітелію і власної пластинки, але у підстави сосочків зустрічаються окремі пучки гладеньких міоцитів, які не утворюють відособленої м'язової пластинки. У сітці гладенькі м'язові елементи в слизовій оболонці мають місце тільки на самих верхівках складок. У крупних листочках книжки вони вже формують переривисту м'язову пластинку, розташовану на границі з підслизовою основою.

М'язова оболонка двошарова і складається з гладенької мускулатури, але у області рубця і стравохідно-шлункового жолоба в ній зустрічаються і гладенькі (внутрішній шар), і посмуговані (зовнішній шар) м'язи.

Серозна оболонка зовні покрита мезотелієм.

При великому збільшенні переконатися у тому, що у складі багатошарового епітелію є шари, відповідні зернистому і блискучому шарам в епідермісі.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа структури, що формують внутрішній рельєф Беззалозистих камер шлунку жуйних: сосочок рубця, складку сітки і великий листочок книжки і позначити навчальні елементи.

 

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення в малюнках.

Схема Будови стІнки Стравоходу

Схема будови рубця (А), сітки (Б) і великого листочка книжки (В). Мал. М. П.Барсукова

Схема Будови стІнки Стравоходу

Позначити: ↑→

I - слизова оболонка; II - підслизова основа; III - м'язова оболонка; IV - адвентиційна (серозна оболонка).

1 - багатошаровий плоский епітелій;

2 - власна пластинка слизової оболонки;

3 - елементи м'язової пластинки слизової оболонки; 4 - кінцеві відділи залоз в підслизовій основі; 5 - міоепітеліоцит;

6 – м'язова оболонка;

7 - елементи циркулярного шару м'язової оболонки в листочку книжки;

8 - кровоносні судини;

9 – мезотелій серозної оболонки.

Схема будови рубця

А

Б

В

 

МІкропрепарат 1.

Будова Стравоходу собаки. Г.-е.

МІкропрепаратИ До завдання 2.

Будова рубця, сітки і книжки теляти. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

I - слизова оболонка; II - підслизова основа;

III - м'язова оболонка; IV - адвентиційна оболонка.

1 - багатошаровий плоский незроговілий епітелій; 2 - власна пластинка слизової оболонки; 3 - м'язова пластинка слизової оболонки;

4 - кінцеві відділи залоз в підслизовій основі; 5 - внутрішній подовжній шар м'язової оболонки; 6 - зовнішній циркулярний шар м'язової оболонки; 7 - міжм'язове нервове сплетення; 8 - кровоносні судини в адвентиції.

 

РубецЬ СІтка Книжка

Позначити:

1 - багатошаровий плоский зроговілий епітелій;

2 - власна пластинка слизової оболонки;

3 - м'язова пластинка слизової оболонки;

4 - підслизова основа;

5 - циркулярний шар м'язової оболонки;

6 - пучки циркулярного шару м'язової оболонки в листках книжки.

7 - подовжній шар м'язової оболонки;

8 - серозна оболонка.