Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 31 Система дихання

Мікропрепарати:

 

1. Будова трахеї собаки. Г.-е.

При малому збільшенні вивчити поперечний зріз трахеї. Знайти 4 оболонки, що утворюють її стінку: слизову, підслизову, фіброзно-хрящову і адвентиційну. Слизова оболонка трахеї двошарова. У ній відсутня м'язова пластинка. Епітелій слизової оболонки одношаровий призматичний багаторядний миготливий. Власна пластинка без різкої межі переходить в підслизову основу, в якій лежать пакети слизово-білкових залоз. Фіброзно-хрящова оболонка утворена незамкнутими в дорзальній частині трахеї кільцями гіалінового хряща, сполученими пучками колагенових волокон. Тут же мають місце і пучки гладеньких м'язових клітин. Адвентиційна оболонка містить судини і нерви.

При великому збільшенні детально розглянути вказані структури стінки трахеї.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент стінки трахеї і зробити позначення.

2. Будова легені кішки. Г.-е.

При малому збільшенні знайти поперечні зрізи бронхів середнього і малого калібрів, орієнтуючись на особливості будови їх стінок. Стінка середнього бронха складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, фіброзно-хрящової і адвентиційної, а малого - з 2-х. У ньому відсутні підслизова основа і фіброзно-хрящова оболонка. Слизова оболонка в бронхах тришарова. В середньому бронху її вистилає одношаровий призматичний багаторядний миготливий епітелій, у складі якого є келихоподібні клітини, що легко взнаються по слабо забарвленій цитоплазмі. Власна пластинка слизової оболонки утворена пухкою сполучною тканиною. Між слизовою і підслизовою основою чітко контурується м'язова пластинка, що забарвлена еозіном. У підслизовій основі знаходяться кінцеві відділи слизово-білкових залоз. Фібфрозно-хрящова оболонка представлена острівцями хрящів, що забарвлюються базофільно. У адвентиціі багато кровоносних судин.

У малому бронху епітелій кубічний і в ньому відсутні келихоподібні клітини.

Респіраторний відділ представлений великою кількістю альвеол, що входять до складу ацинусів - структурно-функціональних одиниць легенів.

При великому збільшенні вивчити епітеліальне вистилання повітряносних шляхів, а також особливості будови стінки альвеол.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент зрізу легені, що включає середній і малий бронхи, а між ними 3-5 альвеол і зробити позначення.

3. Будова легені птаха. Г.-е.

При малому збільшенні знайти часточку легені, за формою схожої на шестигранник. У центрі часточки знаходиться парабронх, від якого радіально відходжують атрії, що розгалужуються на дуже тонкі повітряносні капіляри, які відокремлені між собою не менш тонкими сполучнотканинними прошарками, де виявляються гемокапіляри з елементами крові.

При великому збільшенні вивчити в деталях структури легких птахів.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент зрізу легені, що включає 1-2 часточки і зробити позначення.

 

 

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Позначити навчальні елементи в малюнках:

Схема будови нюхового епітелію

(по А. А.Бронштейну)

Клітинний склад миготливого епітелію повітряносних шляхів (схема):

А - в бронхах; Б - в бронхіолах.

Схема будови аерогематичного бар'єру

(по Ю. І.Афанас’єву з співавт., 1983)

хема будови нюхового епітелію

 

 

 

ПозначитИ: 1 - ……………………….……;

2 - ……………………………………………;

3 - ……………………………………………;

4 - ……………………………………………;

5 - ……………………………………………;

6 - ……………………………………………;

7 - ……………………………………………;

8 - ……………………………………………;

9 - ……………………………………………;

10 - ……………………………………………

Клітинний склад миготливого епітелію повітряносних шляхів

Б

ПозначитИ: 1 - ……………………………;

2 - ……………………………………………;

3 - ……………………………………………;

4 - ……………………………………………;

5 - ……………………………………………;

6 - ……………………………………………;

7 - ……………………………………………;

8 - ……………………………………………;

9 - …………………………………………….

Схема будови аерогематичного бар'єру

 

ПозначитИ:

_____ фібробласт;

_____ базальна мембрана альвеолоцитів; _____ базальна мембрана ендотеліоцитів; _____ порожнина альвеол;

_____ еритроцит в порожнині гемокапіляра; _____ секреторний альвеолоцит;

_____ респіраторний альвеолоцит;

_____ макрофаг, що мігрує через стінку альвеоли.

 

Будова трахеї собаки. Г.-е.

Будова легені кішки. Г.-е.

Будова легені птаха. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - одношаровий призматичний багаторядний миготливий епітелій слизової оболонки;

2 - власна пластинка слизової оболонки;

3 - кінцеві відділи залоз в підслизовій основі; 4 - фіброзно-хрящова оболонка;

5 - кровоносні судини в адвентиційній оболонці.

 

 

 

 

Позначити:

1 - середній бронх; 2 - дрібний бронх;

3 - епітеліальний шар слизової оболонки бронха; 4 - власна пластинка слизової оболонки бронха; 5 - його м'язова пластинка;

6- кінцеві відділи залоз в підслизовій основі бронха; 7 - острівці хряща фіброзно-хрящової оболонки бронха; 8 - адвентиція бронха; 9 - просвіт альвеоли респіраторного відділу; 10 - гемокапіляри в міжальвеолярній сполучнотканинній стромі легені.

 

 

 

 

Позначити:

1 - просвіт парабронха;

2 - атрія;

3 - повітряносні капіляри респіраторного відділу;

4 - гемокапіляри в сполучнотканинній стромі легені.