Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 30 Шкіра і її придатки

Мікропрепарати:

 

1. Шкіра з волоссям. Г.-е.

При малому збільшенні знайти епідерміс, сосочковий, сітчастий шари шкіри і гіподерму. Епідерміс шкіри з волоссям тонкий. У ньому відсутній блискучий шар, а зернистий і роговий - представлені 2-3 шарами клітин.

Зрізи волосся найчастіше потрапляють фрагментарно, тому, розглядаючи їх на різних рівнях, необхідно скласти цілісне уявлення як про будову волоса, так і оточуючих його структур на всьому протязі. Знайти волосяну цибулину з волосяним сосочком, що вдається в неї, який утворений пухкою сполучною тканиною, що містить кровоносні судини і нерви. Знайти кінцеві відділи потових і сальних залоз. Звернути увагу на різницю в їх будові, тинкторіальних властивостях і глибині залягання, а також на те, що вивідні протоки сальних залоз відкриваються у волосяний фолікул, а потових - самостійно на поверхню шкіри. Знайти також м'яз, що піднімає волос, утворений гладенькими міоцитами, забарвленими еозіном. Він знаходиться безпосередньо під сальною залозою і одним кінцем прикріпляється до волосяної сумки, а іншим прямує у бік сосочкового шару дерми.

Замалювати з малого збільшення всі шари шкіри і її придатки (волосся, оточуючі його структури фолікула, сальну і потову залози).

2. Будова копита. Тионін і пікринова кислота.

При малому і великому збільшенні вивчити структури, що створюють м'ясне і рогове копито. Знайти межу між похідними ектодерми і мезодерми (базальну мембрану). Вона чітко визначається по різниці тинкторіальних властивостей епідермальних і дермальних компонентів. У копитній стінці знайти самий внутрішній шар - листочковий ріг, який відповідає камбіальному шару епідермісу шкіри. Він розташовується на поверхні дермальних листочків, від яких відокремлений базальною мембраною. Над листочковим рогом розташовується трубчастий ріг, який складається з рогових трубочок і характеризується особливо могутнім ороговінням епідермісу, утворюючи найміцніший у всій роговій стінці захисний шар. Рогові трубочки залягають паралельно поверхні стінки копита по напряму від віночка до вільного краю. Серцевина трубочок утворена роговими лусками, що пухко розміщуються. Між трубочками розташовується проміжний ріг, що продукується камбіальним шаром епідермісу. Зовні копитна стінка покрита глазур'ю.

Зовнішній шар дерми вдається в паростковий шар епідермісу у вигляді листочків, тому називається листочковим. Від первинних листочків відгалужуються вторинні листочки. Під листочковим шаром лежить судинний шар дерми, що складається з щільної несформованої сполучної тканини, відповідної сітчастому шару дерми. Судинний шар дерми граничить з окістям копитної кістки.

Замалювати з малого збільшення всі шари копита і зробити позначення.

3. Будова ЛактУючої і Нелактуючої молочної залози корови. Г.-е.

По морфології молочна залоза є складною альвеолярною з розгалуженими кінцевими відділами.

При малому збільшенні вивчити в порівняльному аспекті будову лактуючої і нелактуючої молочної залози, звернувши увагу на те, що вона полягає із часточок, що відокремлені одна від одної прошарками сполучної тканини, в яких проходять кровоносні судини і міжчасточкові вивідні протоки. Сполучнотканинні прошарки в лактуючій залозі значно тонші, чим в нелактуючій. Секреторні відділи також значно різняться: в нелактуючій залозі вони мають вигляд бруньок, лише в деяких з них є порожнини з невеликою кількістю секрета; в лактуючій залозі більшість секреторних відділів перебувають в процесі секреторного циклу.

При великому збільшенні розглянути секреторні відділи лактуючої молочної залози, які утворені двома видами клітин: лактоцитами і міоепітеліоцитами. В процесі секреторного циклу висота лактоцитів змінюється від кубічної до призматичної, а при заповненні альвеоли секретом вони можуть ставати плоскими. У цитоплазмі лактоцитів виявляються включення дрібних оксифільних крапельок секрету, які накопичуються в апікальній частині клітини, поступово зливаються в одну велику краплю, а потім вона відділяється разом з верхівкою клітини. Міоепітеліоцити мають зірчасту форму. З'єднуючись між собою своїми відростками, вони утворюють навколо альвеоли своєрідний кошик.

Замалювати з малого збільшення 2-3 часточки Лактуючої молочної залози і зробити позначення.

4. Демонстрація. Будова шкіри носогубного дзеркальца. Г.-е.

При малому збільшенні знайти епідерміс і зорієнтувати препарат в полі зору так, щоб власне шкіра (дерма) була звернена до Вас. Знайти сосочковий шар дерми. Між ним і епідермісом хвилеподібно розташована базальна мембрана. На ній знаходиться базальний шар кератіноцитів і далі шипуватий, зернистий, блискучий і роговий шари. Найконтрастнішим з них є зернистий шар, який відрізняється вираженою базофілією.

При великому збільшенні вивчити особливості будови кожного з шарів епідермісу, а також сосочковий і сітчастий шари дерми.

Сосочковий шар шкіри забарвлений в світло-рожевий колір. Він складається з пухкої волокнистої сполучної тканини, містить кровоносні і лімфатичні судини, нерви. Сітчастий шар утворений щільною несформованою сполучною тканиною. Звернути увагу на густину розташування в ньому товстих грубих пучків колагенових волокон, які потрапляють в зріз фрагментарно. На межі сітчастого шару і гіподерми знайти кінцеві відділи потових залоз, вивідні протоки яких спіралеподібно проходять через сітчастий, сосочковий шари дерми і всі шари епідермісу.

1. Завдання для самостійної Позааудиторної роботи.

Схема будови шкіри без волосся

Схема будови шкіри з волоссям

Будова Копита.

Тионін і пікринова кислота

Схема будови шкіри без волосся

ПозначИти:

I - .………………………;

II - ………………………;

III - ..…………………….

1 - ……………………;

2 - ……………………;

3 - ……………………;

4 - ……………………;

5 - ……………………;

6 - ……………………;

7 - ……………………;

8 - ……………………;

9 - ……………………;

10 - ..…………………;

11 - …………………..;

12 - …………………….

Будова Копита

ПозначитИ: 1 – епідерміс;

2 - сосочковий шар дерми;

3 - сітчастий шар дерми; 4 – гіподерма;

5 – мозкова речовина волосини;

6 - кіркова речовина волосини;

7 - волосяна цибулина;

8 - волосяний сосочок;

9 - внутрішня волосяна піхва;

10 - зовнішня волосяна піхва;

11 - волосяна сумка; 12 – cальна залоза;

13 - м'яз, що піднімає волосину.

ПозначИти:

___ - епідерміс; ___ - глазур; ___ - дерма;

___ - кровоносна судина;

___ - ядро ендотеліоцита;

___ - базальна мембрана;

___ - первинний дермальний листочок;

___ - вторинний дермальний листочок;

___ - проміжний ріг;

___ - трубчастий ріг;

___ - зернистий шар епідермісу;

___ - ростковий шар епідермісу.

 

2.  Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Позначити учбові елементи в схемах:

Будова рога теляти

Будова когтя собаки

Будова часточки молочноЇ ЗалозИ

Будова рога теляти

Позначити:

___ - роговий чохол;

___ - ростковий шар епідермісу;

___ - кістковий виступ;

___ - слизова оболонка, що вистилає лобову пазуху;

___ - дерма;

___ - дермальний сосочок.

Будова когтя собаки

Позначити:

___ - шкіра з волоссям;

___ - кістка;

___ - дерма;

___ - ростковий шар епідермісу;

___ - шкірний валик;

___ - рогова пластинка.

удова часточки молочноЇ ЗалозИ

Позначити:

___ - порожнина кінцевого відділу з білковим секретом;

___ - лактоцити;

___ - міоепітеліоцити;

___ - крапельки жиру;

___ - апокрінова секреція;

___ - вставна вивідна протока;

___ - міжчасточкова вивідна протока.

 

Мікропрепарат 1.

Будова шкіри з волоссям. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова копита. Г.-э.

Мікропрепарат 3. Будова ЛактУючої

Молочної залози корови. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - епідерміс; 2 - сосочковий шар дерми;

3 - сітчастий шар дерми; 4 - корінь волосини; 5 - цибулина волоса; 6 - сосочок;

7 - волосяний фолікул і в ньому: 8 - внутрішня коренева піхва, 9 - зовнішня коренева піхва, 10 - волосяна сумка; 11 - сальна залоза; 12 - кінцевий відділ потової залози;

13 - кровоносні судини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - глазур;

2 - трубчастий ріг;

3 - листочковий ріг;

4 - дермальні листочки;

5 - глибокий шар дерми;

6 - кровоносні судини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - часточка;

2 - кінцеві відділи залози і в них:

2А - лактоцит;

2Б - міоепітеліоцит;

3 - молочний хід;

4 - міжчасточкова вивідна протока.