Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 29 Органи ендокринної системи: периферична ланка

Мікропрепарати:

 

1. Будова щитовидної залози собаки. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу залози, від якої всередину органу відходжують сполучнотканинні септи. У них міститься велика кількість кровоносних судин. Септи ділять залізу на часточки, які утворені фолікулами. Між фолікулами видно скупчення дрібних клітин, що представляють інтерфолікулярні острівці. Фолікули мають округлу форму. Їх розміри різні, що залежить від рівня зрізу.

При великому збільшенні вивчити будову стінки фолікулів. При нормальній функціональній активності вона утворена одним шаром кубічних епітеліальних клітин - тироцитів, серед яких мають місце і кальцитоніноцити, але останні при забарвленні Г.-е. не видно. Порожнина фолікулів заповнена колоїдом, який забарвлюється оксифільно

Для порівняння розглянути мікропрепарати щитовидної залози при гіпо - і гіперфункції. Відзначити різницю в розмірах фолікулів і висоті тироцитів, що їх створюють, при різному функціональному стані органу.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент залози, який повинен включати капсулу, сполучнотканинні септи, 2-3 фолікули і між ними один з інтерфолікулярних острівців і гемокапіляри.

2. Будова ПрищитовидноЇ залози. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу, вивчити особливості розташування в залозі паратироцитів у вигляді трабекул, які створюють часточки, що розділені сполучнотканинними прошарками з великою кількістю жирової тканини. Серед залізистих клітин при великому збільшенні знайти головні клітини з світлою і темною базофільною цитоплазмою і ацидофільні клітини.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент залози, що включає капсулу, сполучнотканинні септи, тяжі паратироцитів і гемокапіляри.

3. Будова надниркової залози. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу, кіркову і мозкову речовину надниркової залози. Від капсули всередину органу відходжують тонкі сполучнотканинні септи, в яких знаходяться кровоносні судини. У кірковій речовині розглянути специфіку розташування залізистих клітин, які створюють клубочкову (дугову), пучкову і сітчасту зони. У клубочковій зоні вони розташовуються у вигляді дуг, що обернуті опуклою частиною у бік капсули. Кінці дуг продовжуються у вигляді радіально розташованих тяжів углиб надниркової залози, утворюючи пучкову зону. Поблизу мозкової речовини пучки втрачають чітку орієнтацію, унаслідок чого створюється видимість своєрідної мережі. Це найбільш рясно васкулярізована сітчаста зона. На межі з мозковою речовиною знаходиться дуже тонка сполучнотканинна капсула. Мозкова речовина утворена досить крупними клітинами - епінефроцитами і норепінефроцитами, які утворюють острівці. Між острівцями локалізуються гемокапіляри синусоідного типу.

При великому збільшенні детально розглянути морфологію залізистих клітин різних зон кори і мозкової речовини.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент надниркової Залози, що включає капсулу, кіркову і мозкову речовину.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи.

Секреторний цикл в щитовидній залозі (Схема по В. Л.Бикову)

Стінка суміжних фолікулів щитовидної залози (Схема по В. Л.Бикову)

Схема будови надниркової залози

Секреторний цикл в щитовидній залозі

J – йод;

А, м – амінокислоти, моносахариди.

Позначити:

1 - …………………………………………….;

2 - ……………………………………………..;

КАП - …………………; Т Г - …………………..; Т3 - ...………………….; Т4 - …………………;

Эс - .…………….....…; кГ - .…………………..; Эп - ………………….; Оя - …...………………; оп - ………………….; л - ……………………; Ф - ..…………………; Кк - ..…………………; Тп - ..……………….. …………………………….

Стінка суміжних фолікулів щитовидної залози

Позначити:

____ тироцити;

____ інтерепітеліальний кальцитоніноцит; ____ міжфолікулярний кальцитоніноцит;

____ базальна мембрана;

____ сполучнотканинна строма;

____ порожнина фолікула;

____ фолікулярний острівець.

 

 

Позначити:

___ - кіркова речовина; ___ - капсула;

___ - мозкова речовина; ___ - Пучкова зона;

___ - Клубочкова зона; ___ - Сітчаста зона;

___ - кровоносна судина.

 

Схема будови приЩитвидноЇ залози.

Мікропрепарат 1.

Будова щитовидної залози. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова надниркової залози. Г.-е.

 

хема будови приЩитвидноЇ залози.

 

 

 

Позначити:

____ ­­_гемокапіляр;

_____ головний темний паратироцит;

_____ головний світлий паратироцит;

_____ оксифільний паратироцит;

_____ паратироцит, що виділив інкрет.

Офарбувати Цитоплазму: оксифільної клітини - в рожевий колір; головних клітин - в блакитний колір; ендотеліоцита - в жовтий колір; ядра всіх клітин - в темно-синій колір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - сполучнотканинна капсула; 2 - міжчасточкові септи;

3 - фолікул і в ньому:

3А - колоїд,

3Б - тироцит;

4 - кровоносна судина в стромі;

5 - інтерфолікулярний острівець;

6 - синусоідні капіляри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

А - кіркова речовина;

Б - мозкова речовина;

1 - сполучнотканинна капсула;

2 - клубочкова (дугова) зона;

3 - пучкова зона;

4 - сітчаста зона;

5 - паранефроцити кіркової речовини;

6 - хромафінні клітини мозкової речовини;

7 - синусоїдні гемокапіляри.