Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 28 Органи ендокринної системи: центральна ланка

Мікропрепарати:

 

1. Будова гіпофіза корови і кішки. Г.-е.

При розгляді мікропрепаратів неозброєним оком звернути увагу на те, що зріз через гіпофіз пройшов в сагиттальной площині. Знайти аденогіпофіз і нейрогіпофіз, орієнтуючись на різницю в їх забарвленні: аденогіпофіз відрізняється по інтенсивнішому забарвленнію.

При малому збільшенні зорієнтувати мікропрепарат в полі зору так, щоб ніжка гіпофіза знаходилася «вгорі». Вивчити будову передньої, проміжної і задньої часток гіпофіза. Передня частка аденогіпофіза найкрупніша. Її паренхіматозні елементи (аденоцити) утворюють тяжі (трабекули). Цитоплазма аденоцитів характеризується неоднорідними тинкторіальними властивостями.

У вузькій проміжній частці видно псевдофолікули, які заповнені гомогенною масою (колоїдом). Між передньою і середньою частками чітко простежується вузька щілина - залишок кишені Ратке.

Задня частка (нейрогіпофіз) складається з клітин - пітуїцитів, які забарвлюються базофільно. На деяких препаратах усередині задньої частки можна побачити порожнину, яка продовжується у воронку. Вона пов'язує гіпофіз з Ш шлуночком головного мозку.

При великому збільшенні розглянути кожну з часток гіпофіза. У передній частці знайти хромофобні клітини, розміри яких менше хромофільних аденоцитів. Серед хромофільних аденоцитів розрізняють ацидофільні і базофільні клітини. Ацидофільні аденоцити особливо добре візуються в гіпофізі корови. Їх цитоплазма забарвлена в яскраво-рожевий колір. Цитоплазма базофільних аденоцитів забарвлена гематоксиліном в світло-синій колір. Між трабекулами знаходяться тонкі прошарки сполучної тканини, в яких локалізуються гемокапіляри синусоідного типу.

Середня частка гіпофіза складається з клітин, цитоплазма яких забарвлюється базофільно. Знайти в ній різної величини псевдофолікули, що заповнені колоїдом. У задній частці густина клітинних елементів (пітуїцитів) істотно менше, ніж в аденогіпофізі. Цитоплазма пітуїцитів і нервові волокна забарвлюються базофільно. Задня частка багате васькулярізована. Гемокапіляри синусоідного типу в ній розташовуються в стромальних елементах. На стінці гемокапілярів у вигляді своєрідних розширень (телець Херрінга) закінчуються аксони холінергичних нейросекреторних клітин, тіла яких знаходяться в ядрах переднього відділу гіпоталамуса. Вони утворюють нейровазальні синапси. Замалювати з малого збільшення загальний вид гіпофіза і зробити позначення.

2. Будова Епіфіза миші. Г.-е.

При малому збільшенні знайти капсулу, від якої відходять всередину органу тонкі прошарки сполучної тканини, що ділять епіфіз на часточки. При великому збільшенні вивчити морфологію стромальних і паренхіматозних елементів епіфіза. У сполучнотканинних прошарках проходять кровоносні судини. Паренхіма епіфіза представлена двома типами клітин - інкреторними пінеалоцитами і підтримуючими (опорними) гліоцитами. Пінеалоцити розташовуються в центрі часточок, мають полігональну форму з світлими ядрами. Від тіл пінеалоцитів відходять відростки, які закінчуються на гемокапілярах булавоподібними розширеннями (синапсами). Цитоплазма у одних пінеалоцитів світла, а у інших - темна. Гліоцити також мають відростки. Цитоплазми мало, ядра інтенсивно забарвлені. Локалізуються гліоцити переважно по периферії часточок. Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент епіфіза і зробити позначення.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

Етапи розвитку гіпофіза

(Схема по Ю. І.Афанас’єву з співавт., 1999)

Гіпоталамо-гіпофізарна ендокринна система і її органи-мішені(Схема по Б. В.Алешину)

Схема будови Епіфіза при малому (А)

І великому (В) збільшеннях

Етапи розвитку гіпофіза

 

Позначити:

___ - проміжний мозковий пухирь;

___ - ротова бухта;

___ - зачаток нейрогіпофіза;

___ - зачаток аденогіпофіза;

___ - язик;

___ - дах ротової бухти;

___ - мезенхіма;

___ - передня частка гіпофіза;

___ - проміжна частка гіпофіза;

___ - туберальна частина;

___ - нейрогіпофіз;

___ - ніжка гіпофіза.

Гіпоталамо-гіпофізарна ендокринна система і її органи-мішені

СТГ – ; ЛГ – ;

АКТГ – ; АДГ - ;

ФСГ – ; Окс – ;

ТТГ – ; Э - ;

ЛТГ – ; ПГ - .

Схема будови Епіфіза

А Б

Позначити:

____ - часточка епіфіза; ____ - гліоцит;

____ - сполучнотканинна капсула;

____ - сполучнотканинна септа;

____ - мозковий пісок; ____ - темний пінеалоцит; ____ - світлий пінеалоцит;

 

Позначити:1 - порожнина 3-го шлуночку;

2 - передня частка гіпофіза; 3 - нейрогіпофіз; 4 - середня частка гіпофіза; 5 - гіпофізарна щілина; 6 - хіазма; 7 - супраоптичне ядро;

8 - паравентрикулярне ядро; 9 - ядра середнього відділу гіпоталамуса; 10 - медіальне піднесення; 11 - туберальна частина гіпофіза; 12 - нейро-вазальний синапс;

13 - комірна вена.

 

Малюнки до мікропрепарату 1. Будова гіпофіза: А - загальний вид при малому збільшенні; Б - фрагмент передньої частки гіпофіза при великому збільшенні. Г.-е.

Будова Епіфіза миші. Г.-е.

 

 

 

 

 

Домалювати структурні компоненти і позначити:

1 – передня частка;

2 – середня частка;

3 – задня частка;

4 - туберальна частина;

5 – гіпоталамо-нейрогіпофізарний тракт;

6 - аденоцити;

7 - пітуїцити;

8 - гемокапіляри.

 

 

 

 

 

 

Позначити і Офарбувати:

____ - базофільні аденоцити (в синій колір);

____Ацидофільні аденоцити (в рожевий колір);

____ - хромофобніаденоцити (в жовтий колір);

____ - гемокапіляр синусоідного типу;

____ - еритроцити (в червоний колір).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

____ - сполучнотканинна капсула;

____ - сполучнотканинна септа;

____ - часточка епіфіза;

____ - мозковий пісок;

____ - темний пінеалоцит

____ - світлий пінеалоцит;

____ - гліоцит.