Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 26 Органи кровотворення і імунного захисту: центральна ланка

Мікропрепарати:

 

1. Будова червоного кісткового мозку. Мазок і зріз. Азур-еозін; Г.-е.

При малому збільшенні вивчити мазок і зріз кісткового мозку. У мазку відсутні гемокапіляри і кісткові балки, які мають місце в зрізі. Крім того, в зрізі істотно більше зустрічається ретикулярних клітин і адіпоцитів.

При великому збільшенні знайти дозріваючі і зрілі клітини: еритробласти, клітини мієлоїдного ряду, а також макрофаги і ретикулярні клітини строми, адіпоцити. Ретикулярні волокна при цьому забарвленні не виявляються. Серед перерахованих клітин легко взнаються мегакаріобласти і мегакаріоцити, які виділяються найбільшими розмірами. Для них характерні великі часточкові ядра і слабко базофільна цитоплазма. Зернисті лейкоцити перебувають на різних стадіях диференціювання. Наймолодші з них мають округлі або овальні ядра, а у міру дозрівання клітин ядра спочатку стають паличкоподібними, а потім сегментуються. У цитоплазмі зернистих лейкоцитів виявляються гранули, кількість яких збільшується у міру дозрівання клітин. Розміри гранул і їх тинкторіальні властивості залежать від популяції тих або інших гранулоцитів.

Ступінь зрілості еритробластів визначається тинкторіальними властивостями їх цитоплазми. У наймолодших клітин вона забарвлюється базофільно, а у міру їх дозрівання стає спочатку поліхроматофільною, а потім оксифільною. У мазку багато без'ядерних еритроцитів. Ретикулярні клітини мають зірчасту форму з відростками. Адіпоцити мають вид перстенця з відтісненим на периферію ядром і «порожньою» цитоплазмою.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа клітини строми і різні по ступеню зрілості формені елементи крові.

2. Будова Тимуса. Г.-е.

При малому збільшенні знайти сполучнотканинну капсулу органу, від якої всередину нього відходжують прошарки, що ділять залозу на часточки. Тимус - паренхіматозний орган. Стромою органу є сполучна тканина, а його часточок - епітеліальна тканина. Паренхіма утворена лімфобластами, лімфоцитами, плазматичними клітинами і макрофагами. Часточки мають неправильну форму. Їх периферична частина (кіркова речовина) містить велике число лімфоцитів, тому забарвлюється інтенсивніше, ніж центральна частина (мозкова речовина).

При великому збільшенні вивчити структури кіркової і мозкової речовини тимуса. У мозковій речовині концентрація клітин крові в порівнянні з кірковою речовиною менш виражена, тому тут можна знайти епітеліоретикулоцити. Вони відрізняються від інших клітин численними відростками і світлою цитоплазмою. Тут же знайти шаруваті тільця Гассаля. Вони полягають з епітеліоретикулоцитів, які втратили свої відростки, концентрично нашарувалися один на одного і піддаються ороговінню, у зв'язку з чим забарвлюються оксифільно (не плутати з гемокапілярамі, в просвіті яких добре розрізняються еритроцити).

Замалювати з малого збільшення фрагмент тимуса, який би включав ділянку капсули, сполучнотканинні перегородки і 2-3 часточки.

3. Будова клоакальної сумки. Г.-е.

При малому збільшенні знайти первинні і вторинні складки слизової оболонки клоаки, у власній пластинці якої розташовуються лімфатичні вузлики з характерною для них будовою: у периферичній частині вузликів - короні сконцентровані малі лімфоцити, тому вона забарвлюється інтенсивніше, ніж центральна (гермінативний центр, світлий центр, центр розмноження), де локалізуються великі і середні лімфоцити. Епітелій слизової оболонки одношаровий призматичний каймистий.

Замалювати з малого збільшення фрагмент клоачної сумки і позначити навчальні елементи.

 

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи.

 

Взаємодія імунокомпетентних клітин в імунній відповіді

(схема по Р. В.Петрову

Будова часточки Тимуса І гемато-тимусного Бар'єру

(схема по Remm’y)

 

 

Взаємодія імунокомпетентних клітин в імунній відповіді

 

 

Позначити:

1 - антигенпредставляюча клітина (макрофаг);

2 - В-лімфоцит;

3 - Т-хелпер;

4 - рецептори макрофага до антигена;

5 - рецептори лімфоцитів до антигена;

6 - антитілоутворююча клітина (АУК, або плазмоцит);

7 - антигени;

8 - антитіла.

 

Будова часточки Тимуса І гемато-тимусного Бар'єру

 

Позначити:

1Капсула; 2 – периваскулярна сполучна тканина;

3 - кіркова речовина; 4 - мозкова речовина.

5 - кровоносні судини (офарбувати в червоний колір);

6 – лімфоцити;

7 - субкапсулярні ретикулоепітеліоцити;

8 - периваскулярні ретикулоепітеліоцити;

9 - секреторні ретикулоепітеліоцити медулярної зони (зірчасті);

10 - опорні (несекреторні) ретикулоепітеліоцити кіркової речовини;

11 - тільця Гассаля; 12 - десмосоми.

 

Мікропрепарат 1. Будова червоного кісткового мозку в мазку. Азур-еозін.

Мікропрепарат 2.

Будова Тимуса. Г.-е.

Мікропрепарат 3.

Будова клоакальної сумки. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - мегакріоцит;

2 - базофільний еритробласт;

3 - поліхроматофільний еритробласт;

4 - оксифільний еритробласт; 5 - еритроцит; 6 - мієлобласт; 7 - промієлоцит; 8 - мієлоцит; 9 - метамієлоцит;

10 - паличкоядерний нейтрофільний гранулоцит; 11 - еозинофіл; 12 - базофіл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - капсула;

2 - кіркова речовина часточки тимуса;

3 - ретикулоепітеліоцит;

4 - мозкова речовина часточки тимуса;

5 - тільце Гассаля;

6 - кровоносна судина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - одношаровий призматичний епітелій слизової оболонки;

2 - лімфатичний фолікул у власній пластинці слизової оболонки і в ньому:

А - центр розмноження;

Б - Корона;

3 - м'язова пластинка слизової оболонки.