Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голоса)

Лабораторне заняття № 25 Морфологія серцево-судинної системи: розвиток і будова серця

Мікропрепарати:

 

1. Будова стінки серця бика з боку ендокарду (волокна Пуркинье). Г.-е.; Залізн. Гем-н.

При малому збільшенні знайти ендокард і міокард. Для ендокарду характерним є наявність на його зовнішній поверхні ендотеліоцитів - плоских клітин з подовженими ядрами. Зорієнтуйте мікропрепарат в полі зору так, щоб ендотелій був обернутий від Вас. Безпосередньо під ендокардом вже на малому збільшенні добре видно групи атипових кардіоміоцитів, відмінних від розташованих під ними скоротливих кардіоміоцитів світлішим забарвленням.

При великому збільшенні вивчити структури, що становлять ендокард. У ньому розрізняють 4 шари: ендотелій, розташований на базальній мембрані, дуже тонкий субендотеліальний шар, м'язово-еластичний і сполучнотканинний шари. Характерною особливістю ендокарду є те, що в ньому немає кровоносних судин.

При вивченні міокарду звернути увагу на особливості будови типових і атипових кардіоміоцитів. Атипові кардіоміоцити крупніші типових, ядра в них розташовуються ексцентрично, не мають поперечної посмугованості. Типові кардіоміоцити дрібніші, їх цитоплазма проявляє більш виражену спорідненість до кислих фарбників в порівнянні з атиповими, а також іншими структурами стінки серця. Ядра в них розташовуються в центральній частині, а по периферії знаходяться групи міофібріл (поля Конгейма). З'єднуючись один з одним кінець в кінець, скоротливі кардіоміоцити утворюють функціональні «волокна». Контакти між ними виглядають у вигляді інтенсивно забарвлених вставних дисків. При затінюванні поля зору за допомогою конденсора в подовжньо зрізаних робочих кардіоміоцитах виразно видно поперечну посмугованість.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа і позначити навчальні елементи.

 

2. Будова стінки серця коня з боку Епікарда. Г.-е.; залізний гематоксилін.

При малому збільшенні знайти мезотелій, який покриває епікард із зовнішньої сторони. Зорієнтуйте препарат в полі зору так, щоб мезотелій був звернений до Вас, тоді над ним розташовуватиметься сполучнотканинна основа епікарда і далі міокард. На відміну від ендокарду в епікарді багато кровоносних судин, зустрічаються пучки нервових волокон. Тут групами розташовуються адіпоцити.

При великому збільшенні звернути увагу на різницю в будові ендотеліального вистилання ендокарду і мезотеліального покриву епікарда. На відміну від ендотелію клітини мезотелія мають кубічну форму і містять круглі ядра. У сполучнотканинній основі епікарда багато колагенових волокон, які забарвлюються оксифільно.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа і позначити навчальні елементи.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення в схемах будови стінки серця на світлооптичному рівні і

Ультрамікроскопичної організації типових і атипових кардіоміоцитів.

 

Схема будови стінки серця

На СвІтлОоптИчнОмУ рівні

Ультрамікроскопична будова типових кардіоміоцитів (схема По Ю. І.Афанас’єву з співавт., 1983)

Ультрамікроскопична будова атипових кардіоміоцитів

(схема По Ю. І.Афанас’єву з співавт., 1999)

Схема будови стінки серця

 

 

 

Позначити:

1 - ендокард;

2 - міокард;

3 - епікард;

4 - ендотелій;

5 - мезотелій;

6 - скоротливі кардіоміоцити в подовжньому розрізі; 7 - скоротливі кардіоміоцити в поперечному розрізі;

8 - вставні диски;

9 - кровоносні судини;

10 - адіпоцити в епікарді;

11 - атипові кардіоміоцити.

 

 

Позначити:

1 - міофібріли; 2 - саркомер; 3 - ЕПС;

4 - базальна мембрана; 5 - мітохондрії;

6 - Т-трубочки; 7 - диск А; 8 - диск І;.

9 - термінальні розширення ЕПС;

10 - нексус (щілистий контакт);

11 - плазмолема; 12 - fastia adherens (зона прикріплення актинових філаментів до плазмолеми); 13 - десмосома;

14 - М-лінія; 15 - Z-лінія.

Ультрамікроскопична будова атипових кардіоміоцитів

Позначити:

___ - сарколема; ___ - саркоплазма;

___ - ядра кардіоміоцитів; ___ - нексуси;

___ - міофібріли; ___ - мікрофіламенти;

___ - десмосоми; ___ - мітохондрії.

 

Мікропрепарат 1. Будова стінки серця бика з боку ендокарду (волокна Пуркинье). Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова стінки серця коня з боку Епікарда. Залізний Гематоксилін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

I - ендокард; II - міокард.

1 - ендотелій; 2 - субендотеліальний шар;

3 - м'язово-еластичний шар;

4 - зовнішній сполучнотканинний шар ендокарду;

5 - провідні (атипові) кардіоміоцити;

6 - скоротливі кардіоміоцити в подовжньому (6А) і поперечному (6Б) розрізах;

7 - вставні пластинки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

I - епікард; II - міокард.

1 - мезотеліальний покрив епікарда;

2 - жирова тканина;

3 - сполучнотканинна основа епікарда;

4 - кровоносні судини;

5 - нервовий стовбур;

6 - скоротливі кардіоміоцити;

7 - вставні пластинки.