Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне занятТя № 24 Морфологія серцево-судинної системи: розвиток і будова судинного русла

Мікропрепарати:

 

1. Будова кровоносних судин Мікроциркуляторного русла м'якої мозкової оболонки. Тотальний мікропрепарат. Г.-е.

При малому і великому збільшенні звернути увагу на те, що судини артеріальної ланки (артерії і артеріоли) відносяться до м'язового типу, а венозного (вени і венули) - до безм'язового типу. По даній ознаці їх легко відрізнити між собою. Гладенькі м'язові клітини в стінці артерій і артеріол розташовуються циркулярно, що додає їм своєрідну поперечну посмугованість, яка не спостерігається в судинах венозної ланки. Діаметр артеріол і венул менше, ніж у артерій, а стінка тонша, тому в їх просвіті можна спостерігати наявність еритроцитів. Діаметр гемокапілярів приблизно рівний діаметру еритроцитів, які в їх просвіті розташовується ланцюжком, як намистини.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа і позначити навчальні елементи.

2. Будова артерії і вени м'язового типу. Г.-е.; резорцин-фуксин.

При малому збільшенні вивчити артерію і вену м'язового типу в порівняльному аспекті, відзначивши при цьому те, що стінка артерії товща, ніж у вени, просвіт її зяє, а внутрішня оболонка (інтима) зібрана в «гармошку».

При великому збільшенні в деталях розглянути структури оболонок, що становлять стінки артерії і вени. У артерії є внутрішня і зовнішня еластичні мембрани. У препаратах, контрастованих гематоксиліном і еозіном, вони не забарвлені, а при фарбуванні резорцин-фуксином набувають чорного кольору. Аналогічно виглядає еластичний каркас обох судин в їх середній оболонці.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа і позначити навчальні елементи.

3. Будова артерії еластичного типу - аорти. Орсеїн-гематоксилін.

При малому збільшенні звернути увагу на велику кількість еластичних волокон у всіх трьох оболонках аорти, які забарвлені в темно-коричневий колір. У середній оболонці їх більш всього, де вони утворюють вікончасті мембрани, у вікнах яких знаходяться фіброцити. У зовнішній оболонці є жирові клітини. Вони легко взнаються по наявності пусток, в яких знаходилися краплі жиру.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа і позначити навчальні елементи.

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення в схемах:.

 

Схема будови (А) і ультраструктура (Б) різних типів КапілярІВ

Схема будови Мікроциркуляторного русла (По Ю. І.Афанас’єву)

Схема будови стінки артерії і вени м'язового типу (По Ю. І.Афанас’єву)

А

Б

___ – лімфатичний капіляр;

___ – гемокапіляри.

Позначити:

1 - ……………………………………………..; 2 - ……………………………………………..; 3 - ………………………..…………………….

4 - ендотеліоцити; 5 - базальна мембрана;

6 - фенестри; 7 - щілини; 8 - перицити;

9 - адвентиціоцити; 10 – мітохондрії;

11 - піноцитозні міхурці.

Схема будови Мікроциркуляторного русла

Позначити:

___ - вена;

___ - артерія;

___ - артеріола;

___ - венула;

___ - артеріоло-венулярний анастомоз;

___ - лімфатична судина;

___ - клапан;

___ - гемокапіляри.

Офарбувати:

Артеріальну ланку – в червоний колір;

Венозну ланку – в синій колір;

Лімфатичну ланку – в жовтий колір.

Схема будови стінки артерії і вени м'язового типу

Позначити: А…………….; Б -...... ...........;

1 - ……………………; 5 - ……………………;

2 - ……………………; 6 - . .…………………;

3 - ……………………; 7 - ……………………;

4- …………………… ; 8 - …………………….

 

Мікропрепарат 1. Будова кровоносних судин Мікроциркуляторного русла м'якої мозкової оболонки. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова артерії і вени м'язового типу. Г.-е.

Мікропрепарат 3. Будова артерії еластичного типу - аорти. Орсеїн-гематоксилін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - артерія;

2 - вена;

3 - артеріола;

4 - венула;

5 - гемокапіляри;

6 - еритроцити в просвіті судин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

І - артерія; ІІ - вена;

1 - ендотелій інтими;

2 - субендотеліальний шар;

3 - внутрішня еластична мембрана;

4 - еластичний каркас в середній оболонці;

5 – міоцити; 6 - зовнішня еластична мембрана; 7 - кровоносна судина в адвентиційній оболонці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - ядра ендотеліоцитів внутрішньої оболонки;

2 - вікончасті мембрани в середній оболонці; 3 - адвентиція;

4 - адіпоцити.