Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне занятТя № 23 Органи сенсорної системи: розвиток і будова органу слуху і рівноваги

Мікропрепарати:

1. Будова спірального органу. Г.-е.

Мікропрепарат представляє зріз скроневої частини голови миші. При малому збільшенні в ньому необхідно знайти завитковий відділ слухового аналізатора, розташований в скроневій кістці. Вибрати один із завитків, в якому добре видно всі структури Кортієвого органу.

При великому збільшенні розглянути 2 драбини - вестибулярну і барабанну і канал завитки, що локалізується між ними і має трикутну форму. Він відокремлений від барабанної драбини базилярною мембраною, а від вестибулярної – вестибулярною (рейснеровською) мембраною. На базилярній мембрані розташовується спіральний (Кортіїв) орган. Він складається з опорних і сенсорних (волоскових) клітин.

Серед опорних клітин знайти клітини-стовпи, що обмежують тунель, в якому проходять дендрити нейронів спірального ганглія, внутрішні і зовнішні фалангові клітини, на яких знаходяться внутрішні і зовнішні волоскові клітини. Над волосковими клітинами розташована покривна мембрана, яка відходить від верхнього краю лімба. Латеральна стінка каналу завитки утворена судинною смужкою.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа один із завитків перетинчатого каналу із спіральним органом і позначити навчальні елементи.

2. Будова слухового гребінця і слухової плями. Г.-е.

При малому збільшенні в одній з ампул знайти слуховий гребінець, поряд з яким в маточці розташовується слухова пляма. Разом вони входять до складу вестибулярного апарату.

При великому збільшенні знайти базальну мембрану, на якій розташовуються опорні клітини, а над ними знаходиться другий шар волоскових клітин, цитоплазматічні відростки яких - волоски (стереоцилії і кіноцилії) занурені в купол слухового гребінця і в отолітову мембрану слухової плями.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа слуховий гребінець І слухову пляму і позначити навчальні елементи.

 

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи. Зробити позначення:

Схема будови спірального органу

Схема будови слухової плями (А) і слухового гребінця (Б)

хема будови спірального органу

 

Позначити:

1 - вестибулярна драбина;

2 - перетинковий лабіринт;

3 - барабанна драбина;

4 - базилярна пластинка;

5 - лімб; 6 - вестибулярна мембрана;

7 - покривна мембрана;

8 - внутрішня підтримуюча клітина; 9 - тунель;

10 - зовнішні підтримуючі клітини; 11 - клітини-стовпи;

12 - внутрішня волоскова клітина;

13 - зовнішні волоскові клітини; 14 - судинна смужка;

15 - біполярний нейрон спірального ганглія;

16 - дендрит біполярного нейрона спірального ганглія.

Схема будови слухової плями Б

 

Позначити:

__ - базальна мембрана;

__ - опорні клітини;

__ - волоскові клітини;

__ - волоски;

__ - кровоносна судина;

__ - мієлінові нервові волокна;

__ - аферентні нервові закінчення;

__ - отолітова мембрана;

__ - отоліти;

__ - купол.

 

Мікропрепарат 1.

Будова спірального органу. Г.-е.

Мікропрепарат 2.

Будова слухових гребінця і плями. Г.-е.

Вказати органну приналежність клітин і їх функціональне значення

 

 

 

 

Позначити: 1 - вестибулярна драбина;

2 - перетинковий лабіринт; 3 - барабанна драбина; 4 - базилярна пластинка;

5 - вестибулярна мембрана; 6 - покривна мембрана; 7 - внутрішня підтримуюча клітина; 8 - клітини-стовпи; 9 - тунель;

10 - зовнішні підтримуючі клітини;

11 - внутрішня волоскова клітина;

12 - зовнішні волоскові клітини;

13 - спіральний ганглій;

14 - судинна смужка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - купол гребінця;

2 - підтримуючі клітини;

3 - волоскові клітини;

4 - сполучнотканинна основа слухового гребінця;

5 - нервові волокна; 6 - вестибулярний ганглій

А

Б

Позначити:

А -…………..… ....………………………………………………………………………;

Б - ……………..

…..…………………………………………..………..

__ - ядро сенсорної клітини;

__ - ядро підтримуючої клітини;

__ - стереоцилії;

__ - киноцилія;

__ - пластинчастий комплекс;

__ - цитоплазма;

__ - аферентні нервові закінчення;

__ - мікроворсинки підтримуючої клітини.